Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: y.popiuk@chnu.edu.ua

Curriculum vitae (CV):

Тематика наукових досліджень:

Досліджує природні умови та палеоландшафти квартеру за лесово-ґрунтовими та печерними серіями відкладів; здійснює реконструкції клімату та екологічних умов за фауною молюсків та хребетних; вивчає еволюцію природно-кліматичних змін за палеозаписами в долині Середнього Дністра, Верхнього Пруту, Українських Карпатах, Північному Причорномор’ї та Подніпров’ї.

Напрями наукових досліджень:

 1. Палеогеографія;
 2. Палеомалакологія;
 3. Палеонтологія;
 4. Четвертинна геологія.

Наукові профілі:

 1. SCOPUS ID
 2. ResearcherID
 3. ORCID
 4. ResearchGate
 5. Google Академія

Курси, що читає:

Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус
Закономірності розвитку географічної оболонки Перейти 9 О
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Загальна та регіональна геодинаміка Перейти 9 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Загальне землезнавство Перейти 1 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (106 Рег. Розв.)
 3. ↓ (014 Сер. Осв.)
Фізична географія материків та океанів Перейти 3-4 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)

 

Додаткова інформація:

Закінчила географічний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Географія» у 2011 році. З 2009 р. бере активну участь у міжнародних експедиціях з дослідження плейстоценових наземних та печерних розрізів в долині Середнього Дністра, Верхнього Пруту (основні регіони досліджень), а також Українських Карпат, Криму та Подніпров’ї. Під час експедицій удосконалює набуті навики та обмінюється досвідом з провідними науковцями України, Польші, Бельгії, Румунії, Молдови, Німеччини та Великобританії в різноманітних галузях (четвертинна геологія, палеогеографія та археологія).

В процесі наукової діяльності проходила наукове стажування:

 1. у Вроцлавському університеті (АН республіки Польща), листопад 2011 р. та квітень 2012 р.;
 2. на 4-му міжнародному воркшопі з регіональної кліматичної динаміки «Карпатсько-Балканський палеонауковий воркшоп 2021  (CBPW2021)» в рамках грантової підтримки глобальної дослідницької мережі PAGES глобальної наукової програми сталого розвитку  Future Earth для молодих вчених, Румунія, 05-09.10.2021 р.

Була учасницею таких міжнародних наукових проєктів та грантів:

 1. проєкт INQUA 1606P «Ховрахи на марші: поширення і видоутворення протягом квартеру в Циркум-Понтичному регіоні та його околицях», Будапешт, Угорщина, травень 2018 р.
 2. проєкт «Середовище та культура граветських та епіграветських збирачів та мисливців в Середньому Подністров’ї», 2018/31/B/HS3/03125 (грант Національного наукового центру Польщі (2019-2022 рр.)
 3. проєкт «Палеосайти Подніпров’я в контексті розвитку місцевих музеїв» (грант Палеонтологічного товариства США, 2020 рр.)

Досвід роботи:

2010-2012 рр. – на посаді лаборанта геолого-географічного музею географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

 1. створення та облаштування палеонтологічної колекції;
 2. збір та обробка палеонтологічних решток для музейних колекцій;
 3. систематизація колекції черепашок молюсків плейстоцену зі зборів проф. М. Куниці;
 4. впорядкування колекцій корисних копалин та геологічних порід;
 5. розробка інформаційних стендів.

2012-2015 рр. – секретар деканату географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

 1. облік успішності студентів географічного факультету;
 2. ведення статистичної звітності;
 3. допомога на різних етапах організації навчального процесу на факультеті тощо.

2015-2020 рр. – аспірантка кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

 1. дослідження терасових відкладів Середнього Дністра та Верхнього Пруту;
 2. збір та дослідження палеонтологічних решток у відкладах плейстоцену та голоцену України;
 3. інтерпретація палеогеографічних умов пізнього плейстоцену за фауною молюсків;
 4. вивчення карстових порожнин та печерних відкладів Західної України;
 5. учасниця (у тому числі міжнародних) з міждисциплінарних досліджень наземних та підземних пам’яток України.

З 2013 року поєднує наукову діяльність з викладанням в Буковинській Малій академії наук. Під керівництвом Поп’юк Я. А. науково-дослідні роботи слухачів БМАНУМ (відділення Наук про Землю) неодноразово ставали призерами та переможцями обласного та всеукраїнського етапів конкурсу-захисту.

В 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія за темою «Палеогеографічні умови формування низьких терас Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття» (за фауною молюсків)». Науковий керівник – д. геогр. н., проф. Рідуш Б.Т. Захист відбувся 13 травня 2021 р. у спеціалізованій Вченій раді К 26.001.22 Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Сертифікат про участь у науковій школі «Я – географ, 2022» (10 годин (0,3 кредиту ЄКТС)). 13-17.06.2022
Сертифікат про проходження навчання і підвищення кваліфікації під час практикуму для освітян «Цифровий простір педагога» (60 годин (2 кредити ЄКТС)). 16.05.2022
Сертифікат про підвищення кваліфікації під час спецкурсу «Актуальні напрями сучасних географічних досліджень (30 годин (1 кредит ЄКТС))». 11.05.2022
Сертифікат про успішне завершення курсу «Моніторинг наслідків війни в Україні за допомогою супутникових знімків» (7 годин). 11.05.2022
Сертифікат про участь як учасника Весняної школи молодого науковця 2.0 Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (40 годин). 14-20.04.2022
Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021
Лауреат конкурсу «Молодий вчений року» за результатами діяльності у 2020 році у номінації «Молодий методист року в галузі географічних та геологічних наук». 24.09.2021
Сертифікат про участь у вебінарі «Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту» (2 години). 05.03.2021
Подяка за вагомі наукові здобутки у 2020-2021 навчальному році. 2021
Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук України» НАН України за багаторічну сумлінну працю в системі освіти, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток дитячої обдарованості. 22.12.2020
Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук України» НАН України за високі результати команди БМАНУМ у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2019/2020 н.р. та у зв’язку з відзначенням 10-річчя з дня створення КОПНЗ «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді». 22.12.2020
Подяка Національного центру «Мала академія наук України» за плідну співпрацю з Малою академією наук України, значний внесок у розвиток і виховання обдарованої молоді, стимулювання її творчого, дослідницького потенціалу. 2020
Почесна грамота Чернівецької ОДА за вагомий внесок в розвиток освіти і науки, підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2020 році. 2020
Подяка голови Чернівецької ОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків та вагомі заслуги у справі навчання та виховання підростаючого покоління. 2020
Сертифікат про участь у семінарі-практикумі «Простір геоінформаційних технологій «Технологія застосування геоінформаційних систем у позашкільній дослідницькій діяльності» (4 години), м. Київ. 04.09.2019
Подяка департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА БМАНУМ за особистий вагомий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді, якісну підготовку учнів до написання та захисту науково-дослідницьких робіт. 2019

 

Публікації:

2022

 1. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника

2021

 1. Popiuk Ya., Ridush B., Solovey T. Middle and Late Pleistocene terrestrial snails from the Middle Dniester area, Ukraine (based on Mykola Kunytsia’s collections) Geological Quarterly. 2021. 65: 6. Електронна версія статті
 2. Kulakovska L., Kononenko O., Haesaerts P., Pirson S., Spry-Marques P., Bosch M.D., Popova L., Popiuk Ya., Damblon F., Usik V., Nigst P.R. Korman` 9: A new Upper Palaeolithic site in the Middle Dniester valley, Ukraine. Quarternary International, 2021. 587. 230-250. Електронна версія статті
 3. Ridush B., Popiuk Y., Ridush O. Signs of glacial activity in the mid-height mountains of Ukrainian Carpathians. International scientific conference 6th FORUM CARPATICUM – Linking the Environmental, Political and Societal Aspects for Carpathian Sustainability. Book of Abstracts. 21st June to 25th June, 2021 Brno, Czech. 78
 4. Поп’юк Я., Рідуш Б., Шавранський В. Заселення долини Верхнього Пруту в пізньому плейстоцені. Культурний ландшафт як географічний феномен: Матеріали Міжнар. наук. конф. (23-25 вересня, 2021). Чернівці, 2021. С. 77-78.
 5. Горда Л., Поп’юк Я., Рідуш Б. Низькі тераси Дністра в районі стоянки Дорошівці 3. Культурний ландшафт як географічний феномен: Матеріали Міжнар. наук. конф. (23-25 вересня, 2021). Чернівці, 2021. С. 64-66.
 6. Рідуш Б., Поп’юк Я., Чернега П. Культурний ландшафт як географічний феномен : Путівник наук. екскурс. Міжнар. Наук. Конф. (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021. 24 с.
 7. Рідуш Б., Поп’юк Я., Шавранський В. «Закриття» печерного палеоліту в печері Думка. Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат: матеріали V Міжнародної наук.-практ. Конф. До 50-ліття експедиції в Тустані, 30 вересня-1 жовтня 2021 р. Львів, 2021. С. 13-15.

2020

 1. Popiuk Ya., Ridush B., Kosteniuk L. Upper Pleistocene mollusk fauna from the channel alluvium at the base of multi-layered Upper Palaeolithic site Doroshivtsi 3 (Middle Dniester area, Ukraine). INQUA SEQS 2020. Conference ProceedingsWrocław, Poland, 28th September 2020Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe. P. 107.
 2. Ridush B., Popiuk Ya. New implications of biostratigraphical dating by large mammals on multi-layered Palaeolithic site Molodova V (Ukraine). INQUA SEQS 2020. Conference ProceedingsWrocław, Poland, 28th September 2020Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe. P. 110-111.
 3. Рідуш Б., Поп’юк Я. Біостратиграфічне датування за великими ссавцями на багатошаровій палеолітичній стоянці Молодова V (Україна). Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей IV міжнародного наукового семінару (Чернівці, 11 грудня 2020 р.). Чернівці, 2020. – С. 156-158.

2019

 1. Костенюк Л. В., Поп`юк Я. А. Історія та динаміка формування гідрографічної мережі річкової системи Пістиньки-Лючки-Лючки-Сопівки. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (07-08 травня 2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 101-105.
 2. Bondar K., Ridush B., Baryshnikova M., Popiuk Y. On palaeomagnetic dating of fluvial deposits in the section of Neporotove gravel quarry on the Middle Dniester. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2019. 28 (2). 241-249. Електронна версія статті
 3. Рідуш Б., Поп’юк Я. Новий шар верхнього палеоліту на багатошаровій стоянці Дорошівці-3. Per aspera as astra: До 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука. Тези доп. Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 8 квітня 2019 р.). Чернівці, 2019. С. 94-95.
 4. Костенюк Л., Поп`юк Я. Особливості формування гідрографічної мережі річкової системи Пістиньки-Лючки-Лючки Сопівки. Наукові записки. Тернопіль, 2019. Т. 47. № 2. С. 33-40.
 5. Ridush B., Popiuk Y. New species from the bone accumulation in Perlyna Cave (Ukranian Carpathians). 25t h International Cave Bear Symposium (September 18-22, 2019). Abstracts. P.8.
 6. Поп`юк Я. Малакофауна культурних шарів палеолітичної стоянки Кормань 9. Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародного наукового семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження відомого науковця Бориса Тимощука (м. Чернівці, 13 грудня 2019 р.). Чернівці: Технодрук, 2019. С. 109-110.

2018

 1. Поп’юк Я. А., Рідуш Б. Т. Місцезнаходження плейстоценової фауни молюсків в долині Середнього Дністра (за матеріалами М. О. Куниці). Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка (м. Київ, 30-31 березня 2018 р.) / гол. ред. колегії Я. Б. Олійник; КНУ імені Т. Шевченка. К.: Прінт-Сервіс, 2018. С. 71-74. Електронна версія статті
 2. Поп’юк Я. А., Рідуш Б. Т., Гермаківська А. В., Шишковська Т. М., Калуш Ю.І. Геосайти Хотинського НПП та прилеглих територій (в межах Рукшинської ОТГ). Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці) / наук. ред. І. І. Чорней, І. В. Скільський, А. В. Юзик; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Хотинський» та ін.  Чернівці: Друк Арт, 2018. С. 162-164.
 3. Ridush B., Stefaniak K., Nadachowsky A., Ratajczak U. , Socha P., Popiuk Y., Ridush O. & Nykolyn O.: Pleistocene fauna of the Emine-Bair-Khosar Cave (Crimea, Ukraine): new data. INQUA SEQS – Quatenary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments: program&abstracts&guide book. Postojna, Slovenia, 2018. Pp. 58-59. Електронна версія статті
 4. Рідуш Б. Т., Поп`юк Я. А. Сліди гляціальних процесів в рельєфі середньогір`я Буковинських Карпат. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26-28 вересня 2018 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 48-49. Електронна версія статті

2017

 1. Popiuk Y. Pleistocene terrestrial molluscs from the collections of prof. Mykola Kunytsia / Y. Popiuk, B. Ridush // Populations in the Non-optimal environment. International Field Workshop. Chernivtsi-Neporotove-Borshchiv-Kamyanets-Podilsky, September 20-23, 2017. Abstract book. – Chernivtsi-Kyiv, 2017. – Рр. 10-11. Електронна версія статті

2016

 1. Поп`юк Я., Рідуш Б. Надпотужна товща алювію у розрізі ранньоплейстоценової тераси Дністра біля с. Брідок (Буковинське Подністров`я). Українська географія: сучасні виклики. Збірник праць ХІІ зїзду Українського географічного товариства. К., 2016. С. 132-134.
 2. Ridush B., Popiuk Y., Nykolyn O. New Middle Pleistocene records from the North-East foothills of Carpathian Mountains. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global (23-24 May 2016). Book of abstracts. Ştefan cel Mare University Press, Suceava, Romania, 2016. Pp. 75-77. Електронна версія статті
 3. Рідуш Б., Поп’юк Я., Николин О. Новий розріз високої тераси в передгірській частині долини р. Прут: геолого-стратиграфічний та палеонтологічний нарис. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному ун-ті ім. Юрія Федьковича): матеріали міжнародної конференції (11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 81-83 (Особистий внесок автора – проаналізовано особливості відкладів, встановлений видовий та екологічний склад молюсків).

2015

 1. Поп`юк Я., Рідуш Б. Викопна фауна у відкладах пізньоплейстоценових терас біля Василева (Буковинське Подністер’я). Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). Львів, 2015. С. 63-64.
 2. Рідуш Б., Поп`юк Я. Аномальні потужності руслового алювію в терасових відкладах Середнього Подністров’я. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наук. праць. 2015. Вип. 762-763: Географія. С. 49-57. Електронна версія статті

2014

 1. Поп`юк Я. А. Малакофауна палеолітичної стоянки Дорошівці 3 як індикатор змін палеосередовища. Рельєф і клімат: Матеріали Міжнар. Наук. симпоз. (23-25 жовт. 2014 р.). Чернівці: Технодрук, 2014. С. 47-48.
 2. Popiuk Y. Paleoenvironmental Malakofaunistik Records of Late Pleniglacial on the Upper Paleolithic Site Doroshivtsi 3 (the Middle Dniester Basin). Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region. 2nd International Workshop, Cluj Napoca, Romania, 6-9 November 2014. Abstracts volume. Stefan cel Mare University Press, 2014. Pp. 145-148. Електронна версія статті

2012

 1. Кочерган Я. А. Сліди кріогенних процесів як індикатори палеокліматів плейстоцену Середнього Подністров’я. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наук. праць. 2012. Вип. 616: Географія. С. 25-28. Електронна версія статті
 2. Кочерган Я. А. Сліди кріогенних процесів як  індикатори палеокліматів плейстоцену Середнього Подністров’я. Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнар. наук. конф. Чернівці: Букрек, 2012. С.18.

2011

 1. Кочерган Я., Б. Рідуш Кріогенне вивітрювання в карстових порожнинах Буковинського Придністров’я. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наук. праць. 2011. Вип. 587-588: Географія. С. 30-35. Електронна версія статті
 2. Кочерган Я. А. Кріогенні процеси у пізньому пленігляціалі на території Середнього Подністров’я. Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. К.: ДНВП «Картографія», 2011. Вип. 8. С.25-27.

2010

 1. Рідуш Б., Кочерган Я. Кріогенні уламкові відклади у карстових печерах плато Чатирдаг. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наук. праць. 2010. Вип. 483: Географія. С. 5-10.

Робота зі студентами:

 1. Кваснецький, В. (2018). Палеозсув на правому березі р. Прут (центральна частина м.Чернівці) та загрози його активізації. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.