Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: s.kyrylyuk@chnu.edu.ua

Curriculum vitae (CV):

Відкрити CV

Тематика наукових досліджень:

Коло наукових інтересів: планетологія, розвиток коеволюційної теорії походження планет Сонячної ситеми – спільних механізмів формування їхніх поверхонь під впливом єдиного енергоджерела, розробка універсальних концепцій щодо ідентифікації та інтерпретації поверхневих відмін (ландшафтів) планет земної групи та супутників планет-гігантів, а саме анагліфоносферної, аксіоматичної та ландшафтної концепції з позицій аксіоматичного методу, розробка авторського програмного забезпечення, спрямованого на вирішення задач автоматизованого геоморфологічного та ландшафтного картографування поверхонь землеподібних планет Сонячної системи. Окрім того наукова увага зосереджена на вирішенні ряду біогеографічних, агрономічних та мікрокліматичних задач.

Напрями наукових досліджень:

 1. Ксенографія;
 2. Геоморфологія;
 3. Ландшафтознавство;
 4. Фізико-географічне картування.

Наукові профілі:

 1. SCOPUS ID
 2. Web of Science
 3. ORCID
 4. ResearchGate
 5. Google Академія

Курси, що читає:

Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус
Фізична географія материків та океанів Перейти 3-4 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Біогеографія Перейти 4 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Ксенографія з основами астрономії Перейти 1 В
 1. ↓ (103 Наук. Зем.)
Фізична географія Сонячної системи Перейти 10 О
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Оцінка ландшафтів методами природної індикації Перейти 5 О
 1. ↓ (106 Гео.)
Регіональна геоморфологія Перейти 8 В
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Інноваційні технології навчання географії у сучасній школі Перейти 9 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Дидактика викладання фізичної географії Перейти 8 О
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Основи фізики Землі Перейти 5 В
 1. ↓ (106 Гео.)
Біогеографічна практика Перейти 4 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Організація дистанційного навчання у ЗЗСО Перейти 7 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Сучасні інформаційні технології у викладанні географії у ЗЗСО Перейти 7 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Геомоніторинг та фенологічні спостереження в природі Перейти 10 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Біогеографія з основами екології Перейти 4 О
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Планетологія і ландшафти планет Перейти 1 В
 1. ↓ (103 Наук. Зем.)
Практичний курс: «Фізична географія материків та океанів» Перейти 5 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)

 

Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Додаткова інформація:

У 2004 році закінчив магістратуру університету та продовжив роботу в університеті спочатку у якості асистента кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, а вже з листопада 2004 року – як аспірант кафедри за шифром 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

У грудні 2007 року захистив кандидатську дисертацію за шифром 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів на тему «Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської височини)».

У 2015 році вступив до докторантури при кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії за шифром 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

У грудні 2018 року закінчив докторантуру та пройшов попередній захист докторської дисертації на тему «Еволюція ландшафтів планет земної групи».

Є автором та співавтором понад 80 публікацій, в тому числі посібників, методичних розробок, конспектів лекцій, статей, тез тощо.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Географічна освіта і наука: виклики і поступ», присвяченій 140-річчю географії у Львівському університеті (60 годин (2 кредити ЄКТС)). 18–20.05.2023
Сертифікат про участь у XIII науково-практичному онлайн-семінарі за міжнародної участі «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій» (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 02–03.03.2023
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Навчальний посібник «Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія)». 10.01.2023
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Навчальний посібник «Природа Венери». 10.01.2023
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Монографія «Природа Меркурія». 10.01.2023
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Навчальний посібник «Природа Марса». 10.01.2023
Подяка за високий рівень суддівства, професіоналізм та вагомий внесок у проведенні обласної конференції Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 12.12.2022
Сертифікат. Візуалізація даних. 31.10.2022
Сертифікат про участь у науковій школі «Я – географ, 2022» (10 годин (0,3 кредиту ЄКТС)). 13-17.06.2022
International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science (30 hours (1 ECTS)). 11.02.2022
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Монографія «Ландшафтно-екологічна оцінка Хотинської височини для садівництва». 14.01.2022
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Монографія «Природа Місяця». 16.12.2021
Подяка за вагоме сприяння у проведенні обласної конференції Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 14.12.2021
Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 04-18.10.2021
Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі здобутки у галузі науки і техніки, особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців… 2021
Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021
Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів (60 годин (2 кредити ЄКТС)). 13.08.2021
Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection (1 година). 12.08.2021
Teaching and research in a contemporary university: challenges, solution, and perspectives. Faculty of Education, University of Bialystok (180 hours (6 ECTS)). 05.04.2021–14.05.2021
Вебінар «Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту» (2 години). 05.03.2021
Aptis Forward thinking English testing. 30.05.2019
The role of a high school teacher in professional graduate preparations: professionalism and adaptation to modern challenges. Academic society of Michal Baludansky (150 hours (5 ECTS)). 15-21.08.2016
Грамота за вагомі наукові здобутки у 2007–2008 н.р.

 

Публікації:

2023

 1. Кирилюк, С. (2023). Формування вулканічних структур (на прикладі вулканів Венери). Міжнародна науково-практична конференція «Географічна освіта і наука: виклики і поступ», присвячена 140-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 18‒20 травня 2023 р.). 104-108. Електорнна версія тез
 2. Кирилюк, С. (2023). Ксеноландшафти Меркурія. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія, 842, 5-24. https://doi.org/10.31861/geo.2023.842.5-24 Електронна версія статті
 3. Кирилюк, С. (2023). Історія формування рівнини Елади (Hellas planitia). Марс. Матеріали доповідей XIII науково-практичного семінару за міжнародної участі «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій», присвяченого 85-річчю з дня народження дослідника-геоморфолога, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослава Кравчука (Львів, 2-3 березня 2023 р.). 143-146. Електронна версія тез

2022

 1. Кирилюк, С.М., Холявчук, Д.І. (2022). Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія). Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 228. Електронна версія навчального посібника
 2. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника

2021

 1. Kyryliuk, S. (2021). The assessment algorithm for sustainable development goals in the Hukiv, Dereluy, and Vyzhenka river basin systems of Chernivtsi oblast. Present Environment and Sustainable Development, 15(2), 235-244. https://doi.org/10.15551/pesd2021152019 Електронна версія статті
 2. Кирилюк, С.М. (2021). Природа Місяця : монографія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 240. Електронна версія монографії
 3. Kyryliuk, S. (2021). The assessment algorithm for sustainable development goals in the Hukiv, Dereluy, and Vyzhenka river basin systems of Chernivtsi oblast. The 16th Edition of Present Environment and Sustainable Development Internationl Symposium (Iasi, 2021), 49-50. Електронна версія статті
 4. Кирилюк, С. (2021). Садово-ландшафтний комплекс як культурний ландшафт. Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 23-25 вересня, 2021), 16-18. Електронна версія статті

2020

 1. Кирилюк, С.М. (2020). Природа Венери : навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет, 160. Електронна версія навчального посібника
 2. Кирилюк, С.М. (2020). Еволюція та формування марсіанських еолових ландшафтів. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 826, 56-61.

2019

 1. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2019). Природа Меркурія : монографія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 344. Електронна версія монографії
 2. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2019). Морфоструктури меркуріанських борозен (на прикладі Pantheon Fossae). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54), 193-194. Електронна версія статті
 3. Кирилюк, С.М. (2019). Ландшафтно-екологічна оцінка Хотинської височини для садівництва : монографія. Чернівці, Чернівецький національний університет, 240. Електронна версія монографії
 4. Кирилюк, С.М., Ходан, Г.Д., Добинда, І.П., Дячук, А.І. (2019). Сучасна фізико-географічна номенклатура Меркурія. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 814, 27-55.

2018

 1. Kyryliuk, S., Kyryliuk, O. (2018). Landscape Interpretation of Various Age Lunar Craters. Lunar and Planetary Science Conference The Woodlands, Texas March 19-23, 2018, 2083 (1126). Електронна версія статті
 2. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2018). Типові ландшафти Меркурія. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю географічного факультету Київ. нац. ун-ту., 75-78.
 3. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2018). Природа Марса : навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет, 96.
 4. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2018). Етапи формування марсіанського вулкана Ascraeus Mons. Рельєф і клімат: Матеріали II Міжнародної наукової конференції (26-28 вересня 2018 р.), Чернівці: Чернівецький національний університет, 12-14.
 5. Кирилюк, С., Кирилюк, О., Мартин, Т. (2018). Моніторингове дослідження реалізації компетентністного підходу в процесі викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 803, 149-158.

2017

 1. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В., Гречак, Ю., Сікорська, В. (2017). Географічні аспекти вивчення природи Венери. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 785, 14-21.
 2. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2017). Поверхневі особливості та історія формування ландшафтів Апенін у межах видимої півкулі Місяця. Науковий вісник Херсонського університету, Серія Географічні науки, 6, 141-146.
 3. Kyryliuk, S., Kyryliuk, O. (2017). Cycles of the landscape genesis on Moon and the evolution of crater landscapes. Geoscience for understanding habitability in the solar system and beyond Furnas, S ̃ao Miguel, Azores, Portugal, 25–29 September 2017, Royal Observatory of Belgium, 31-32.
 4. Kyryliuk, S., Kholiavchuk, D. (2017). Geographic envelope of the Moon and the identification of Moon landscapes with the use of the axiomatic method. Open Astronomy, 26, 48-61. Електронна версія статті
 5. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2017). Еволюція ландшафтів Місячних ударних кратерів. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції: Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету, Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 59-62.
 6. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2017). Ландшафти ударних кратерів Місяця. Фізична географія та геоморфологія, 87(3), 15-26.
 7. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2017). Реконструкція геолого-геоморфологічного розвитку регіону Aristarchus із застосуванням аксіоматичного методу. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 793, 117-123.
 8. Kyryliuk, S., Kyryliuk, O. (2017). Landscapes of Moon’s Craters. Geography in Global Context: Achievements and Challenges (გეოგრაფიაგლობალურკონტექსტში: მიღწევებიდაგამოწვევები), Kutaisi, 66-83.

2016

 1. Kyryliuk, S., Kyryliuk, O. (2016). Landscape complexes of small lunar craters in the cut geomorphs on the example of Davy Catena. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4(6), 81-84.
 2. Кирилюк, С. (2016). Анагліфоносферна концепція географічної оболонки Місяця. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 775-776, 68-72.
 3. Кирилюк, С. (2016). Історія формування Seleucus Region в межах видимої півкулі Місяця. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016), Чернівці: Чернівецький національний університет, 68-70.
 4. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В. (2016). Історія формування регіону Юлій Цезар у межах видимої півкулі Місяця. Науковий вісник Херсонського університету, Серія Географічні науки, 5, 81-85.
 5. Кирилюк, О.В., Кирилюк, С.М. (2016). Ідентифікація та типологія поверхневих водних тіл суббасейну Дерелую. Географія та туризм, 37, 273-281.

2015

 1. Кирилюк, С. (2015). Розвиток географічних уявлень про Місяць. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 762-763, 24-27.
 2. Кирилюк, С., Галюк, М., Клим’юк, Г. (2015). Тримірне моделювання великих кратерів Моря Дощів. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 744-745, 8-13.
 3. Кирилюк, С. (2015). Аксіоматичний метод при ідентифікації ландшафтів місячної поверхні. Фізична географія та геоморфологія, 2(80), 126-131.
 4. Kyryliuk, O., Kyryliuk, S. (2015). Corpurile de apă de suprafată din sub-bazinul râului Gukiv (The surface water bodies in Gukiv River sub-basin). Abstract Volume of the International Symposium «Environmental Quality and Land Use» (Suceava, România, 8 – 10 mai 2015), Suceava, 8-9.
 5. Kyryliuk, O., Kyryliuk, S. (2015). Schimbări în structura şi parametrii sistemului de drenaj în bazinele râurilor mici (Changes in the structure and parameters of the drainage system in small river basins). Abstract Volume of the International Symposium «Environmental Quality and Land Use» (Suceava, România, 8 – 10 mai 2015), Suceava, 9.
 6. Кирилюк, С.М., Палагнюк, С.Д., Боцько, А.В. (2015). Шкідники плодово-ягідних культур Хотинської височини. Материали за XI Международна научна практична конференция Настоящи изследвания и развитие 2015, София, Бял ГРАД-БГ, 14, 40-43.

2014

 1. Кирилюк, С., Костюк, У. (2014). Морфологічні структури Моря Спокою видимої півкулі Місяця. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10(1), 607-612.
 2. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2014). Зв’язок факторів середовища з гідроекологічною ситуацією у суббасейнах Гукова, Дерелую та Виженки. Географія та туризм, 28, 278-286.
 3. Кирилюк, С., Кирилюк, О., Костюк, У. (2014). Ландшафтні комплекси та орографічні особливості Південно-західної окраїни моря Сміта та його околиць в межах видимої півкулі Місяця. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 696, 16-21.
 4. Kyryliuk, O., Kyryliuk, S. (2014). Antropogenis changes of hydromorphological conditions and basin planning of sustainable development of smail rivers in Basin of Upper Prut. British jornal of Science, Education and Culture, 4(5), 737-741.
 5. Кирилюк, С. (2014). Хронологія розвитку марсіанської поверхні. Рельєф і клімат: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму (23-25 жовтня 2014 р.), Чернівці: Технодрук, 36-38.
 6. Кирилюк, С., Кирилюк, О. (2014). Геоморфи кратера Ла Перуз в межах видимої півкулі Місяця. Рельєф і клімат: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму (23-25 жовтня 2014 р.), Чернівці: Технодрук, 38-40.
 7. Кирилюк, С., Костюк, У. (2014). Орографічні особливості південно-західної окраїни моря Сміта та його околиць в межах видимої півкулі Місяця. Рельєф і клімат: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму (23-25 жовтня 2014 р.), Чернівці: Технодрук, 40-42.
 8. Kyryliuk, O., Kyryliuk, S. (2014). Hydromorphological conditions and basin planning of sustainable development of small rivers in the Upper Prut river basin. Materiały Х Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstvo – 2014», Przemysl, Nauka i studia, 5, 93-97.
 9. Кирилюк, С.М., Палагнюк, С.Д., Федоруца А.В. (2014). Дослідження підземних вод села Клішківці Хотинського району. Materialy X Miedzynarodowey naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci-2014», Przemysl, Nauka i studia, 44-47.

2013

 1. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2013). Планування сталого розвитку території за басейновим принципом (на прикладі басейнових систем Гукова, Дерелую та Виженки). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 16, 44-49.
 2. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2013). Антропогенний вплив на однорідні ділянки річок басейнових систем Гукова, Дерелую та Виженки. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 655, 35-38.
 3. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2013). Басейни річок Гукова, Дерелую та Виженки як мегаекосистеми. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 672-673, 28-31.
 4. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2013). Гідроморфологічна оцінка якості русел та заплав річок Гукова, Дерелую та Виженки. Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16-18 травня 2013 р.), Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 150-153.
 5. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2013). Гідролого-руслознавчий словник-довідник. Чернівці: Чернівецький національний університет, 52.

2012

 1. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2012). Гідроморфологічно-геоекологічний моніторинг малої річки. Географія та туризм, 22, 307-316. Електронна версія статті
 2. Кирилюк, С., Спатарь, К. (2012). Геолого-геоморфологічні структури видимої півкулі Місяця. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 616, 101-112.
 3. Кирилюк, С. (2012). Загальні поняття про анагліфоносферу. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 612-613, 69-72.
 4. Kyryliuk, S. (2012). Kompleksy krajobrazowe małych kraterów księżycowych w przekroju geomorficznym (na przykładzie kraterów Artemisa, Werna i Dewi Kateny, Rocznik Świętokrzyski. Seria B. Nauki Przyrodnicze, 33, С. 163-164.
 5. Кирилюк, С. (2012). Побудова моделей кривизни рельєфу. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 614-615, 143-146.
 6. Кирилюк, С. (2012). Ландшафтные комплексы малых лунных кратеров в разрезе геоморфов на примере Дэви Катены. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 633-634, 73-76.
 7. Кирилюк, С. (2012). Загальні поняття про анагліфоносферу. Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали між нар. наук. конф. (31 травня – 2 червня 2012 р.), Чернівці: Букрек, 66-67.
 8. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2012). Зміни в структурі річкової мережі басейнів Гукова, Дерелую та Виженки. Розвиток наукових досліджень 2012: Матеріали 8-ої міжнародної наук.-практ. конф. (Полтава, 19-21 вересня 2012 р.), Полтава, ІнтерГрафіка, 39-40.
 9. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2012). Грошова оцінка людського життя : конспект лекції. Чернівці: Чернівецький національний університет, 20.

2011

 1. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2011). Еколого-гідроморфологічна оцінка басейну річки Гуків для цілей сталого розвитку. Географія та туризм, 15, 261-267. Електронна версія статті
 2. Кирилюк, С. (2011). Геоморфологія малих місячних кратерів. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 553-554, 94-100.
 3. Кирилюк, С. (2011). Хронологія розвитку поверхонь Меркурія, Місяця та Марса. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 587-588, 130-132.
 4. Кирилюк, О., Кирилюк С. (2011). Ерозійно-руслова мережа басейну річки Гуків. Фізична географія та геоморфологія, 63(2), 78-85.
 5. Кирилюк, С. (2011). Проблеми викладання географії у школі : конспект лекцій. Чернівці: Чернівецький національний університет, 124.

2010

 1. Кирилюк, О.В., Кирилюк, С.М. (2010). Стійкий розвиток Виженської басейнової системи у світлі туристично-рекреаційної діяльності. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «География», 23(3), 231-235.

2009

 1. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2009). Антропогенні зміни заплавно-руслових комплексів малих річкових басейнів Верхнього Прут. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини, 4, 231-237.
 2. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2009). Антропогенний вплив на ландшафти Гуківської басейнової системи. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 459, 61-64.
 3. Кирилюк, С. (2009). Максимальні та мінімальні поверхні рельєфу Хотинської височини. Фізична географія та геоморфологія, 56, 130-135.
 4. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2009). Антропогенний вплив на ландшафти Гуківської басейнової системи. Українська історична географія та історія географії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (7 – 10 жовтня 2009 року), Чернівці, Чернівецький національний університет, 140.
 5. Рідуш, Б., Киналь, О., Круль, В., Коржик, В., Кирилюк, С. (2009). Історико-географічні об’єкти Буковинсько-Бессарабського Придністер’я. Чернівці, Чернівецький національний університет, 16.

2008

 1. Кирилюк, С. (2008). Побудова цифрових фізико-географічних карт. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, Серия «География», 21(2). 193-200.
 2. Кирилюк, О., Кирилюк, С. (2008). Небезпека прояву руслових процесів у басейні річки Виженки. Географія і туризм: європейський досвід: Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (25 – 28 вересня 2008 р., Львів – Славське), Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 62-64.
 3. Kyryliuk, O., Kyryliuk, S. (2008). Hydrological pre-conditions of hydromorphological assessment of river-bed quality of Dereluy River. Materiały IV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wykształcenie I nauka bez granic – 2008», Przemysl, Nauka i studia, 55-58.

2007

 1. Кирилюк, С., Кирилюк, О. (2007). Ландшафтні комплекcи річкових долин Хотинської височини (на прикладі долин Гукова, Рокитної та Онута). Річкові долини. Природа – ландшафти – людина: Збірник наукових праць, Чернівці–Сосновець, 136-145.

2006

 1. Кирилюк, С. (2006). Алгоритм оцінки рельєфу Хотинської височини для зведення садів. Фізична географія та геоморфологія, 51, 214-220.
 2. Кирилюк, С., Кирилюк, О. (2006). Сучасний стан антропогенної перетвореності території басейну річки Хуків. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 11, 73-79.
 3. Кирилюк, С. (2006). Мікроклімати Хотинської височини та їх вплив на розвиток садівництва. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 12, 37-42.
 4. Кирилюк, С. (2006). Роль фітоіндикаторів у виявленні оптимальних ґрунтових умов для зростання плодових дерев (на прикладі трав’янистих фітоценозів заплавних ландшафтів басейну річки Гуків). Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 304 77-94.
 5. Кирилюк, С. (2006). Алгоритм оцінки ґрунтів для зведення садів. Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспіран-тів, присвяченої 155-річчю видатного дослідника Придніпров’я В.О. Домгера, Дніпропетровськ, Вид-во ДНУ, 100-102.
 6. Кирилюк, С. (2006). Уточнення меж Хотинської височини. Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції (Чернівці, 5-6 травня 2006 року), Чернівці: Зелена Буковина, 322-326.
 7. Кирилюк, С. (2006). Поширення шкідників плодово-ягідних культур на території Хотинської височини. Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України, Київ: Логос, 4(1), 70-72.
 8. Кирилюк, С. (2006). Порівняльна характеристика геоморфологічних умов кратерів Меркурія, Місяця та Марса. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 283, 9-19.

2005

 1. Кирилюк, С. (2005). Значення криниць для вивчення ґрунтових вод сільських населених пунктів. Фізична географія та геоморфологія, 49, 173-178.
 2. Кирилюк, С. (2005). Геоморфологічні умови Хотинського району для цілей садівництва. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 238 105-121.
 3. Кирилюк, С., Гуцуляк, В. (2005). Оцінка рельєфних умов для вирощування плодових культур. Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (15-18 грудня 2005 року), Чернівці: Рута, 151-152.
 4. Кирилюк, С., Кирилюк, О. (2005). Екологічна безпека у басейні річки Хуків. Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (15-18 грудня 2005 року), Чернівці: Рута, 44-45.

2004

 1. Кирилюк, С. (2004). Аналіз ландшафтної структури території для цілей садівництва (на прикладі Клішківецької сільської агломерації Хотинського району). Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 220, 42-52.

2002

 1. Кирилюк, С., Гуцуляк, В. (2002). Ґрунтові води населених пунктів Клішківецької сільської агломерації. Матеріали міжнародної наукової конференції 22 – 23 квітня, Чернівці: Золоті литаври, 25-29.

Публікації в медіа:

 1. Сергій Кирилюк. Марс стане нашою домівкою. Газета «Молодий Буковинець» №8 (2021)
 2. Сергій Кирилюк. Слідами «Тіней Забутих Предків». Газета «Хотинські Вісті» №42 (7848) (2018)

Інтерв’ю в медіа:

Двоє викладачів Чернівецького університету створили YouTube-канал про науку

Викладачі Чернівецького національного університету Дарія Холявчук та Сергій Кирилюк створили YouTube-канал «Цілком природно». Там розповідають про географію, кліматологію та інші природничі науки. Для відео вивчають наукові публікації. У такий спосіб хочуть популяризувати науку та створювати україномовний контент.

Робота зі студентами:

Нагороди:

 1. Наталія Жилко (2022). Переможниця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році. Диплом
 2. Ангеліна Коцюбан (2022). Переможниця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році. Диплом
 3. Ірина Софійчук (2022). Переможниця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році. Диплом

Публікації:

 1. Безушко, А. (2022). Ксенографія зір в 20-ти світлорічному континуумі з центром в Сонці. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 6-7.
 2. Ватаманюк, М. (2022). Найбільші смертоносні виверження вулканів на планеті за останні десятиліття. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 8-9.
 3. Генцар, О. (2022). Фітоценотичне картування заплавних ландшафтів басейнів малих річок Хотинської височини (на прикладі басейну річки Гуків). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 10-11.
 4. Жилко, Н. (2022). Антропогенна трансформація басейну р. Гуків. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 16-17.
 5. Коцюбан, А. (2022). Розподіл показників твердості та рН заплавно-руслового комплексу середньої течії р. Гуків. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 20-21.
 6. Плюта, О. (2022). Прояв висотної диференціації ландшафтів Чернівецько-Сторожинецької височини. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 28-29.
 7. Софійчук, І. (2022). Підготовка даних та створення системи обліку деревної рослинності історичної частини м. Чернівці. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 30-31.
 8. Гаврилиця, Я. (2021). Формування у школярів поняття національно-культурної ідентичності під час набуття ними географічних знань. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 8-9.
 9. Генцар, О. (2021). Розрахунок ерозійної небезпечності Хотинської височини (на прикладі басейнів річок Онут, Гуків і Рокитна). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 10-11.
 10. Заполох, У. (2021). Емпіричні методи під час вивчення досвіду викладання географії у школі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 18-19.
 11. Король, Т. (2021). Сучасна фізико-географічна номенклатура Венери. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 20-21.
 12. Мала, Х. (2021). Професійна модель вчителя географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 22-23.
 13. Плюта, О. (2021). Висотна ландшафтна диференціація Чернівецько-Сторожинецької височини. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 28-29.
 14. Софійчук, І. (2021). Озеленення міст на прикладі Чикаго, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 30-31.
 15. Стоколоса, Н. (2021). Проблемне навчання географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 34-35.
 16. Бубряк, Б. (2020). Можливість оцінки ландшафтів методами природної індикації. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 21-23.
 17. Гаврилиця, Я. (2020). Формування у школярів національно-культурно ідентичності під час набуття ними географічних знань. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 35-37.
 18. Григорій, М. (2020). Геометричні конфігурації рельєфу – новий напрямок геоморфології. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 51-53.
 19. Дирів, А. (2020). Історія розвитку методики викладання географії у школі в Україні до ХХ ст. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 57-59.
 20. Заполох, У. (2020). Вік рельєфу Хотинської височини (на прикладі басейну річки Гуків). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  67-69.
 21. Король, Т. (2020). Номенклатура Меркурія. Аналіз та пропозиції Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  85-87.
 22. Мала, Х. (2020). Формування компетентісної моделі майбутнього вчителя географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 103-105.
 23. Торак, І. (2020). Зелені насадження міста. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  175-177.
 24. Бережний, Ю. (2018). Типові ландшафти Меркурія. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 25. Бубряк, Б. (2018). Типові ландшафти Марса. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 26. Дирів, А. (2018). Типові ландшафти Венери. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 27. Кирилюк С., Кирилюк О., Мартин Т. (2018). Моніторингове дослідження реалізації компетентністного підходу в процесі викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 803, 149-158.
 28. Кирилюк, С.М., Кирилюк, О.В., Гречак, Ю., Сікорська, В. (2017). Географічні аспекти вивчення природи Венери. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 785, 14-21.
 29. Галюк, М. (2017). Історія формування регіону Aristarchus в межах видимої півкулі Місяця. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 25-26.
 30. Гречак, Ю. (2017). Вивчення венеріанських вінців та арахноїдів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 37-38.
 31. Жиколяк, А. (2017). Ксенографічне картографування класів зір в 20-ти світлорічному континуумі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 49-50.
 32. Клим’юк, А. (2017). Історія формування регіону Montes Apenninus в межах видимої півкулі Місяця. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 55-56.
 33. Кузняк, І. (2017). Географічні аспекти інструментальних досліджень Меркурія. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 61-63.
 34. Мірош, К. (2017). Географічна оболонка Місяця та Меркурія. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 85-86.
 35. Сікорська, В. (2017). Доінструментальні географічні уявлення про Місяць. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 115-116.