29 січня о 12.00 відбулась онлайн-зустріч колективу кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії під головуванням в.о. завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернеги Петра Івановича зі студентами спеціальності 106 «Географія» та 014 Середня освіта (Географія) щодо роз’яснення:

1) Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вільний вибір навчальних дисциплін;

2) Про неформальну освіту, що регулюється «Положенням про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної в системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»

3) Вибору тем курсових робіт;

4) Вибору установ проходження виробничої практики;

5) Можливостей участі у наукових конференціях і конкурсах наукових робіт.

На зустрічі присутні понад 80 студентів бакалаврату та магістратури. Обговорено можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії. Зокрема, до студентів доведено процедуру здійснення вільного вибору навчальних дисциплін відповідно до університетського Положення, показано варіанти ознайомлення із силабусами вибіркових дисциплін, каталогом загальноуніверситетських вибіркових дисциплін:

Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін

Студенти також познайомились з можливостями вибору тем курсових робіт на сайтах випускових кафедр та вибором установ та організацій проходження виробничої практики. Доцент Кирилюк С. М. також анонсував тестову версію інтерактивного сайту за форматом соціальної мережі, де кожен студент може створити власний профіль і демонструвати навчальну активність, публікуючи науково-популярні дописи та коментуючи дописи інших та отримаючи вподобайки та відзнаки за якісний контент у контексті обов’язкових освітніх компонент (terra.chnu.edu.ua).