24 травня 2023 р. з метою розширення та узагальнення практичних знань з предметів природничого характеру, Проскурняк Мирослав Михайлович та Годзінська Ірина Леонідівна організували польовий семінар для студентів першого курсу географічного факультету спеціальностей «Географія», «Середня освіта (Географія)» і «Геосистеми та георизики». Програма польового семінару передбачала виїзну оглядову екскурсію по маршруту: м. Чернівці – м. Снятин – м. Яремча – с. Татарів – с. Поляниця та піший вихід на гору Хом’як. Такий маршрут дав можливість отримати загальні уявлення про природні особливості значної частини Зовнішнього та Вододільно-Верховинського масивів Українських Карпат.

Під час польового семінару студенти першого курсу мали змогу ознайомитися із характерними рисами орографічної будови передгірських та гірських територій Чернівецької та Івано-Франківської областей. У ході оглядової екскурсії вони отримати знання про історію розвитку і формування Карпатської гірської споруди, специфіку тектонічної будови та літологічного складу території, зміну ландшафтних комплексів. Під час сходження на г. Хом’як по маршруту, студенти-першокурсники набули практичного досвіду поводження в польових умовах, споглядали ритмічне чергуванням декількох літологічних різновидів шарів, що мають назву карпатського флішу, ерозійні форми рельєфу, схили різного походження, кам’яні річки (куруми), несприятливі геолого-геоморфологічні процеси, висотну поясність, а також навчилися розрізняти деякі гірські породи за їх зовнішніми ознаками.