Холявчук Д.І. Регіональна кліматологія : навчальний посібник / Д.І. Холявчук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 168 с.

У виданні розглядаються теоретичні питання кліматології та їхнє застосування у регіональних фізико-географічних дослідженнях. Висвітлені просторові особливості кліматів Землі на глобальному, регіональному та мезокліматичному рівнях. Подані визначальні особливості кліматів природних регіонів України.

Для викладачів і студентів другого рівня вищої освіти географічних факультетів вищих навчальних закладів, науковців, спеціалістів з географії.

Вступ

Клімат – надзвичайно складна система. На глобальному рівні він визначається енергетичним балансом планети та пов’язаним з ним атмосферними циркуляційними процесами. Водночас неоднорідна поверхня Землі визначає регіональні прояви різного рівня кліматичних чинників. Вони ж визначають риси природних регіонів. Тому клімат вважають як компонентною характеристикою ландшафту, так і його емерджентною властивістю. Окрім того, його різноманіття у просторі та часі визначає важливість розуміння клімату для географа. Так, клімат буде важливим і з огляду його чутливості до географічних чинників у різних фізико-географічних регіонах.

Тому регіональна кліматологія, зокрема, спрямована на інтерпретацію та оцінку клімату в різноманітті його просторових проявів. Виконання таких завдань аналітичного та проблемного характеру та засвоєння відповідних навичок критичне для студента-магістра географічного профілю. Відповідно, цей підручник призначений для студентів-географів другого рівня підготовки й вибудовується на базових знаннях першого рівня вищої освіти зі спеціальностей «Географія» та «Середня освіта (Географія). Вони передбачають знання основ землезнавства, метеорології, кліматології та ландшафтознавства.

Базове розуміння природних закономірностей та положення даного підручника допомагають сформувати у випускника-магістра певні професійні (спеціальні) компетентності. До них можна віднести здатність комплексного вивчення територій, здатність географічного моделювання та прогнозування географічних об’єктів і процесів, розв’язання професійних задач у сфері фізичної географії.