Термін виконання роботи: 01.01.2016 р. – 31.12.2020 р.

Мета роботи  – проаналізувати закономірності змін і перетворення ландшафтних комплексів регіону, встановити їх основні особливості та ступінь антропогенного перетворення.

Короткий зміст і очікувані результати. Виявлення особливостей ландшафтних комплексів регіонального та топологічного рівня організації. Еволюція ландшафтів за природно-історичний період. З’ясування різноманітного антропогенного впливу на динамічні зміни природно-територіальних комплексів. Аналіз характеру трансформації та антропогенізації ландшафтів. Ретроспективно-географічна характеристика видів природокористування та встановлення ступеня антропогенного перетворення ландшафтних комплексів.

1) Волинь;

2) Прут-Дністерське межиріччя;

3) Покутсько-Буковинcьке Передкарпаття;

4) Поділля;

5) Карпати.

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ

№ п/п Зміст етапу Термін виконання (рік, квартал) Очікувані результати
1 Особливості та специфіка ландшафтних комплексів, їх організації та антропогенізації на території Волині. 01.01.2016 – 31.12.2016 р. Основні риси структури та антропогенного освоєння ландшафтів Волині. Методика їх досліджень. письмовий звіт, серія картосхем, монографія, захист дисертації, наукові публікації.

Відповідальні:

Круль В. П, Холявчук Д. І., Добинда І. П., Рідуш Б. Т., Кирилюк С. М.

2 Аналіз ландшафтних комплексів, їх динаміки,  трансформації та еволюції в межах Прут-Дністерського межиріччя. 01.01.2017 – 31.12.2017 р. Особливості організації ландшафтних комплексів Прут-Дністерського межиріччя, їх динаміки,  трансформації та еволюції за природно-історичний період.  Встановлення характеру антропогенізації цих ландшафтів. письмовий звіт, серія картосхем, захист кандидатської дисертації, наукові публікації.

Відповідальні:

Круль В. П, Холявчук Д. І., Дутчак М. В., Рідуш Б. Т., Кирилюк С.М., Ходан Г.Д.,  Проскурняк М. М., Поп`юк Я. А, Дячук А. І.

3 Ландшафтні комплекси, їх особливості та ступінь антропогенного перетворення на території Покутсько-Буковинського Передкарпаття. 01.01.2018 – 31.12.2018 р. Специфіка структури, закономірностей змін та перетворення ландшафтів Покутсько-Буковинського Передкарпаття. письмовий звіт, серія картосхем, захист кандидатської дисертації, наукові публікації.

Відповідальні:

Круль В. П, Холявчук Д. І., Чернега П. І., Рідуш Б. Т., Кирилюк С. М., Проскурняк М. М., Цапок І. Л., Дячук А. І.

4 Ландшафти та антропогенний вплив на їх динамічні зміни в межах Поділля. 01.01.2019 – 31.12.2019 р. Характеристика основних видів ландшафтів Поділля,  аналіз їх організації та антропогенізації. письмовий звіт, серія картосхем, наукові статті, наукові публікації, захист докторської дисертації.

Відповідальні:

Круль В. П, Холявчук Д. І., Дутчак М. В., Рідуш Б. Т., Кирилюк С.М.

5 Аналіз організації, трансформації та антропогенізації ландшафтних комплексів Українських Карпат. 01.01.2020 – 31.12.2020 р. Особливості ландшафтних комплексів різних рівнів, їх трансформація та антропогенізація в межах Українських Карпат. Заключний звіт, серія картосхем, наукові статті, монографія.

Відповідальні:

Круль В. П, Холявчук Д. І., Чернега П. І., Рідуш Б. Т., Дутчак М. В., Ходан Г.Д.,  Кирилюк С.М., Проскурняк М. М., Добинда І. П., Дячук А. І., Поп`юк Я. А.

  1. Завантажити тематичну картку ТУТ