Посада: асистент

Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: g.hodan@chnu.edu.ua

Тематика наукових досліджень: ландшафтознавство, геохімія, екологія.

Курси, що читає:

 1. Фізична географія материків та океанів
 2. Основи ландшафтної екології
 3. Геоекологія
 4. Геоекологічні проблеми природокористування
 5. Екологічна безпека у шкільній географії
 6. Спецкурс з проблем викладання географії в школі

Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Додаткова інформація:

Народилася в мальовничому селі Данківці на Хотинщині. Випускниця кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету (2000р.). Працюваала вчителем географії у Чернівецькій ЗОШ № 27 та Чернівецькому військово-спортивному ліцеї-інтернаті, де її добре пам’ятають і часто згадують.

В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича працює з 2001 р. Кандидат географічних наук. Захистила кандидатську дисертацію в 2011 році на тему “Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області” в спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2014 року заступник декана географічного факультету з наукової роботи та міжнародних відносин.

Автор близько 30 наукових праць.

Наукові інтереси: екостан ландшафтних комплексів, геохімія ландшафтів, охорона ландшафтів.

Любить скрізь наводити порядок. Непромине нагоди дати корисні поради і зауваження студентам. Привітна, з почуттям гумору, любить мандрувати.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Certificate of attendance. Following authors: Vyacheslav Yavkin, Halyna Khodan for the paper entitled: Principles of estimating soil moisture parameters in the basin. 03-04.05.2022
Certificate of attendance. Following authors: Vitaliy Prysakar, Halyna Khodan, Iryna Dobynda for the paper entitled: Landscape and geochemical features of the territory of the city of Vyzhnytsia, Chernivtsi oblast. 03-04.05.2022
Свідоцтво про підвищення кваліфікації (30 годин (1 ЄКТС)). 25.10-03.11.2021
Подяка за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки України
Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021
Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection (1 година). 12.08.2021
Teaching and research in a contemporary university: challenges, solution, and perspectives. Faculty of Education, University of Bialystok (180 hours (6 ECTS)). 05.04.2021–14.05.2021
Актуальні питання сучасної географічної освіти. (30 годин (1 ECTS)). 22-27.03.2021
Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту (2 години). 05.03.2021
Система забезпечення якості вищої освіти України. Досвід учасників міжнародного грантового проекту програми ЄС Еразмус+ QUAERE. 29.11.2018
Довідка про стажування. 11.03.2017
Erasmus+ (8 hours). 06-10.03.2017
The role of a high school teacher in professional graduate preparations: professionalism and adaptation to modern challenges. Academic society of Michal Baludansky (150 hours (5 ECTS)). 15-21.08.2016

 

Публікації:

Навчально-методичні праці:

 1. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника
 2. Методи географічних досліджень: програма курсу / уклад. Н.І. Коновалова, Г.Д. Ходан. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – 20 с.

Статті:

 1. Khodan, H. (2022). Evaluation of the ecological and geochemical condition of geosystems of subregions of Northern Bukovyna. Present Environment and Sustainable Development, 16(1), 23-34. https://doi.org/10.47743/pesd2022161002 Електронна версія статті
 2. Ходан Г. Вплив природних умов на формування систем природокористування в Хотинському районі Чернівецької області // Науковий вісник: Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 318: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 89-95
 3. Ходан Г. Антрпогенні зміни ландшафтних комплексів Хотинського району (Чернівецька область) // Річкові долини. Природа-ландшафти-людина. Зб. наук. праць. – Чернівці-Сосновець. – С. 277-280
 4. Ходан Г. Антропогенні зміни ландшафтних комплексів Хотинського району Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. Наук. Праць. Вип. 361: Географія. – Чернівці: Рута, 2007. – С.68-74
 5. Ходан Г. Вплив Дорожніх ландшафтів на екологічний стан Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць. – Вип. 391: Географія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 67-72.
 6. Ходан Г.Д., Гуцуляк В.М., Танасюк М.В. Ландшафтний аналіз дорожніх геосистем Чернівецької області / Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 460: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С.65-67
 7. Ходан Г.Д. Оцінка забруднення атмосферного повітря автотранспортом (на прикладі м. Чернівці) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2009. – Вип. 18. –С. 116-121.
 8. Vasile Gutuleac, Galina Hodan, Olaru Lyubomir. Geoecological researches in Bukovina //Present Environment And Sustainable Development, Editura Universitatii “Aleandru Ioan Cuza”, 2009. – Volume 3. – P. 21-27
 9. Gutuleac V., Dumitras D., Hodan G. Evaluation of antropic impact on lands from road zones of Bucovyna // Analalele Universitatii “Stefan cel Mare” Suceava Sectiunea Geografie Anul XIX-2010. – Editure Universitatii “Stefan cel Mare” Suceava, 2010. – P. 105-109
 10. Танасюк М.В., Ходан Г.Д. Ландшафтно-геохімічні особливості дорожніх геосистем Прут-Дністерського межиріччя ( в межах Чернівецької області) // Культурний ландшафт: теорія і практика. Збірник наукових праць (за ред. Г.І. Денисика). – Вінниця, ПП «ТД» Едельвейс і К», 2010. – С.178-181.
 11. Ходан Г.Д. Вміст важких металів у ґрунтах дорожніх геосистем Прут-Дністерського межиріччя (в межах Чернівецької області) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 483: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.50-54
 12. Танасюк М.В., Ходан Г.Д. Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Прут-Дністерського межиріччя (в межах Чернівецбкої області) // Наукові записки Вінницького педуніверситету. Сер. Географія. – 2010. – Вип. 21. – С. 232-237
 13. Ходан Г.Д., Танасюк М.В., Присакар В.Б. Аналіз показників акумуляції важких металів у елементарних геохімічних ландшафтах Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 49-52
 14. Присакар В.Б., Ходан Г.Д. Еколого-геохімічні особливості долинних ландшафтів гірських територій Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2012. – Вип. 614-615: Географія. – С.93-94
 15. Ходан Г.Д. Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2012. – Вип. 614-615: Географія. – С. 111-115
 16. Ходан Г. Ландшафтні комплекси долини Дністра на відрізку м. Хотин – до с. Ожево / Г. Ходан, Л. Камінська // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – Вип. 655: Географія. – С. 83 – 86.
 17. Ходан Г.Д. Медико-екологічні особливості території м. Герца та околиць // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 672-673. Географія. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 56-59
 18. Ходан Г.Д. Екологічний стан ландшафтів Заставнівського району Чернівецької області / Г.Д. Ходан, Н.В. Козачок // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук.праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип.. 696: Географія. – С. 49-54
 19. Ходан Г.Д. Оцінка вмісту важких металів у грунтовому та рослинному покриві Чернівецької області. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 744-745: Географія. – С. 54 – 56.
 20. Ходан Г.Д., Верешко І. Використання топонімів у курсах шкільної географії Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 744-745: Географія. – С. 57 – 61.
 21. Khodan H. The assessment of heavy metals content in the soil and plant cover of Chernivtsi region Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 762-763: Географія. – С. 65 – 66.
 22. Ходан Г.Д. Еколого-геохімічні особливості дорожніх ландшафтів території Чернівецької області // Фізична географія та геоморфологія. Науковий збірник. – Випуск 4 (80). Частина 1. – Київ, 2015. – С.45-47
 23. Khodan H. The assessement of heavy metals cjntent in the soil and plant cjver of Chernivtsi region // Calitatea mediului si utilizarea terenurilor”: Volumul de rezumate al simpozionului international / Abstract Volume of the International Symposium “Environmental Quality and Land Use” (Suceava, România, 8 – 10 mai 2015). – Suceava, 2015. – Editia a X-a (X-th Edition). – p. 6
 24. Ходан Г., Дячук А. The assessment f heavy metals content in the soil and plant cover of Chernivtsi region // Scientific letters of academic society of Michal Volume 4, no 6/2016. – P. 62-65
 25. Ходан Г.Д., Дячук А.І. Характеристика досліджень щодо вмісту гумусу у міських грунтах // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С.163-165
 26. Halyna Khodan, Kristina Melnychuk Еxtra-curricular work at the geography lessons. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Вип. 793: Географія. – С.97-101.
 27. Ходан Г. Сучасна фізико-географічна номенклатура Меркурія / С. Кирилюк, І. Добинда, Г. Ходан, А. Дячук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 814: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С.27-55.
 28. Костащук В., Ходан Г. Туристична активність населення Чернівецької області за період 2005-2018. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2020. – Вип. 824: Географія. С.86-92

 Конференції:

 1. Ходан Г.Д., Гуцуляк В.М., Танасюк М.В. Ландшафтний аналіз дорожніх геосистем Чернівецької області // Українська історична географія та історія географії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 158.
 2. Ходан Г., Олару Л., Танасюк М. Історія розвитку ландшафтно-екологічних досліджень у Чернівецькому університеті // Історія української географії та картографії. Ч.1.: Збірник матеріалів четвертої міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р. – Тернопіль, 2010. – С. 44-46
 3. Ходан Г.Д. Вміст свинцю в дорожніх геосистемах Чернівецької області // Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Географія та екологія: наука і освіта», 15-16 квітня 2010 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – С.288-289
 4. Гуцуляк В.М., Ходан Г.Д. Екологічна оцінка ландшафтних комплексів українсько-румунського прикордоння в межах Чернівецької області // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнарод. наук. конф., / 31 травня – 2 червня 2012 р. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 106-107
 5. Савранчук Л.А., Ходан Г.Д. Геоморфологічні передумови розвитку екстремального туризму в Україні // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали VI міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 336-341.
 6. Ходан Г. Антропогенні зміни ландшафтних комплексів Хотинського району (Чернівецької області) / Г. Ходан // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р). [Відповід.ред.: Біланюк В.І та інш.].У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– Том 2. – С. 75-78
 7. Ходан Г.Д. Вплив рельєфу на розподіл важких металів у елементарних геохімічних ландшафтах дорожніх геосистем Чернівецької області / Г.Д. Ходан // Рельєф і клімат: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму (23-25 жовтня 2014 р.). -Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 58-59. – С.93-95
 8. Ходан Г. Заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом / Г.Д. Ходан // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К.І. Геренчука і 80-річчю з дня народження професора Г.П. Міллера (24-27 вересня 2014 р.). – Львів: Видавничий центр ім.. Івана Франка, 2014. – С. 177-179.
 9. Танасюк М.В. Гідрогеохімічний аналіз ландшафтів Буковинського Передкарпаття / М.В. Танасюк, Г.Д. Ходан // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю), м. Умань, 10-11 квітня 2014 р. / відп. Ред. О.В. Брацлавська. – Умань: ВПЦ “Візаві” (Видавець “Сочінський), 2014. – С. 326-329
 10. Ходан Г.Д., Дячук А.І. Розподіл важких металів у грунтах дорожніх геосистем Чернівецької області // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Мат-ли Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2016. – С.86-87
 11. Ходан Г.Д. Ландшафтно-геохімічний аналіз та оцінка екологічного стану дорожніх геосистем в межах сільських поселень Чернівецької області // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю; до 25-ї річниці Незалежності України) м. Умань, 14-15 квітня 2016 р. / відп. ред. О.В. Браславська. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – С.206-208
 12. Присакар В.Б., Ходан Г.Д., Дячук А.І. Ландшафтна характеристика території міста Вижниці // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (3-5 листопада 2017 р.) – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 111-112.
 13. Присакар В., Ходан Г. Роль рельєфу у формуванні і функціонуванні ландшафтно-геохімічних систем . Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26 – 28 верес. 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С.84-85.
 14. Мельничук К., Ходан Г. Реалізація краєзнавчої складової в процесі навчання фізичної географії. Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26 – 28 верес. 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С.104-105.
 15. Присакар В., Ходан Г. Ландшафтно-геохімічний підхід при комплексних екологічних дослідженнях // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» (7-8 травня 2019 року). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С. 88-90
 16. Круль В, Присакар В., Ходан Г., Добинда І., Дячук А. Екологічні дослідження поселенських ландшафтів. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). Тернопіль: Вектор, 2020. С. 185-189.
 17. Ходан Г.Д. Пам’ятки історії як особливі об’єкти туристичних маршрутів регіону (на прикладі Волинської області)/ І.П. Добинда, Г.Д. Ходан // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м. Чернівці, травень, 2020). – Чернівці, с. 114-116.
 18. Присакар В, Ходан Г, Дячук А. Ефективне природокористування і культурний ландшафт. Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26 – 28 верес. 2021 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021. – С.

Робота зі студентами:

 1. Чорней, Т. (2022). Нестандартні уроки географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 38-39.
 2. Фокшек, В. (2020). Інноваційні технології у викладанні географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 183-185.
 3. Фокшек, В. (2019). Використання сучасних технологій на уроках географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 145-147.
 4. Мельничук, К., Ходан, Г. (2018). Реалізація краєзнавчої складової в процесі навчання фізичної географії. Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26 – 28 верес. 2018 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.,  104-105.
 5. Khodan, H, Melnychuk, K. (2017). Еxtra-curricular work at the geography lessons. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 793, 97-101.