Термін виконання роботи:  01.01.2011 – 31.12.2015 р.

Мета роботи  – Вивчення закономірностей формування та функціонування ландшафтних комплексів регіону.

Короткий зміст і очікувані результати.  Характеристика ландшафтних комплексів регіонального та топологічного рівня організації. Динаміка ландшафтів за історичний період. Аналіз антропогенного впливу на зміну стану й еволюцію ландшафтів. Дослідження видів природокористування та ступеня антропопресії.

1) Аналіз карстових ландшафтів Карпат і Криму їхньої еволюції та антропогенізації;

2) Дослідження ландшафтів Прут-Дністерського межиріччя: їх еволюції та антропогенізації;

3) Вивчення ландшафтів Покутсько-Буковинського Передкарпаття: їхньої еволюції та антропогенізації;

4) Виявлення еволюції та антропогенізації ландшафтів Покутсько-Буковинських Карпат;

5) Характеристика ландшафтів Верхнього Пруту: їх еволюції та антропогенізації.

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ

№ п/п Зміст етапу Термін виконання (рік, квартал) Очікувані результати
1 Аналіз карстових ландшафтів Карпат і Криму їхньої еволюції та антропогенізації. 01.01.2011 – 31.12.2011 р. Письмовий звіт, серія картосхем, монографія, захист докторської дисертації, наукові публікації.
2 Дослідження ландшафтів Прут-Дністерського межиріччя: їх еволюції та антропогенізації. 01.01.2012 – 31.12.2012 р. Письмовий звіт, серія картосхем, захист кандидатської дисертації, наукові публікації.
3 Вивчення ландшафтів Покутсько-Буковинського Передкарпаття: їхньої еволюції та антропогенізації. 01.01.2013 – 31.12.2013 р. Письмовий звіт, серія картосхем, захист кандидатської дисертації, наукові публікації.
4 Виявлення еволюції та антропогенізації ландшафтів Покутсько-Буковинських Карпат. 01.01.2014 – 31.12.2014 р. Письмовий звіт, серія картосхем, наукові статті, наукові публікації.
5 Характеристика ландшафтів Верхнього Пруту: їх еволюції та антропогенізації. 01.01.2015 – 31.12.2015 р. Заключний звіт, серія картосхем, наукові статті, монографія.
  1. Завантажити тематичну картку ТУТ