Посада: аспірантка

Поштова скринька: shkaieva.daryna@chnu.edu.ua

Curriculum vitae (CV):

Тематика наукових досліджень:

Дослідження адаптаційних практик місцевих громад Карпатського регіону до природних змін; визначення адаптаційної спроможності у час стрімких кліматичних, економічних та політичних змін; вивчення та інтерпретація тисячолітніх кліматичних змін у Карпатському регіоні; екологізація, раціоналізація та ефективність використання природних ресурсів.

Напрями наукових досліджень:

  1. Кліматологія;
  2. Раціональне природокористування;
  3. Прикладне ландшафтознавство;
  4. Геоекологія.

Наукові профілі:

  1. ResearchGate
  2. Google Академія

Додаткова інформація:

Народилася в місті Свободний. Родом з смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області. У 2021 році закінчила кафедру фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, “Середня освіта. Географія”. З вересня 2022 року аспірант кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

 

Публікації:

2021

  1. Холявчук, Д.І., Шкаєва, Д.І. (2021). Динаміка людського розвитку України на тлі глобальних кліматичних змін. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 2(2), 124–143. Електронна версія статті
  2. Шкаєва, Д.І. (2021). Людський розвиток України та тлі глобальних кліматичних змін. Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.), 39–46.