Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: m.proskurnyak@chnu.edu.ua

Тематика наукових досліджень:

Ландшафтознавча, ландшафтознавчі дослідження сучасних та історичних, природних і культурних, карстових і ерозійних ландшафтів, проблем і напрямів їх збереження. Окрема наукова увага до збереження природної і культурної спадщини ландшафтів міст і містечок Буковини, Поділля та Покуття.

Напрямки наукових досліджень:

 1. Ландшафтознавство;
 2. Ландшафтознавче картографування;
 3. Карстологія і карстові ландшафти;
 4. Культурне ландшафтознавство.

Наукові профілі:

Курси, що читає:

 1. Ландшафтознавство;
 2. Прикладне ландшафтознавство;
 3. Географія ґрунтів;
 4. Методологічні проблеми природничої географії.

Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Додаткова інформація:

Закінчив Чернівецький державний університет в 1988 р. Два роки працював інженером картографічної лабораторії кафедри Фізичної географії. Викладацьку діяльність розпочав у 1990 р. Захистив кандидатську дисертацію “Структура закарстованих ландшафтів (на прикладі окремих регіонів лісостепу Східно-Європейської рівнини)” в 1996 р. Вчене звання доцента отримав у 2000 р.

Науковець в галузі ландшафтознавства й карстології, кандидат географічних наук, доцент кафедри. Турист, романтик. Закоханий у культурні ландшафти, карстові і некарстові, сучасні та історичні. Напрямок наукової діяльності – ландшафтознавчий, зокрема обґрунтував класифікацію карстових ландшафтів на підставі дослідження їх просторової структури, вивчав екологічні проблеми ландшафтів у зв’язку з радіоактивним забрудненням та різними формами природокористування, а також займався питаннями збереження природної і культурної спадщини ландшафтів міст і містечок України. Автор понад 100 наукових праць, в тому числі співавтор 5-ти монографій.

Проводить навчальні практики, польові семінари, наукові екскурсії.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

 1. Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021
 2. Стажування при кафедрі географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (180 годин (6 ECTS)). 11.06.2021
 3. Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту (2 години). 05.03.2021

Публікації:

2022

 1. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника

Основні публікації за напрямом:

 1. Проскурняк, М.М., Андрейчук, В.М. (1998). Структура закарстованих ландшафтів: Теорія. Методика. Регіональні особливості. Чернівці, Рута, 120 (Колективна монографія).
 2. Проскурняк, М.М., Андрейчук, В.М. (1999). Ландшафтогенез і природокористування на закарстованих територіях. Чернівці, Рута, 87 (Колективна монографія).
 3. Проскурняк, М.М. Ґрунти. (2000). Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької обл. Львів, Вид-во науково-технічної літератури, 11 (Колективний атлас).
 4. Proskurniak, M.M. (2005). Krajobrazy miasta. Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu. Tom II. Krakow, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 57 – 61 (Колективна монографія).
 5. Проскурняк, М.М. (2007). Ландшафти історичного центру міста Кам’янця-Подільського. Середнє Придністров’я. Вінниця, Теза, 244 – 252 (Колективна монографія).
 6. Проскурняк, М.М. (2012). Географія ґрунтів і земельних ресурсів. Методичні рекомендації до практичних робіт. Чернівці, ЧНУ, 28.

Публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Проскурняк, М.М. (1996). Специфіка закарстованих ландшафтів. Науковий вісник Чернівецького ун-ту, Географія, 3. Чернівці, ЧДУ, 53-57.
 2. Проскурняк, М.М. (1997). Ландшафтний підхід до економічної оцінки закарстованих земель. Науковий вісник Чернівецького ун-ту, Географія, 19. Чернівці, ЧДУ, 62-67.
 3. Андрейчук, В.М., Проскурняк, М.М. (1998). Дифференциация радионуклидного загрязнения на закарстованных территориях (на примере Буковины). Геоэкология, 3, 101-103.
 4. Маляж, Р., Новак, В., Андрейчук, В., Проскурняк, М. (2001). Русловий алювій Черемошу. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, Наук. Збірник. К., Ніка-Центр, 2, 253-262.
 5. Проскурняк, М.М. (2003). Ландшафтна спадщина Старого міста Кам’янця-Подільського. Наук. запис. Вінницького держав. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, Географія, 5, 16-21.
 6. Проскурняк, М.М. (2004). Структура ландшафтів історичного центру міста Кам’янця-Подільського. Фізична географія та геоморфологія. К., ВГЛ Обрії,.46, Т.1, 97-103.
 7. Проскурняк, М.М. (2004). Емерджентність й екостан карстових ландшафтів. Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту, Географія, 2, 143-147.
 8. Проскурняк, М.М. (2005). З досвіду дослідження структури закарстованих ландшафтів. Фізична географія та геоморфологія. К., ВГЛ Обрії, 49, 43-50.
 9. Проскурняк, М.М., Скрипій, О.А. (2007). Структура ландшафтно-архітектурних комплексів міста Кам’янця-Подільського. Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, Географія, 14, 47 – 56.
 10. Проскурняк, М.М. (2008). Структурна організація карстових ландшафтів Кунгурського лісостепу. Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадського, География, 21 (60), 304 – 310.
 11. Проскурняк, М.М. (2010). Карст як фактор ландшафтогенезу. Фізична географія та геоморфологія. К., ВГЛ «Обрії», 1 (58), 112-120.
 12. Проскурняк, М.М. (2010). Ландшафти міста як туристичні об’єкти (на прикладі м. Кам’янець-Подільський). Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадського, География, 23 (62), 102 – 106.
 13. Проскурняк, М.М. (2013). Структура ґрунтового покриву закарстованих ландшафтів Прут-Дністерського межиріччя. Фізична географія та геоморфологія. К., ВГЛ «Обрії», 3 (71), 251 – 256.
 14. Проскурняк, М.М. (2015). Емерджентність карстових ландшафтів. Фізична географія та геоморфологія. К., ВГЛ «Обрії», 4 (80), 36-40.

 Участь у наукових конференціях і семінарах (вибрані):

 1. Проскурняк, М.М. (2018). Рельєф як чинник диференціації радіаційного забруднення карстових ландшафтів. Рельєф і клімат. Матеріали ІІ міжнародної конференції. Чернівці, ЧНУ, 25 – 26.
 2. Проскурняк, М.М. (2017). Стратегічні напрями екоеволюції ландшафтної спадщини міста Кам’янця-Подільського. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету. Львів, ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 109-110.
 3. Проскурняк, М.М. (2017). Еволюція радіоактивного забруднення карстових ландшафтів. Ландшафтознавство і радіологія: науковий семінар відділу ландшафтознавства інституту Географії АН України присвячений пам’яті Давидчука В.С. Київ, сайт Інституту Географії, 15.
 4. Проскурняк, Мирослав, Бійовська, Людмила (2016). Ландшафтно-культурна спадщина села Залуччя Снятинського району. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича). Матеріали Міжнар. наук. конф. Чернівці, 51.
 5. Проскурняк, М.М. (2014). Карстові форми рельєфу як індикатори морфологічної структури закарстованих ландшафтів. Рельєф і клімат. Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму. Чернівці, Технодрук, 48 – 50.
 6. Проскурняк, М.М. (2013). Закарстовані території як об’єкти екомережі: ландшафтознавче обґрунтування. Актуальні проблеми дослідження довкілля. Зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної наукової конференції, Т 2. Суми, Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 238-241.
 7. Проскурняк, М.М. (2012). Ландшафтне різноманіття Прут-Дністровського межиріччя як туристичний ресурс. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-семінару. Тернопіль, Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 134 – 139.
 8. Проскурняк, М.М. (2010). Класифікація карстових ландшафтів. Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Умань, Сочінський, 220-221.
 9. Проскурняк, М.М. (2009). Ландшафтно-планувальна структура архітектурного комплексу резиденції Буковинських митрополитів. Українська історична географія та історія географії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернівці, ЧНУ, 153 – 154.
 10. Проскурняк, М.М. (2007). Методика дослідження структури закарстованих ландшафтів. Україна-Румунія: транскордонне співробітництво. Збірник наук. праць. Чернівці, Рута, 114 – 125.
 11. Проскурняк, М.М. (2007). Просторова організація ландшафтного різноманіття Прут-Дністровського межиріччя (на прикладі трансекти Кострижівка – Лужани). Річкові долини: Природа, ландшафти, людина. Збірн. наук. праць. Чернівці – Сосновець, Рута, 185–193.
 12. Проскурняк, М.М. (2003). Карта ландшафтів історичного міста Кам’янця-Подільського. Національне картографування: Стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. Київ, ДНВП “Картографія”, 186-190.
 13. Andreyczuk, W.M., Proskurniak, М.М. (1999). Zroznicowanie zanieczyszczenia radionukleinami obszarow krasowych. Ksztaltowanie srodowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemyslowionych i zurbanizowanych, WbiOS, WnoZ, US. Katowice-Sosnowiec, 28, 33 – 37.

Співпраця з природоохоронними установами:

 1. Проскурняк, М.М. (2002). Ландшафтна структура міста Кам’янця-Подільського. Літопис природи НПП „Подільські Товтри”, Том 6, 130-138, цифрова версія на сайті НПП.
 2. Проскурняк, М.М. (2002). Ландшафтна карта міста Кам’янця-Подільського. Літопис природи. НПП „Подільські Товтри”, Том 6, 139, цифрова версія на сайті НПП.

Робота зі студентами:

 1. Біла, Р. (2021). Застосування краєзнавчого підходу у викладанні географії на прикладі міста Хмільника. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 6-7.
 2. Губницький, З. (2021). Перспективи шахтного туризму на Криворіжжі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 14-15.
 3. Біла, Р. (2020). Рекреаційні ресурси міста Хмільника. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 15-17.
 4. Губницький, З. (2020). Особливості техногенного рельєфу Криворіжжя. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 53-55.
 5. Спиридончук, О. (2020). Природні ландшафти міста Кам’янця-Подільського. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 165-167.
 6. Біла, Р. (2019). Унікальність природи міста Хмільника. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 9-11.
 7. Мангер, В. (2019). Зсувні процеси і явища на території м. Чернівці. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 99-101.
 8. Спиридончук, О. (2019). Кліматичні умови міста Кам’янця-Подільського. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 135-137.
 9. Спиридончук, О. (2018). Геологічна будова та історія розвитку міста Кам’янця-Подільського. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 10. Мінелюк, Д. (2017). Природна та культурна спадщина міста Сторожинець. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.,  83-84.
 11. Шварговська, Г. (2017). Давня культурна спадщина ландшафту міста Снятин. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.,  149-150.
 12. Бійовська Л., Проскурняк М.М. (2016). Ландшафтно-культурна спадщина села Залуччя Снятинського району. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Мат-ли Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т., 51.
 13. Боцвінок, Т. (2014). Історико-культурна спадщина ландшафтів Верховинської улоговини та її околиць. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія федьковича. Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 29-30.
 14. Бабійчук, І. (2013). Ландшафтні комплекси містечка Заболотів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Природничі науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 247-249.
 15. Волошенюк, Х. (2011). Структура ландшафтно-архітектурних комплексів міста Коломия. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Природничі науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 307-308.
 16. Волошенюк, Х. (2010). Структура ландшафтних комплексів міста Коломия. Географічні засади вирішення регіональних проблем : Матеріали міжнародної науково-практиної конференції. Кам’янець-Подільський, 30-32.
 17. Скрипій, О. (2008). З досвіду дослідження ландшафтно-архітектурних комплексів історичного міста. Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. Київ : ВГЛ «Обрії», ІV, 38-40.
 18. Скрипій, О. (2006). Ретроспективний аналіз рельєфу міста Кам’янця–Подільського. Молоді науковці – географічній науці. Матеріали наукової конференції. Київ : ВГЛ «Обрії», 181-182.
 19. Калинка, М. (2004). Рекреаційно-туристичні ресурси ландшафтів Селятинської улоговини. Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича. Чернівці : Рута, 267-268.
 20. Галущак, А. (2002). Морфометричний аналіз басейну р. Совиці Ставчанської. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Природничі науки. Чернівці : Рута, 97-98.