Зареєструватися як...
ГОРИ ЄДНАЮТЬ...
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ
Пропозиції та результати змін до ОП: 106 – Географія, 103 – Геосистеми та георизики, 014 – Середня освіта (Географія) 2023

11

0

Порядок денний: Обговорення необхідності перегляду освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти; Обговорення необхідності перегляду освітньої програми 103 Науки про Землю спеціальності 103 Науки про Землю спеціалізація «Геосистеми та георизики» галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; Обговорення необхідності перегляду освітньої програми «Географія» спеціальності 106 Географія галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.   Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми Географія спеціальності 106 Географія галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Частина ОПП, яка оновлюється Чинна редакція ОПП 2020 р. Пропозиція змін до ОПП 2020 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції Обов’язкові освітні компоненти Біогеографія Біогеографія з основами екології Гарант ОПП, Проектна група Прийнято   Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми 103 Науки про Землю спеціальності 103 Науки про Землю спеціалізація «Геосистеми та георизики» галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Частина ОПП, яка оновлюється Чинна редакція ОПП 2020 р. Пропозиція змін до ОПП 2020 р. зацікавлена сторона (автор) результати…
Більше...
/ /
Головна/Оголошення/
Південні моря

8

0

Южные моря СССР (1984). Москва : Знание, 48. У брошурі популярно розповідається про природу південних морів СРСР – Аральського, Каспійського, Азовського, Чорного, їх геологічне минуле, клімат, річкові басейни. Розглянуті проекти, спрямовані на оптимізацію їх режиму, і міри, що приймаються по охороні цих унікальних природних комплексів. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, які цікавляться цими проблемами. ЗМІСТ Про сутність проблем Природно-господарські проблеми південних морів До записної книги лектора Словник термінів Радимо почитати ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Міжнародна співпраця географів

4

0

Международное сотрудничество географов (1984). Москва : Знание, 48. В останні десятиліття міжнародні наукові зв’язки стали важливою частиною діяльності географів і фактором пришвидшеного розвитку географічної науки. Для розвитку нових напрямків потрібно, насамперед, усвідомлювати таку діяльність для майбутнього географічної науки, побачити багатогранність, залежність спілкування географів різних країн від багатьох факторів. Залучити увагу географів до цих проблем. Брошура знайомить читачів з різноманітними формами міжнародної співпраці географів. Розповідається про вплив цих форм на розвиток географічних досліджень. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, які цікавляться цими проблемами. ЗМІСТ Вступ Тематичні статті Висновки Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Географія й управління народним господарством

5

0

География и управление народным хозяйством СССР (1984). Москва : Знание, 48. У брошурі показані основні етапи управління економікою, висвітлена роль територіального принципу в сучасній організації держаним управлінням народним господарством, характеризуються основні особливості територіального планування і регулювання, планове формування ТВК. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, які цікавляться цими проблемами. ЗМІСТ Роль географії в управлінні народним господарством Територія і управління До записної книжки лектора Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Курська магнітна аномалія: підсумки і перспективи осовєння

9

0

Кирьянчук, В.Е., Туркин, А.В., Хрущев, А.Т. (1985). Курская магнитная аномалія: итоги и перспективы освоения. Москва : Знание, 48. У брошурі розповідається про проблеми формування ТВК КМА. Висвітлені питання природних і трудових ресурсів, особливості структури і територіальної організації комплексу, показані перспективи його розвитку. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, які цікавляться цими проблемами. ЗМІСТ Вступ Історичні передумови формування ТВК КМА Природно ресурсний потенціал Населення і трудові ресурси Особливості структури і територіальної організації комплексу Виробничі зв’язки Промислові вузли Висновки Короткий словник геологічних термінів Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
М.В. Ломоносов і науки про Землю

14

0

М.В. Ломоносов и науки о Земле (1986). Москва : Знание, 48. Вчений енциклопедист, М.В. Ломоносов вніс великий вклад в розвиток природознавства і в науки про землю загалом. Його географічні праці і діяльність на посаді керівника Географічного департаменту Петербургської академії наук мали важливе значення для становлення географії і геології. У 1986 році виповнилося 275 років з дня народження великого вченого М.В. Ломоносова. У збірнику розказано про його дослідження в області природничих наук, показано велике значення цих робіт для розвитку наук про Землю. Брошура розрахована на широке коло читачів. ЗМІСТ Основні етапи життя і діяльності, формування світогляду вченого Географія і картографія у творчості М.В. Ломоносова Основні геологічні ідеї М.В. Ломоносова Полярні дослідження в працях М.В. Ломоносова Висновки Основні праці М.В. Ломоносова, що стосуються географічних і геологічних проблем, література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Про розвиток високоширотних районів

11

0

О развитии высокоширотных районов (1984). Москва : Знание, 48. Автор аналізує ті що відбулися і можливі кількісні і якісні зміни в господарстві і заселенні півночі. В роботі висвітлені проблеми, пов’язані з охороною навколишнього середовища і раціоналізацією природокористування, підкреслюється, що Півні – великий територіально-ресурсний район, який чекає подальшого освоєння. Брошура розрахована на лекторів, слухачів народних університетів, а також спеціалістів і всіх, хто цікавляться проблемами Півночі. ЗМІСТ Зростаюча роль Півночі у світі Північ: нові проблеми і можливості (раціональне використання ресурсів) ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Удокан – промисловий вузол на БАМі

10

0

Недешев, А.А., Котельников, А.М. (1986). Удокан – промышленный узел на БАМе. Москва : Знание, 48. У брошурі показані перспективи освоєння природних багатств зони БАМа. Особлива увага приділена розробці Удоканського родовища міді, яке називають перлиною підземних скарбів БАМа. Брошура розрахована на лекторів, вчителів географії, читачів, що цікавляться економічною географією. ЗМІСТ Освоєння зони БАМа З історії вивчення Читинської півночі Природні умови Природні ресурси БАМ і місцеве господарство Майбутнє місто Удокан Охорона навколишнього середовища Висновки До записної книги лектора Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Закономірності в природних катастрофах

8

0

Шебалин, Н.В. (1985). Закономерности в природных катастрофах. Москва : Знание, 48. У брошурі розказано про те, яким чином природні процеси в надрах Землі, її водах та атмосфері призводять до важких стихійних лих: повеням, землетрусам, виверженням вулканів, смерчів. Наведені дані про розміри лих, виведені їх загальні закономірності і показано, що для задач перспективного планування народного господарства варто заздалегідь враховувати очікуваний вплив майбутніх природних катастроф. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, вчителів географії, а також читачів, що цікавляться цими роблемами. ЗМІСТ Передмова Вступ Що ми називаємо природними катастрофами Розміри лиха Географія стихій Вражаючі фактори, розміри і тривалість катастроф Походження і «взаємодопомога» катастроф Геофізична величина, енергія і повторюваність катастроф Надії і реальність прогнозу стихійних лих Захист і ризик Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Перспективи розвитку геодезії

180

0

Машимов, М.М. (1986). Перспективы развития геодезии. Москва : Знание, 48. Ця брошура знайомить читача з новими задачами геодезії, що одержали розвиток в період науково-технічної революції. Геодезія вивчає фігуру і зовнішнє гравітаційне поле Землі. Методи створення систем геодезичних координат на всю поверхню Землі і на її окремі ділянки, а також способи визначення положення точок земної поверхні і навколоземного простору в тій чи іншій системі координат. Брошура – перше популярне видання про сучасну геодезію, її проблеми і перспективи, про нові зв’язки з іншими науками про Землю, про її роль в науково-технічному прогресі. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, вчителів географії, а також читачів, що цікавляться сучасним станом геодезії. ЗМІСТ Вступ Планета Земля як об’єкт вивчення геодезії Елементарні нариси з геодезії Короткі історичні нариси Вивчення геодезичних явищ – одна з задач геодезії Геодезичні аспекти вивчення будови Землі Геодезія майбутнього Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/