Природа Марса : навчальний посібник / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с.

В навчальному посібнику розглядаються питання походження, будови та еволюції географічної оболонки планети Марс. Детально описані тектонічні та геологічні процеси їх прояв і роль у сучасній геодинаміці планети, висвітлено рельєфні особливості планети, охарактеризовано марсіанську атмосферу та його клімат, обговорені питання води та можливого життя на Марсі, а також дана характеристика його супутникам.

Для студентів географічних факультетів.

Передмова

До планети Марс завжди була прикута особлива увага. Цей інтерес пояснюється не тільки близькістю планети до Землі, а й специфічними природними умовами, які подібні до земних за багатьма ознаками. Вивчення природи Марса відкриває нові шляхи до кращого розуміння формування та еволюції природи нашої планети, оскільки значна частина марсіанських ландшафтів перебуває на рівні характерних для далекого геологічного минулого Землі, та тих, які можуть з’явитися в майбутньому нашої планети.

Навчальний посібник «Природа Марса» розроблений для навчальних дисциплін, які викладаються на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Ксенографія з основами астрономії», «Фізична географія Сонячної системи», «Основи фізики Землі».

На основі узагальнених даних різних авторів в навчальному посібнику складається цілісна картина про природу планети Марс – починаючи від історії формування з поділом на геологічні періоди (Донойський, Нойський, Гесперійський та Амазонійський) до розкриття еволюції основних геодинамічних процесів (кратерне бомбардування, ендогенні та екзогенні процеси).

Зокрема присвячена увага розвитку основних рельєфних форм на планеті (ударні утворення, вулканічні, еолові, флювіальні та мерзлотні).

Окрему увагу присвячено марсіанській атмосфері, де детально викладено не тільки її походження й еволюцію, а й кліматичні особливості планети, характеристики її доби та року.

У навчальному посібнику висвітлені питання, присвячені воді та можливому життю на планеті. Він являє своєрідну компіляцію як наукових фактів, так і авторитетних гіпотез.

Також наведені дані про походження й еволюцію супутників Марса – Фобоса та Деймоса.