Зареєструватися як...
ГОРИ ЄДНАЮТЬ...
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ
Шкаєва Дарина Ігорівна

56

0

Посада: аспірантка Поштова скринька: shkaieva.daryna@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Дослідження адаптаційних практик місцевих громад Карпатського регіону до природних змін; визначення адаптаційної спроможності у час стрімких кліматичних, економічних та політичних змін; вивчення та інтерпретація тисячолітніх кліматичних змін у Карпатському регіоні; екологізація, раціоналізація та ефективність використання природних ресурсів. Напрями наукових досліджень: Кліматологія; Раціональне природокористування; Прикладне ландшафтознавство; Геоекологія. Наукові профілі: ResearchGate Google Академія Додаткова інформація: Народилася в місті Свободний. Родом з смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області. У 2021 році закінчила кафедру фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, “Середня освіта. Географія”. З вересня 2022 року аспірант кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…   Публікації: 2021 Холявчук, Д.І., Шкаєва, Д.І. (2021). Динаміка людського розвитку України на тлі глобальних кліматичних змін. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 2(2), 124–143. Електронна версія статті Шкаєва, Д.І. (2021). Людський розвиток України та тлі глобальних кліматичних змін. Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців…
Більше...
/ /
Співробітники/Аспіранти/
Зеленчук Володимир Володимирович

67

0

Посада: аспірант Поштова скринька: zelenchuk.volodymyr@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Дендрохронологічні та дендрогеоморфологічні дослідження сучасних геоморфологічних процесів Східних Карпат; просторовий та просторово-часова реконструкція проявів сучасних схилових процесів лавин, зсувів, обвалів та селевих потоків на основі зразків дерев в Українських Карпатах. Напрями наукових досліджень: Дендрохронологія; Дендрогеоморфологія; Геоморфологія; Біогеографія; Кліматологія. Наукові профілі: ORCID ResearchGate Додаткова інформація: Народився в одному із найвисокогірніших сіл України – Бистрець Верховинського району Івано-Франківської області, що прилягає до Чорногірського хребта. У 2015 році вступив на географічний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, який закінчив у 2020 році отримавши диплом з відзнакою. Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти… Certificat. Climate Change and Water in Mountains: A Global Concern. 02.05.2022 Certificat. Succesfully completed and received a passing grade in GISx: GIS Foundations. 22.07.2022 Сертифікат про апробацію результатів наукових досліджень на VIII Міжнародній конференції молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 26-27.11.2020   Публікації: 2022 Зеленчук, В., Холявчук, Д. (2022). Дендрохронологічні методи у дослідженні небезпечних геоморфологічних процесів. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд (27–28 травня, 2022), 198–202. Kholiavchuk, D.,…
Більше...
/ /
Співробітники/Аспіранти/
Шавранський Василь Федорович

93

0

Посада: аспірант Поштова скринька: shavranskyi.vasyl@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Еволюція Передкарпатської частини долини р. Прут у пізньому кайнозої (на основі матеріалів інженерно-геологічних вишукувань); Геодинамічний та генетичний взаємозв’язок між різними формами долинного рельєфу. Напрями наукових досліджень: Геологія; Геоморфологія; Інженерна-геологія; Історична геологія; Ґрунтознавство; Гідрологія; Палеогеографія. Наукові профілі: ResearchGate Додаткова інформація: Народився в селі Верхня, Калуського району, Івано-Франківської області. У 2018 році завершив кафедру фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, здобувши ступінь вищої освіти – «магістр», спеціальності «Науки про Землю. Природнича географія». З лютого 2018 року працює інженером-геологом в ЧФ ПрАТ «Геотехнічний інститут». З вересня 2021 року аспірант кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…   Публікації: 2021 Ridush, B., Rekovets, L., Popiuk, Y., Ridush, O., Shavranskyi, V. (2021). Martynivka : a new nave site with Late Pleistocene small mammals’ fauna in the Middle Dniester area (Ukraine). In: Ratajczak-Skrzatek U., Kovalchuk O., Stefaniak K. (eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2021 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society, 98–99. Рідуш, Б., Поп’юк, Я., Понич, В., Шавранський, В. (2021). Зеленів – новий…
Більше...
/ /
Співробітники/Аспіранти/
Онлайн-зустріч колективу кафедри зі студентами спец. 106 «Географія» та 014 Сер. осв. (Географія)

144

0

29 січня о 12.00 відбулась онлайн-зустріч колективу кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії під головуванням в.о. завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернеги Петра Івановича зі студентами спеціальності 106 «Географія» та 014 Середня освіта (Географія) щодо роз’яснення: 1) Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вільний вибір навчальних дисциплін; 2) Про неформальну освіту, що регулюється «Положенням про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної в системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» 3) Вибору тем курсових робіт; 4) Вибору установ проходження виробничої практики; 5) Можливостей участі у наукових конференціях і конкурсах наукових робіт. На зустрічі присутні понад 80 студентів бакалаврату та магістратури. Обговорено можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії. Зокрема, до студентів доведено процедуру здійснення вільного вибору навчальних дисциплін відповідно до університетського Положення, показано варіанти ознайомлення із силабусами вибіркових дисциплін, каталогом загальноуніверситетських вибіркових дисциплін: Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін Студенти також познайомились з можливостями вибору тем курсових робіт на сайтах випускових кафедр та вибором установ та організацій проходження виробничої практики. Доцент Кирилюк С. М. також анонсував тестову версію інтерактивного сайту за…
Більше...
/ /
Студенту/Інформаційна підтримка/
Популяризація академічної доброчесності

77

0

16 грудня 2020 у межах заходів з популяризації академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 2020–2021 н.р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та палеогеографії під керівництвом завідувача, проф. Круля В. П. проведено інформаційний захід щодо сутності академічної доброчесності, нормативних документів університету, що її регламентують, та застосування їх у в начальному процесі. Захід проводився для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Географія» та «Середня освіта (Географія)». Обговорено Правила академічної доброчесності та Етичний кодекс Чернівецького національного університету, проаналізовано можливі ситуації порушень академічної доброчесності  та процедуру виявлення академічного плагіату як під час екзаменаційної сесії, так і під час поточного оцінювання. Студентам запропоновані інформаційні ресурси і корисні посилання, за якими можна ознайомитись детальніше з усіма аспектами академічної доброчесності та звернутись за підтримкою з цих питань.
Більше...
/ /
Студенту/Інформаційна підтримка/