Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Правила академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.