Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор географічних наук, кандидат історичних наук

Поштова скринька: b.ridush@chnu.edu.ua

Curriculum vitae (CV):

Тематика наукових досліджень: карст; спелеологія; відклади печер; геоморфологія річкових долин; палеогеографія квартеру; палеонтологія четвертинних ссавців; палеобіогеографія; тафономія; штучні підземні порожнини; заселення та використання печер в історичному минулому.

Регіони досліджень: Поділля, Прикарпаття, Українські Карпати, Середнє Подніпров’я, Крим, Молдова, Памір, Тянь-Шань, Передуралля.

Напрями наукових досліджень:

Наукові профілі:

 1. SCOPUS ID
 2. ORCID
 3. Academy
 4. Research Gate
 5. Researcher ID
 6. Google Academy

Курси які читає:

 1. Біогеографія
 2. Інженерна геологія
 3. Палеогеографія
 4. Палеогеографія квартеру
 5. Геоморфологія

Додаткова інформація:

Освіта,  досвід роботи:

1983 – закінчив географічний факультет Чернівецького державного університетету; спеціалізація – фізична географія.

1983-1984 – працював інженером Природної науково-дослідної лабораторії ЧДУ.

1984-1986 – служба в армії.

1986-1994 – працював геологом в інженерно-геологічній партії Чернівецького відділу Українського інституту інженерно-технічних розвідувань.

1994-2001 – керівник гуртків Чернівецького Обласного центру туризму, екскурсій та краєзнавства учнівської молоді.

1996-2002 – науковий співробітник Буковинського центру археологічних досліджень при Чернівецькому національному університет імені Юрія  Федьковича.

2000 – захистив кандидатську дисертацію з історичних наук на тему “Печери Середнього Подністров’я в історії населення регіону”.

2001-2002 – працював асистентом кафедри етнології, стародавньої та середньовічної історії ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

З 2002 – працює на кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування ЧНУ ім. Ю.Федьковича (з 2015 року – фізичної географії, геоморфології та палеогеографії) на посадах асистента, доцента, професора.

2013 – захистив докторську дисертацію зі спеціальності “геоморфологія та палеогеографія” в Інституті географії НАН України, на тему “Палеогеографічні реконструкції природних умов пізнього кайнозою півдня Східної Європи за результатами досліджень відкладів печер”.

3 2021 року – очолює кафедру фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія  Федьковича.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Certificate for completing the worskhops focused on the challenge-based learning method as a crucial and efficient framework based on a real experience. Introduction to the methodology for building joint study programs. 2023
Staff Teaching Mobility, Erasmus+ Partner Countries,  Confirmation from University of Wroclaw. 18-22.102021
Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021
Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту (2 години). 05.03.2021
Основи користування MOODLE. (90 годин (3 ECTS)). 20.04.2020
Генетика (Genetics). 15.05.2020
Certificate of Attendance. Бібліографічний менеджер Mendeley в роботі дослідника. 30.05.2020
Подяка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. 2020
Reviewer Certificate. International Journal of Osteoarchaeology. 26.06.2019
Сертифікат почесного члена Української спелеологічної асоціації. 2018
Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців… 2010
Подяка за успішне керівництво науково-дослідною роботою на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук. 2007
Почесна грамота за багаторічну, сумлінну, творчу працю, успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління. 22.07.1999

 

Публікації:

 1. Baca, M., Popović, D., Lemanik, A., Fewlass, H., Talamo, S., Zima, J., Ridush, B., Popov, V., & Nadachowski, A. (2021). The Tien Shan vole (Microtus ilaeus; Rodentia: Cricetidae) as a new species in the Late Pleistocene of Europe. Ecology and Evolution, 00, 1–13. https://doi. org/10.1002/ece3.8289
 2. Doan K., Niedzialkowska M., Stefaniak K., Sykut M., Jędrzejewska B., Ratajczak-Skrzatek U., Piotrowska N., Ridush B. et. al. Phylogenetics and phylogeography of red deer mtDNA lineages during the last 50 000 years in Eurasia. Zoological Journal of the Linnean Society, 2021, XX, 1–26. doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab025
 3. Горбаненко С.А., Iлькiв М.В., Михайлина Л.П., Рiдуш Б.Т. Жорна з Ревного на Буковині. Археологія, 2021, №3, С. 177-129. https://doi.org/10.15407/arheologia2021.03.117
 4. Popiuk, Y., Ridush, B., Solovey, T., 2021. Middle and Late Pleistocene terrestrial snails from the Middle Dniester area, Ukraine (based on Mykola Kunytsia’s collections). Geological Quarterly, 65 : 6, pp.1-12. doi: 10. 7306 /gq.1575
 5. Stefaniak K., Lipecki G., Nadachowski A., Semba A., Ratajczak U., Kotowski A., Roblíčková M., Wojtal P., Shpansky A.V., Malikov D.G., Krakhmalnaya T.V., Kovalchuk O.M., Boeskorov G.G., Nikolskiy P.A., Baryshnikov G.F., Ridush B., Jakubowski G., Pawłowska K., Cyrek K., Sudoł-Procyk M., Czyżewski L., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Żeromska A., Gagat P., Mackiewicz P. (2021) Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry, Historical Biology, 33:1, 62-77, DOI: 10.1080/08912963.2019.1666374
 6. Niedziałkowska M, Doan K, Górny M, Sykut M, Stefaniak K, Piotrowska N, Jędrzejewska B, Ridush B et al. Winter temperature and forest cover have shaped red deer distribution in Europe and the Ural Mountains since the Late Pleistocene. J. Biogeogr. 2021;48:147–159. https://doi.org/10.1111/jbi.13989
 7. Ridush B., Stefaniak K., Ratajczak-Skrzatek U., Kovalchuk O., Kotowski A., Marciszak A., Polishko O. 2020/ Quaternary megafauna from the Dnieper alluvium near Kaniv (central Ukraine): Implications for biostratigraphy. Quaternary International. doi.org/10.1016/j.quaint.2020.11.010
 8. Ridush, B., Popiuk, Y., 2020. New implications of biostratigraphical dating by large mammals on multi-layered Palaeolithic site Molodova V (Ukraine). In: Sobczyk, A., Ratajczak-Skrzatek, U., Kasprzak, M., Kotowski, A., Marciszak, A., Stefaniak, K. (Eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society, Wrocław, pp. 110–111.
 9. Popiuk, Y., Ridush, B., Kosteniuk, L., 2020. Upper Pleistocene mollusc fauna from the channel alluvium at the base of multi-layered upper Palaeolithic site Doroshivtsi 3 (Middle Dniester area, Ukraine). In: Sobczyk, A., Ratajczak-Skrzatek, U., Kasprzak, M., Kotowski, A., Marciszak, A., Stefaniak, K. (Eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society, Wrocław, p. 107.
 10. Marciszak, A., Talamo, S., Semenov, Y., Ridush, B., The history of lions in Ukraine. In: Sobczyk, A., Ratajczak-Skrzatek, U., Kasprzak, M., Kotowski, A., Marciszak, A., Stefaniak, K. (Eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society, Wrocław, p. 76.
 11. Baca, M., Popović, D., Lemanik, A., Ridush, B., Popov, V., Zima, J., Nadachowski, A., 2020. A new lineage of the Tian Shan Vole (Microtus Ilaeus) in the Late Pleistocene of Europe. In: Sobczyk, A., Ratajczak-Skrzatek, U., Kasprzak, M., Kotowski, A., Marciszak, A., Stefaniak, K. (Eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society, Wrocław, p. 36.
 12. Поп’юк Я., Рідуш Б. Будова нижніх терас долини р. Дністер (на прикладі ділянки Василів-Дорошівці). Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2020. Вип. 824: Географія. – С. 75-86.
  Popiuk Y., Ridush B. The structure of the lower terraces of the Dniester River valley (on the example of the Vasyliv-Doroshivtsi section). Scientific Herald of Chernivtsi University: collection of scientific papers. Chernivtsi : Chernivtsi National University, 2020. – Is. 824: Geography. P. 60-68 (in Ukrainian with English summary).
 13. Ridush, O., Ridush, B., and Kholiavchuk, D.: Avalanche hazard in low-mountain part of Eastern Carpathians, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-879, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-879, 2019.
 14. Haesaerts P., Gerasimenko N., Damblon F., Yurchenko T., Kulakovska L., Usik V., Ridush B. 2020. The Upper Palaeolithic site Doroshivtsi III: a new chronostratigraphic and environmental record of the Late Pleniglacial in the regional context of the Middle Dniester-Prut loess domain (Western Ukraine). Quaternary International. 546 : 196-215. doi.org/10.1016/j.quaint.2019.12.018
 15. Westbury, M.V., Hartmann, S., Barlow, A., Preick, M., Ridush, B., Nagel, D., Rathgeber, T., Ziegler, R., Baryshnikov, G., Sheng, G., Ludwig, A., Wiesel, I., Dalen, L., Bibi, F., Werdelin, L., Heller, R., Hofreiter, M., 2020. Hyena palaeogenomes reveal a complex evolutionary history of cross-continental gene flow between spotted and cave hyena. Science Advances. v. 6, eaay0456 (2020)  doi 10.1126/sciadv.aay0456
 16. Gerasimenko, N., Ridush, B., Avdeyenko, Y., 2019. Late Pleistocene and Holocene environmental changes recorded in deposits of the Bukovynka Cave (the East-Carpathian foreland, Ukraine). Quaternary International, V. 504, pp. 96-107. org/10.1016/j.quaint.2018.03.028
 17. Ridush B., Bobrovski T., Postica G. Rock-cut caves of medieval Orhei (Republic of Moldova). In: HYPOGEA 2019 – Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities – Dobrich, May 20-25 2019. P. 83-87.
 18. Ridush B., Popiuk Y. New species from the bone accumulation in Perlyna Cave (Ukrainian Carpathians). In: Kavcik-Grauman N. (Ed.) 25th International Cave Bear Symposium (September 18-22, 2019). P.8.
 19. Bondar K., Ridush B., Baryshnikova M., Popiuk Y. On palaeomagnetic dating of fluvial deposits from Neporotove gravel quarry on the Middle Dniester. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. 28(2): 241-249. doi.org/10.15421/111925
 20. Рідуш Б.Т., Марчук Л. В. Розвиток долини Дністра в межах Товтрової зони у пліоцені та ранньому плейстоцені. Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. Вип. 803. С. 96-102.
  Ridush B., Marchuk L. Development of the Dniester valley within Tovtry zone during Pliocene and Early Pleistocene. Scientific Herald of Chernivtsi University, Geography. Chernivtsi, Chernivtsi National University, 2018. 803. P. 96-102.
 21. Рідуш Б. Проблемні питання походження та датування печер в Урицьких скелях // Фортеця : збірник заповідника “Тустань”. – Л. : ПРОСТІР-М, 2018. – Кн. 3. – – С. 508-519.
  https://old.tustan.ua/fortecya_tustan_3/
 22. Ridush B., Stefaniak K., Nadachowsky A., Ratajczak U., Socha P., Popiuk Y., Ridush O. & Nykolyn O. Pleistocene fauna of the Emine-Bair-Khosar Cave (Crimea, Ukraine): new data. Quaternary Stratigraphy and Karst and Cave Sediments: program, abstracts & guide book/ [eds. Hajna N.Z., Mihevc A., Aljančič M.]. – Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. – Pp. 57-59.
 23. Gerasimenko N., Ridush B., Avdieienko Yu. Late Pleistocene and Holocene environmental evolution on the Crimean karst plateau: palynology, palaeontology and lithology from the Emine-Bair-Khosar cave sequence. Quaternary Stratigraphy and Karst and Cave Sediments: program, abstracts & guide book/ [eds. Hajna N.Z., Mihevc A., Aljančič M.]. – Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. – Pp. 23-25.
 24. Avdieienko Yu., Gerasimenko N. & Ridush B. Paleontological and lithological study of the Kryshtaleva cave (Ukraine). Quaternary Stratigraphy and Karst and Cave Sediments: program, abstracts & guide book/ [eds. Hajna N.Z., Mihevc A., Aljančič M.]. – Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. – Pp. 11-13.
 25. Doan K., Mackiewicz P., Sandoval-Castallanos E., Stefaniak K., Ridush B., Dalén L., Węgleński P., Stankovic A., 2018. The history of Crimean red deer population and Cervus phylogeography in Eurasia. Zoological Journal of the Linnean Society, V. 183, Is. 1, pp. 208-225. doi.org/10.1093/zoolinnean/zlx065
 26. Kavcik-Graumann N., Nagel D., Rabeder G., Ridush B., Withalm G. The Bears of Illinka Cave near Odessa (Ukraine). Cranium / Proceedings of the 21th International Cave Bear Symposium. – 2016. – V.33 (1). – Pp. 18-25.
 27. Ridush B., Popuik Y., Nykolyn O. New Middle Pleistocene records from the North-East foothills of Carpathian Mountains. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global (23-24 May 2016). Book of abstracts. – Ştefan cel Mare University Press, Suceava, Romania, 2016. – Pp. 75-77.
 28. Gerasimenko N., Ridush B., Avdeyenko Y. Late Pleistocene vegetational history and ecosystem variability in the karst areas of Ukraine, based on paleontological studies of cave deposits. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global (23-24 May 2016). Book of abstracts. – Ştefan cel Mare University Press, Suceava, Romania, 2016. – Pp.25-27.
 29. Ratajczak, U., Shpansky, A.V., Malikov, D.G., Stefaniak, K., Nadachowski, A., Wojtal, P., Ridush, B., Krakhmalnaya, T.V., Stepanchuk, V., Mackiewicz, P., 2016. Quaternary skulls of the saiga antelope from Eastern Europe and Siberia: Saiga borealis versus Saiga tatarica – One species or two? // Quaternary International. – 420. – Pp. 329-347. doi:10.1016/j.quaint.2015.09.040
 30. Gębica P., Jacyszyn A., Krąpiec M., Budek A., Czumak N., Starkel L., Andrejczuk W., Ridush B., 2016. Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland. Quaternary International, Vol.415, pp.55:66. 10.1016/j.quaint.2015.11.088
 31. Nadachowski A., Marciszak A., Ridush B., Stefaniak K., Wilczyński J., Wojtal P., 2015. Eksploatacja zasobów fauny przez paleolityczne społeczności łowiecko-zbierackie na przykładzie strefy pery- i metakarpackiej (Використання фауністичних ресурсів палеолітичними громадами мисливців-збирачів на прикладі пери- і метакарпатської зони). In: M. Łanczont, T. Madeyska (red.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (Палеолітичнa екуменa пери- і метакарпатської зони), Wyd. UMCS, Lublin 2015. – S. 839-909.
 32. Nadachowski A., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Madeyska T., Ridush B., Valde-Nowak P., Wojtal P., Zarzecka-Szubińska K., 2015. Fauna kręgowców z wybranych stanowisk strefy pery- i metakarpackiej w młodszym plejstocenie (Фауна хребетних із деяких стоянок пери- і метакарпатської зони у пізньому плейстоцені). In: M. Łanczont, T. Madeyska (red.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (Палеолітичнa екуменa пери- і метакарпатської зони), Wyd. UMCS, Lublin 2015. – S. 599-642.
 33. Рідуш Б., Поп’юк Я. Аномальні потужності руслового алювію в терасових відкладах Середнього Подністров’я. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 762-763: Географія. – С. 49-57. Бібл. 16 назв., 5 іл., Резюме англ., рос.
  Ridush B., Popiuk Y., Abnormal thickness of channel alluvium on the Middle Dniester. Scientific Herald of Chernivtsi University: Geography. Chernivtsi National University, Chernivtsi, 762-763: 49-57 (in Ukrainian, with English abstract).
 34. Kalush Iu., Ridush B., The seismothems of the Emine-Bair-Khosar Cave (Crimea). In: Baroň I., Decker K., Hintersberger E., Mitroviċ I., Plan L. (Eds.) Advances in Active Tectonics and Speleotectonics. Book of Abstracts. 20. – 24. September, 2015. Natural History Museum Vienna & University of Vienna, Austria. – Pp. 16-17.
 35. Kulakovska L., Usik V., Haesaerts P., Ridush B., Uthmaier Th., Hauk Th. 2015. Upper Paleolithic of Middle Dniester: Doroshivtsi III site. Quaternary International. Vol. 359-360. Pp. 347-361. 10.1016/j.quaint.2014.10.034
 36. Marciszak, A., Stefaniak, K., Mackiewicz, P., Ridush B., 2015. Ursus arctos L., 1758 from Bukovynka Cave (W Ukraine) in an overview on the fossil brown bears size variability based on cranial material. Quaternary International. Vol. 357. Pp. 136-148. 10.1016/j.quaint.2014.09.052
 37. Bondar, K., Ridush, B., Rockmagnetic and palaeomagnetic studies of unconsolidated sediments of Bukovynka Cave (Chernivtsi region, Ukraine). Quaternary International. – Vol. 357. – Pp. 125-135. 10.1016/j.quaint.2014.04.025
 38. Герасименко Н.П., Корзун Ю.Л., Рідуш Б. Рослинність та клімат Середнього Припруття у середньому пленігляціалі за палінологічними та літологічними даними із розрізу залу Трапезний печери Буковинка. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 724-725. Географія. – Чернівці: Рута, 2014. – С. 19-23.
  Gerasimenko, N., Ridush, B., Korzun, Ju., 2014. Vegetation and climate of the Middle Prut basin during Middle Pleniglacial according to lithological and palynological data from the section in Trapeznyi Chamber in Bukovynka Cave. Scientific Herald of Chernivtsy University. Geography. Chernivtsi National University, Chernivtsi, 724-725, 19:23.
 39. Gąsiorowski M., Hercman H., Ridush B., Stefaniak K., 2014. Environment and climate of the Crimean Mountains during the Late Pleistocene inferred from stable isotope analysis of red deer (Cervus elaphus) bones from the Emine-Bair-Khosar Cave. Quaternary International, 326–327, Pp. 243–249. 10.1016/j.quaint.2013.12.020
 40. Герасименко Н.П., Корзун Ю.Л., Рідуш Б.Т. Природні зміни впродовж пізньольодовиків’я та голоцену у середньому Припрутті (за даними палеонтологічного та літологічного вивчення відкладів печери Буковинка, зал Сухий. Фізична географія та геоморфологія. 2014. Вип. 2 (74). С. 68-74.
  Gerasimenko, N., Korzun, Yu., Ridush, B., 2014. Тhe Late Glacial and Holocene environmental changes in the Middle Prut Area (palaeontological and lithological data from the Bukovynka cave, the Sukhyi Chamber). Physical Geography and Geomorphology, 2(74), 68-74.
 41. Нечитайло П.О., Рідуш Б.Т. Скельно-печерний комплекс у с. Оксанівка на Дністрі. Спелеологія і карстологія.  № 13.  Сімферополь. 2014. С. 5-16.
 42. Рідуш Б. «Ведмежі печери» на півдні Східної Європи. Спелеологія і карстологія. – № 12. – Сімферополь. – 2014. – С. 26-41.
  Ridush B. “Bear Caves” at the south of the Eastern Europe. Speleology and Karstology. – № 12. – Simferopol. – 2014. – P. 26-41.
 43. Рідуш Б., Николин О. Датування нижніх терас Верхнього Пруту за викопними хоботними (PROBOSCIDEA). Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці:Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С. 36-39.
  Ridush B., Nykolyn O. The dating of the low terrace of the Upper Prut valley on fossil PROBOSCIDEA. Scientific Herald of Chernivtsi University. – Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2014. – Is. 696: Geography. – Pp. 36-39.
 44. Croitor, R., Stefaniak, K., Pawłowska, K., Ridush, B., Wojtal, P., Stach M., 2014. Giant deer Megaloceros giganteus Blumenbach, 1799 (Mammalia) from Palaeolithic of Eastern Europe. Quaternary International. 2014. Vol. 326-327. Pp. 91-104. 1016/j.quaint.2013.10.068
 45. Нечитайло П.А., Ридуш Б.Т. Следы христианского пещерного комплекса около с. Студеница на Среднем Днестре. Спелеология и спелестология. Сборник материалов IV Международной научной заочной конференции. – Набережные Челны: НИСПТР, 2013. – С. 316-322.
 46. Ридуш Б.Т. Тафономия пещерных местонахождений ископаемых позвоночных. Спелеология и спелестология. Сборник материалов IV Международной научной заочной конференции. – Набережные Челны: НИСПТР, 2013. – С. 55-59.
 47. Горда Л., Рідуш Б. Еволюція Подільсько-Буковинської частини долини Дністра в пізньому кайнозої. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 672-673. Географія. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 5-10.
 48. Kalush I., Ridush B. Holocene seismodislocations of Kelmentsy part of the Dniester area, Ukraine. Georeview 02/2013; 22(1):1-7. DOI:10.4316/GEOREVIEW.2013.22.1.6.
 49. Ridush B. Emine-Bair-Khosar Cave in the Crimea, a huge bone accumulation of Late Pleistocene fauna / Bogdan Ridush, Krzysztof Stefaniak, Paweł Socha, Yuriy Proskurnyak, Adrian Marciszak, Matyas Vremir, Adam Nadachowski. Quaternary International. – 2013. – Vol. 284. – Pp. 151-160. 10.1016/j.quaint.2012.03.050
 50. Рідуш Б.Т. Тафономія наскельного мистецтва Карпат та Подністер’я. Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Л.: Колір ПРО, 2012. – Кн.2. – С. 74-81.
 51. Ridush B. Palaeogeographic records in sediments of karst caves in Ukrainian Carpathians. Georeview. – Suceava, Romania, 2012. – Vol. 21. – P. 80-91.
 52. Калуш Ю.І., Рідуш Б.Т. Палеосейсмодислокації в районі Дністровської ГАЕС – індикатори сейсмічних подій у регіоні Середнього Подністров’я // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 616: Географія. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 19-24.
 53. Андрейчук В.М., Гембіца П., Коржик В.П., Рідуш Б.Т. Палеогеографічні дослідження голоценового алювію в Багненській долині (Буковинське Передкарпаття, Чернівецька область) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 616: Географія. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 5-11.
 54. van Asperen, Eline; Stefaniak, Krzysztof; Proskurniak, Iurii; Ridush, Bogdan. Equids from Emine-Bair-Khosar Cave (Crimea, Ukraine): cooccurrence of the stenonid Equus hydruntinus and the caballoid E. ferus latipes based on skull and postcranial remains // Palaeontologia Electronica, 2012 Vol. 15, Issue 1; 5A, 28 p. DOI: 10.26879/280
 55. Stankovic A., Doan K., Mackiewicz P., Ridush B., Baca M., Gromadka R., Socha P., Węglenski P., Nadachowski A., Stefaniak K. First ancient DNA sequences of the Late Pleistocene red deer (Cervus elaphus) from the Crimea, Ukraine // Quaternary International. – 2011. – Vol. 245. – Pp. 262-267. Бібл. 29 назв. 2 іл., 2 табл. 10.1016/j.quaint.2011.05.023
 56. Рідуш Б. Тафономія наскельного мистецтва Карпат та Подністров’я // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Українських Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі: Тези Міжнародної наукової конференції (Львів-Тустань, 6-7 жовтня 2011). – С. 25-26.
 57. Фадеева Т.В., Косинцев П.А., Ридуш Б.Т. Позднеплейстоценовое местонахождение фауны в Кизеловской (Виашерской) пещере: палеонтологические аспекты // Пещеры. – Пермь: Пермский ун-т, 2010. – Вып. 33. – С. 96-110.
 58. Кадебская О.И., Ридуш Б.Т., Чайковский И.И. Позднеплейстоценовое местонахождение фауны в Кизеловской (Виашерской) пещере: геологические аспекты // Пещеры. – Пермь: Пермский ун-т, 2010. – Вып. 33. – С. 87-95.
 59. Рідуш Б.Т. Динаміка карстових масивів Українських Карпат за даними відкладів печер Стрімчакового карстового району // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Сімферополь, 2010. – Вып. 1. – С. 21-31.
 60. Рідуш Б. Печерний скит у Путні (Південна Буковина). Археологічні студії. – 2010. – №4. – С. 357-363.
 61. Рідуш Б.Т. Гіпогенний карстогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат. Український географічний журнал. – 2010. – №1. – С. 18-22.
 62. Бондар К.М., Рідуш Б.Т. Динаміка кліматичних змін в Криму у голоцені-верхньому плейстоцені за даними магнітних досліджень пухких відкладів печери Еміне-Баїр-Хосар // Вісник Київ. ун-ту. Геологія. – 2010. – Вип.48. – С. 39-44.
 63. Рідуш Б., Кочерган Я. Кріогенні уламкові відклади у карстових печерах плато Чатир-Даг // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 483: Географія. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 5-10.
 64. Stepanchuk V., Ridush B., 2009, Neporotove VI: New Lower Palaeolithic Surface Locality at the Middle Dnister Area, Western Ukraine [in:] Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski, edited by J.M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek and K. Szymczak, Center for Research on the Antiquity of Southern Europe, University of Warsaw, Warsaw. – Pp.321-330.
 65. Рідуш Б.Т. Нова пам’ятка мобільного верхньопалеолітичного мистецтва з Подністров’я // Кам’яна доба України. – Вип. 11. – К.: Шлях, 2009. – С. 188-190. (Інститут археології НАН України)
  Ridush B., New monument of Upper Palaeolithic mobile art from the Dniester area. Kamiana Doba Ukrainy. Shliakh, Kyiv, 11 : 188-190 (in Ukrainian with English abstract).
 66. Andreichouk V., Ridush B. Karstogenesis at the Prut River Valley (Western Ukraine, Prut Area) // Klimchouk A.B., Ford D.C. (eds.). 2009. Hypogene Speleogenesis and Karst Hydrogeology of Artesian Basins. Proceedings of the conference (May 13-17, 2009, Chernivtsi, Ukraine). Ukrainian Institute of Speleology and Karstology, Special Paper 1, Simferopol. – Pp. 213-219.
 67.  Левицька О., Рідуш Б. Мікрокліматична циркуляція печери Піонерка (Заставнівський спелеокарстовий район, Північна Буковина) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 391: Географія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 114-122.
 68. Рідуш Б. Бакотсько-Комарівський білатеральний скельно-печерний комплекс // Археологічні студії. Вип. 3.– Київ-Чернівці: Наші книги, 2008. – С. 223-240.
 69. Рідуш Б. Техногенна активізація карсту в Заставнівському карстовому районі // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 305: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 189-196.
 70. Рідуш Б. Карст і печери на території Національного парку “Подільські Товтри” // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 304: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 187-199.
 71. Рідуш Б.Т. Природно-антропогенні скельно-печерні комплекси Українських Карпат // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 294: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 195-206.
 72. Vremir M., Ridush B. 2006. The paleoenvironmental significance of some Late Pleistocene (Middle Valdai) Diptera puparia (Callyphoridae) from the Emine Bair Khosar trap-cave (Chatyrdag, Crimea) // B. Onac, T. Tamas, S. Constantin, and A. Persoiu (eds) Proceedings of the Symposium: Climate Change – The Karst Record (IV). Archives of Climate Change in Karst. Fossil remains in karst and paleoclimate. Karst Waters Institute Special Publication 10. – 206-210.
 73. Рідуш Б., Левицька О. Мікроклімат карстової печери Буковинка // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 246: Географія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 44-53.
 74. Рідуш Б. Карст східної периферії сульфатної товщі міоцену Припруття // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 238: Географія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 3-7.
 75. Vremir, M. & Ridush, B. The Emine-Bair-Hosar “Mega-Trap” // Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung Österreichischen Akademie der Wissenschaften. ‑ Wien, 2005. – Band 14. – S. 235-239.
 76. Рідуш Б. Підземні палеоландшафти // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2005. – Вип. 48. – С. 77-82.
 77. Рідуш Б. Хребетні у складі викопних троглофаун // Фауна печер України / За ред. І. Загороднюка. – К., 2004. – С. 102-116.
 78. Андрейчук В., Галускін Є., Рідуш Б. Кріомінеральні утворення з гіпсових печер Буковини // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 220: Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 24-41.
 79. Рідуш Б. Четвертинні відклади печери Буковинка та їх палеогеографічне значення // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 199: Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 105-115.
 80. Vremir, M. & Ridush, B. Recent paleontological investigations in some caves of the Crimean mountain-range (SE Ukraine) // Theoretical and Applied Karstology. – 2002. ‑ Vol. 15. ‑ P. 125-132.
 81. Бобровський Т., Рідуш Б. Дослідження печерних пам’яток в околицях середньовічного Орхея // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т. 2. – С. 153-160.
 82. Рідуш Б. Нові палеолітичні місцезнаходження на Буковині // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Вип. 4. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – С. 13-16.
 83. Рідуш Б. До питання про вік малюнків Баламутівської печери // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2000в. – Т. 2. – С. 76-80. Бібл. 9 назв. 1 іл. Резюме англ.
 84. Рідуш Б. До питання про культові печери слов’ян у Середньому Подністров’ї // Археологічні студії. – Київ-Чернівці: Прут, 2000г. – Вип. 1. ‑ С. 184-193.
 85. Рідуш Б. Печерні монастирі Подністров’я: проблеми дослідження та датування // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст.: Матеріали Міжнародної наукової конференції / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. ‑ Чернівці: Золоті литаври, 2000.
 86. Рідуш Б. Непоротівський (Галицький) печерний монастир: стан та перспективи дослідження // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових статей. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – Т. 1. – С. 108-127.

Публікації в медіа:

 1. Богдан Рідуш. Озеро замість пасовища. Газета «День» №223 (2003)

Інтерв’ю в медіа:

Буковинський палеонтолог Богдан Рідуш знаходить рештки тварин, яким декілька мільйонів років

Науковець Богдан Рідуш понад 20 років досліджує рештки тварин на Буковині та за її межами. Він викладає у Чернівецькому національному університеті. За його словами, разом із студентами він знайшов щелепу мамонта. Втім це не найстарші його знахідки. Рідуш каже, що на території Одеси знаходив залишки тварин, яким було понад 3 мільйонів років. Зараз він досліджує найдавніші місця розкопок області та визначає, хто жив на цій території мільйони років тому.

Професор ЧНУ ім. Ю. Федьковича Богдан Рідуш зібрав рештки допечерних ведмедів

У льодовиковий період клімат на Буковині був подібним до того, що характерний сучасній Якутії. Тут водилися мамонти, носороги, бізони та гігантські Олені. Професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Богдан Рідуш з’ясував це завдяки дослідженню печер на території нашого регіону та всієї України.

Сторінки геологічного літопису Придніпров’я

Відеопрезентація вводить всіх бажаючих в історію геологічного розвитку і палеонтологічний літопис території Придніпров’я цієї території. Особливо рекомендується палеонтологам-любителям і співробітникам краєзнавчих музеїв. Презентація була створена в ході виконання проекту Американського Палеонтологічного Товариства «Paleosites of the Dnieper Area in the context of the development of local town museums» колективом авторів (Попова ЛВ, Давиденко С.В. (Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена) та Рідуш БТ (Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича).

Палеонтологічні місцезнаходження Подніпров’я. Експедиція 2020

Матеріали експедиції, яка досліджувала палеонтологічні місцезнаходження лівобережжя Подніпров’я у серпні 2020 року. Експедиція відбулася завдяки грантовій підтримці Paleontological Society.
Автор тексту та голос за кадром: А. Вейбер.
Монтаж: Ю. Комар, О. Коваленко.

Робота зі студентами:

 1. Станковська, Ю. (2022). Порівняльна характеристика видового складу пізньопалеолітичних місцезнаходжень Середнього Придністров’я та Верхнього По пруття (за фауною великих ссавців). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 32-33.
 2. Фіщук, М. (2022). Спелеогенез у карбонатних відкладах неогену північного схилу Хотинської височини. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 36-37.
 3. Станковська, Ю. (2021). Палеогеографічна реконструкція палеолітичної стоянки Новодністровськ II. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 32-33.
 4. Ткач, Я. (2021). Геоморфологічне положення палеолітичної стоянки Непоротове VII. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 40-41.
 5. Шкеул, М. (2021). Тафономія місцезнаходжень плейстоценової мегафауни Середнього Подністер’я. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 44-45.
 6. Понич, В. (2020). Біостратиграфічне датування терасових відкладів за рештками хоботних (Proboscidea). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 141-143.
 7. Ткач, Я. (2020). Геоморфологічне положення палеолітичної стоянки Молодова V. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 171-173.
 8. Шкеул, М. (2020). Пізньоплейстоценовафауна великих ссавців Середнього Подністров’я. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 197-199.
 9. Шевчук, О. (2020). Характеристика демографічної ситуації Турійського району Волинської області. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 191-193.
 10. Понич, В. (2018). Плейстоценова фауна у терасвих відкладах передгірської частини долини р. Прут. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 11. Братчик, Л. (2017). Еволюція ландшафтів Середньої частини Дніпра в середньому та пізньому плейстоцені. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 13-14.
 12. Вовкович, О. (2017). Ландшафтні комплекси басейну річки Брусниця. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 19-20. (н. к. – проф. Рідуш Б.Т)
 13. Шавранський, В. (2017). Реконструкція клімату Прикарпаття в голоцені на прикладі Калуської улоговини). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 147-148.
 14. Яворська, О. (2017). Троглофільні види хижаків у підземних палеоландшафтах західної України. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 153-154.