Ґрунтова лабораторія існує з перших післявоєнних років, спочатку на біологічному факультеті, а з 60-х ХХ ст. на географічному. Кураторами ґрунтової лабораторії були доц. Кубинський П.М., доц. Зеланд Г, доц. Варицева В.М., Чоп В.І. На базі цієї лабораторії проводились навчальні та широкомасштабні науково-дослідні роботи. Досліджувались ґрунти не тільки території Чернівецької області та інших областей України (Івано-Франківська, Тернопільська, Одеська та ін.), а й теперішнього зарубіжжя (Молдова, Росія).

Як  грунтово-геохімічна (ландшафтно-геохімічна) лабораторія функціонує з 1985 року, організована професором Гуцуляком В.М. На базі лабораторії  проф. В.М. Гуцуляком у 80-х роках ХХ ст. сформований новий напрям досліджень – ландшафтно-геохімічний, який у міру екологізації отримав ландшафтно-еколого-геохімічний аспект. Геохімічні дослідження стосувались всіх компонентів ландшафту: природних вод (гідрохімія), ґрунтів, біомаси, атмосферного повітря та ін. Результати лабораторних хімічних аналізів лягли в основу оцінки екологічного стану ландшафтів Чернівецької області (в тому числі й міста Чернівці), а також медико-екологічного районування окремих територій Карпатсько-Подільського регіону. Вперше запропонована методика геохімічної оцінки екологічного стану території на ландшафтній основі. Складено відповідні карти Західного регіону. Сформувалась оригінальна еколого-геохімічна наукова школа (проф. Гуцуляк В.М., доц. Присакар В.Б., асист. Ходан Г.Д.). Сьогодні функції наукового керівника виконує доцент Присакар Віталій Борисович – учень Гуцуляка В. М. і послідовник ландшафтно-геохімічної школи

Перший науковий керівник грунтово-геохімічної лабораторії
Перший науковий керівник грунтово-геохімічної лабораторії

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Василь Миколайович Гуцуляк

На даний час ґрунтово-геохімічна лабораторія є навчально-науковою базою, на якій поглиблюють і закріплюють на практиці свої знання з ландшафтно-геохімічних та екологічних дисциплін студенти географічного факультету. Вони мають змогу оволодіти методами хімічного аналізу компонентів природного середовища. На базі лабораторних досліджень студенти виконують курсові та магістерські роботи.

Навчальна кімната лабораторії
Навчальна кімната лабораторії

У лабораторії виконуються лабораторні роботи з геохімії