Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштов скринька: i.dobynda@chnu.edu.ua

Curriculum vitae (CV):

Тематика наукових досліджень:

Історико-культурна складова рекреаційного потенціалу Волинської області; географо-краєзнавчі аспекти заселення регіону; ретроспективно-географічний аналіз заселенських процесів; краєзнавчі особливості регіонів; природоохоронні території України та світу.

Напрями наукових досліджень:

 1. Історична географія;
 2. Краєзнавство;
 3. Етнографія;
 4. Країнознавство;
 5. Охорона природи.

Наукові профілі:

 1. Web of Science
 2. ORCID
 3. ResearchGate
 4. Google Schoar

Курси, що читає:

Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус
Краєзнавство Перейти 6 В
 1. ↓ (106 Гео.)
Теорія і методологія географічної науки Перейти 8 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Географічні основи етногенезу Перейти 9 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Ретроспективна географія з основами етнографії Перейти 7 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Основи раціонального природокористування та охорони природи Перейти 1 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Ретроспективна географія з основами етногеографії Перейти 7 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Шкільне географічне краєзнавство Перейти 6 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Біогеографія Перейти 4 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Візуалізація у викладанні географії Перейти 9 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Дослідницька діяльність у вивченні географії Перейти 10 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Країнознавство у шкільному курсі географії Перейти 5 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Загальногеографічна практика Перейти 4 О
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)

 

Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Додаткова інформація:

Добинда Ірина Петрівна народилася в с. Михалє Іваничівського району Волинської області. У 2009 р. закінчила географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Географія” і здобула кваліфікацію “магістр географії”. Ще з часів студенства цікавилася географо-краєзнавчими особливостями територій, тому і темою магістерської роботи була “Географічні особливості заселення та характеристика поселень Іваничівського району Волинської області.” З вересня 2009 р. працювала на посаді фахівця кафедри фізичної географії та раціонального природокористування і асистента за сумісництвом.

У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка».

З 2015 р. асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. Тематика наукових досліджень: історико-культурна складова рекреаційного потенціалу, географо-краєзнавчі аспекти заселення регіону, вивчення природоохоронних територій України та світу. За час наукової діяльності опубліковано понад 30 наукових праць, із них – 10 у фахових, 1 – у іноземному виданні.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Диплом. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Дидактичний потенціал цифрових сервісів для вчителів ЗЗСО». 21-22.11.2022
Certificate of attendance. Following authors: Vitaliy Prysakar, Halyna Khodan, Iryna Dobynda for the paper entitled: Landscape and geochemical features of the territory of the city of Vyzhnytsia, Chernivtsi oblast. 03-04.05.2022
Сертифікат про участь у науковій школі «Я – географ, 2022» (10 годин (0,3 кредиту ЄКТС)). 13-17.06.2022
Сертифікат. «професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд», приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (12 годин (0,4 кридиту ЄКТС)). 27-28.05.2022
Сертифікат. Викладання географії в умовах НУШ: реалії вивчення предмету здобувачами загальної середньої освіти (3 години (0,1 кредиту ЄКТС)). 27.01.2022
Сертифікат. Теоретичні та практичні аспекти формування сучасних педагогічних технологій. 29.11.2021
Сертифікат. Відзнака стипендією компанії «Orca Finance» за успіхи у науковій, культурній та громадській діяльності. 13.10.2021
Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021
Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів (60 годин (2 кредити ЄКТС)). 16.08.2021
Teaching and research in a contemporary university: challenges, solution, and perspectives. Faculty of Education, University of Bialystok (180 hours (6 ECTS)). 05.04.2021–14.05.2021
Подяка за підготовку на високому науковому рівні студента до участі у Міжнародній науковій конференції. 08.05.2021
Академічна доброчесність. (4 години). 23.03.2021
«#blend_it: опануємо змішане навчання». (90 годин (3 ECTS)). 14.03.2021
Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ландшафту (2 години). 05.03.2021
Kurs Intensywny Jezyka Polskiego Jako Obcego. 30.06.2020
Основи користування MOODLE. (90 годин (3 ECTS)). 03.02.2020
Подяка за вагомі наукові здобутки у 2015–2016 н.р. 2016

 

Публікації:

2022

 1. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника
 2. Добинда, І.П. (2022). Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області : монографія, Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 332. Електронна версія монографії
 3. Добинда І., Денчиля А. (2022) Оцінка екологічної грамотності учнів сільських та міських шкіл та роль географії у її формуванні. Інноваційна педагогіка, Випуск 47, 48-52.  https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/47.8 Електронна версія статті
 4. Добинда, І. (2022). Сучасний стан та перспективи природно-заповідного фонду Володимирського району Волинської області. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія, Том 839, 82-90. https://doi.org/10.31861/geo.2022.839.82-90 Електронна версія статті
 5. Prysakar, V., Khodan, H., Dobynda, I. (2022) Landscape and geochemical features of the territory of the city of Vyzhnytsia, Chernivtsi oblast. The 17th Edition of Present Environment and Sustainable Development Internationl Symposium (Iasi, 2022), 25-26.
 6. Присакар, В., Ходан, Г., Добинда, І. (2022).Еколого-геохімічна оцінка сільських ландшафтних комплексів Чернівецької області. «Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд»: матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (Тернопіль, 27-28 травня 2022 р.), 206.

2021

 1. Ковальчук І.П. Походження назв населених пунктів Іваничівського району Волинської області /І.П. Ковальчук // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип.527: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.57-60.
 2. Круль В.П. Умови формування та територіальна організація первісної поселенської мережі Іваничівського району Волинської області / В.П. Круль, І.П. Ковальчук // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип.616: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.85-88.
 3. Добинда І.П. Пам’ятки архітектури та містобудування Волинської області та їхні територіальні характеристики / І.П. Добинда // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип.655: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.27-31.
 4. Круль В.П.Виникнення і територіальна організація первісної поселенської мережі Волинської області до часів Київської Русі/ В.П. Круль, І.П. Добинда // Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2013. №16. – С.94-101.
 5. Добинда І.П. Характеристика сакральних пам’яток Волинської області та їхнє територіальне поширення /І. Добинда // Геополитика и экогеодинамика регионов:науч. журнал. – Том 10. Вип. 2. – Сімферополь, 2014. – С.515-519.
 6. Добинда І.П. Виникнення населених пунктів Волинської області та їхня територіальна організація / І.П. Добинда // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип.696: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С.92-98.
 7. Добинда І.П. Містечка і села як центри розвитку історико-культурного туризму (на прикладі Волинської області) / І.П. Добинда // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр.. Вип. 762-763: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.149-153.
 8. Dobynda I. Historic cities as important centres of development of historical-cultural tourist ( on the example of Volyn region). Georeview. Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava. Geography Series. I. Dobynda, V. Krool, O. Gadelshyn. – Suceava, Georeview 25 (2015). – P. 66-74 doi. 10.4316/ Georeview. 2015.25.1.275
 9. Ковальчук І.П. Вплив вугільної промисловості на екологічний стан Іваничівського району Волинської області /І.П. Ковальчук // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Мат. VІІІ Міжн. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, м.Дніпропетровськ, 11-14 травня 2011р. – К.: ДНВП “Картографія”, 2011. – Вип. 8. – С.111-113.
 10. Круль В.П. Культурно-історичні рекреаційні ресурси Волинської області / В.П. Круль, І.П. Ковальчук // Рекреац. потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 3: матер. Міжн. наук. конф. „Туризм і розвиток регіону” (Івано-Франківськ-Яремче, 19-21 жовтня 2011р. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. – С. 271-276.
 11. Ковальчук І.П. Часово-територіальні особливості динаміки населення Волинської обл. /І.П. Ковальчук // Регіон-2011: сусп.-геогр. аспекти: матер. наук.-пр. конф. молодих науковців, аспір. та студентів з міжнар. участю (м.Харків, 14-15 квітня 2011р.) – Х.: ХНУ ім. В.Каразіна, 2011. – С. 131-133.
 12. Круль В.П. Потенціал культурно-історичних рекреаційних ресурсів Волинської обл. / В.П. Круль, І.П. Ковальчук // Вісн. Донецького ін.-ту соціальної освіти: Географія. Том VII. 7/2011. – Донецьк, 2011. – С. 57-60.
 13. Круль В.П. Територіальна ієрархічна структура культурно-історичних рекреаційних ресурсів Волинської області / В.П. Круль, І.П. Ковальчук, С.Д. Брик // Сучасні тенденції наукової парадигми екон.-геогр. освіти України: Зб. матер. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 8 грудня 2011р.). – Донецьк: ДІСО, 2011. – С.49-51.
 14. Круль В.П. Заселення території і формування первісної поселенської мережі Іваничівського району Волинської області / В.П. Круль, І.П. Ковальчук // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: матер. міжнар. наук. конф. (31 травня – 2 червня). – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 40-41.
 15. Добинда І.П. Територіальна організація первісної поселенської мережі Волинської області до часів Київської Русі / І.П. Добинда // Регіон-2013: сусп.-геогр. аспекти: мат. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів з міжнар. участю (м.Харків, 18-19 квітня 2013р) – Х.: ХНУ ім. В.Каразіна, 2013. – С. 236-238.
 16. Круль В. Територіальний розподіл пам’яток архітектури та містобудування Волинської обл. / В. Круль, І. Добинда // Географічна наука і практика: виклики епохи: мат. міжнар. наук. конф. (м.Львів, 16-18 травня 2013р.) – Л.: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С.276-280.
 17. Добинда І.П. Сакральні пам’ятки Волинської області та їхній потенціал для розвитку туризму / І. Добинда // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 9-11 жовтня 2014р.) – Чернівці: Видавн. дім “Родовід”, 2014. – С.253-255.
 18. Добинда І.П. Володимир-Волинський – важливий історико-культурний осередок Волинської обл. / І. Добинда // Регіон-2014: стратегія оптимального розвитку (м. Харків, 6 листопада 2014 р) – Х.: ХНУ ім. В. Каразіна, 2014. – С.124-127.
 19. Круль В.П. Географічні аспекти розвитку археологічного туризму у Волинській області / В. Круль, І. Добинда / Українська географія: сучасні виклики / Матеріали ХІІ зїзду Українського географічного товариства (м. Київ, 18-20 травня 2016 р.) /Зб. наук. праць. – К. :Прінт-Сервіс, 2016.
 20. Добинда І.П. Палацеві та будинкові комплекси як основа історико-культурного туризму Волинської області / І. Добинда // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Мат-ли Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2016. – С.130-131.
 21. Добинда І.П. Антропогенне освоєння Волинської області від найдавніших часів до сьогодення / І.Добинда // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (3-5 листопада 2017р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 83-86.
 22. Круль В.П. Пам’ятки оборонної архітектури як основа розвитку культурно-пізнавального туризму у Волинській області / В.П. Круль, І.П. Добинда // Географія у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи : матеріали науково-практичної конференції (30-31 березня 2018 р.) – Київ, 2018. С. 239-241.
 23. Добинда І.П. Памятки археології як основа розвитку археологічного туризму Волинської області. І. П. Добинда. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 795: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.53-59.
 24. Добинда І.П. Вплив рельєфу на первісне поселенське освоєння Волинської височини/ Ірина Добинда // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ міжнародної конференції (26-28 вересня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – С. 94-96.
 25. Добинда І.П, Григор’єва Г.В. Сакральні ландшафти найбільших міст Волинської області як основа розвитку пізнавального історико-культурного туризму/ І. Добинда, Г. Григор’єва // Етнокультурне ландшафтознавство: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Вінниця, 28-29 травня 2018 р. / відп. ред. В.М. Воловик. – С. 46-51.
 26. Добинда І.П. Памятки історі як основа розвитку історико-культурного туризму Волинської області. І. П. Добинда. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 808: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С.100-105.
 27. Круль В., Дячук А., Добинда І. Особливості концентрації сільськогосподарських земель і лісів у межах фізико-географічних районів Чернівецької області // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» (7-8 травня 2019 року). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С.122-124.
 28. Круль В.П. Об’єкти католицького сакрального туризму для розвитку рекреаційного господарства Волинської області / В.П. Круль, І.П. Добинда, А.І. Дячук // Міжнародні та регіональні системи:актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій: зб. тез Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м. Луцьк, 17 травня 2019) / за ред. В.Й, Лажніка та С.В. Федонюка. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 67-69.
 29. Добинда І. Сучасна фізико-географічна номенклатура Меркурія. С. Кирилюк, І. Добинда, Г. Ходан, А. Дячук. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 814: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С.27-55.
 30. Добинда І.П. Пам’ятки історії як особливі об’єкти туристичних маршрутів регіону (на прикладі Волинської області)/ І.П. Добинда, Г.Д. Ходан // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м. Чернівці, травень, 2020). – Чернівці, с. 114-116.
 31. Добинда І.П. Територіальні аспекти зосередження всього населення у Чернівецькій області за 2001-2016 рр)/ В.П. Круль, А.І. Дячук, І.П. Добинда// Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (м. Чернівці, травень, 2020). – Чернівці, с. 72-74.
 32. Добинда І.П., Дячук А.І. Охорона історико-культурних об’єктів Волинської області, їхнє використання та стан / І. Добинда, А. Дячук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р.). Львів: Простір-М, 2020. С. 68-71.
 33. Добинда І.П. Екологічні дослідження поселенських ландшафтів / В. Круль, В.Присакар, Г. Ходан, І. Добинда, А. Дячук // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 185-189.
 34. Iryna P. Dobynda. Sacral Heritage of the Carpathian Region and Management of its Resource Component in Tourism Activity. . Iryna P. Dobynda, Volodymyr P. Krool , Anatoliі A. Vdovichen , Roman M. Hyshchuk Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 30(1), 65–77. doi: 10.15421/112107, ISSN 2617-2909 (print) ISSN 2617-2119 (online).
 35. Добинда І., Денчиля А. (2020) Екологічна компетентність як обов’язкова складова шкільної географічної освіти та приклади її застосування у Хустському районі Закарпатської області. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць, 826, 37-42. DOI: https://doi.org/10.31861/geo.2020.826.37-42
 36. Ірина Добинда Історико-культурні об’єкти Володимир-Волинського району як елементи культурного ландшафту. Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. Наук. Конф. (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021. – С. 105-107.

Робота зі студентами:

Підготовка тез до студентських наукових конференцій ЧНУ «Секція науковою роботою студентів географічних наук»:

 1. Денчиля, Г. (2022). Природоохоронна робота як важлива складова виховання в учнів цілісного ставлення до природи. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 14-15.
 2. Ізбіш, Т. (2022). Роль краєзнавства у вивченні географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 18-19.
 3. Паскевич, Р. (2022). Особливості формування природоохоронних знань на уроках географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 24-25.
 4. Гогуш, А. (2021). Створення та розвиток транскордонних природоохоронних територій (на прикладі Марамароського заповідного масиву). Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи. Збірник наукових праць (за матеріалами и щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського) (Харків, 8 квітня 2021 р.). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 120-125.
 5. Денчиля, Г. (2021). Інноваційний підхід з використанням сучасних технологій під час вивчення питань охорони природи у шкільному курсі «Географія». Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 16-18.
 6. Гогуш, А. (2021). Розвиток транскордонних природоохоронних територій (на прикладі Марамароського заповідного масиву). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 12-14.
 7. Гогуш, А. (2020). Організація міждержавних природоохоронних територій України. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,.
 8. Колодій, І. (2020). Використання краєзнавчого принципу на уроках географії та позакласній роботі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 79-81.
 9. Мелещук, І. (2020). Роль топоніміки у курсі шкільної географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 117-119.
 10. Шатило, А. (2020). Обґрунтування формування західного кордону України. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 189-191.