Порядок денний:

  1. Обговорення необхідності перегляду освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  2. Обговорення необхідності перегляду освітньої програми 103 Науки про Землю спеціальності 103 Науки про Землю спеціалізація «Геосистеми та георизики» галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  3. Обговорення необхідності перегляду освітньої програми «Географія» спеціальності 106 Географія галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми Географія спеціальності 106 Географія галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Частина ОПП, яка оновлюється Чинна редакція ОПП 2020 р. Пропозиція змін
до ОПП 2020 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції
Обов’язкові освітні компоненти Біогеографія Біогеографія з основами екології Гарант ОПП, Проектна група Прийнято

 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми 103 Науки про Землю спеціальності 103 Науки про Землю спеціалізація «Геосистеми та георизики» галузі знань 10 «Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Частина ОПП, яка оновлюється Чинна редакція ОПП 2020 р. Пропозиція змін
до ОПП 2020 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції
Обов’язкові освітні компоненти Біогеографія Біогеографія з основами екології Гарант ОПП, Проектна група Прийнято

 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014. «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Частина ОПП, яка оновлюється Чинна редакція ОПП 2020 р. Пропозиція змін
до ОПП 2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції
Обов’язкові освітні компоненти Закономірності розвитку географічної оболонки Розвиток географічної
оболонки в четвертинному періоді
Гарант ОПП, Проектна група Прийнято
Геоекологічні проблеми природокористування Інноваційні технології
навчання географії у сучасній школі
Гарант ОПП, Проектна група Прийнято
Вибіркові освітні компоненти Інноваційні технології навчання географії у сучасній школі (вибірковий) Геоекологічні проблеми природокористування Гарант ОПП, Проектна група Прийнято

 

Ознайомитися з повним документом ТУТ