Рідуш Б., Поп’юк Я., Чернега П. Культурний ландшафт як географічний феномен : Путівник наук. екскурс. Міжнар. Наук. Конф. (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021. – 24 с.

Путівник наукової екскурсії Міжнародної наукової конференції «Культурний ландшафт як географічний феномен», яка присвячена актуальним питанням інтерпретацій культурного ландшафту, цілеспрямовано створеним ландшафтам, реліктовим та палеоландшафтам, збереженню та адаптації культурних ландшафтів до природних та антропогенних змін. Основні екскурсійні об’єкти розташовані в долині Середнього Дністра та зоні затоплення Дністровським водосховищем.

Для фахівців у галузі географічних, геологічних, історичних та суміжних наук.

ПДФ-версія Путівника Міжнародної наукової конференції «Культурний ландшафт як географічний феномен»: