Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: i.hodzinska@chnu.edu.ua

Curriculum vitae (CV):

Тематика наукових досліджень:

Дослідження особливостей рельєфу Буковинського Передкарпаття, зокрема морфометричних показників та їх застосування на практиці; геоморфологічні дослідження долин малих річок передгірських територій; музейна справа та роль музеїв в освіті.

Наукові профілі:

 1. ORCID
 2. Google Академія

Курси, які читає:

 1. Геологія загальна та історична (практичні роботи);
 2. Інженерна геологія (практичні роботи);
 3. Геоморфологія (практичні роботи);
 4. Галузеві та загальногеографічні практики.

Додаткова інформація:

Випускниця 2007 року кафедри фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, “Магістр географії”. З вересня 2007 року працювала на посаді лаборанта геолого-географічного музею, а з 2011 року зберігачем фондів Природничого музею і асистентом на кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування. У 2012 року прикріплена здобувачем на кафедру. З 2017 по 2021 рік завідувач Природничим музеєм Чернівецького національного університету мені Юрія Федьковича та асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.  У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Географічні особливості формування та сучасний стан меліоративної системи Багненської долини».

Наукові інтереси: мінералогія, петрографія, геологія та геоморфологія.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Подяка за високий рівень суддівства, професіоналізм та вагомий внесок у проведенні обласної конференції Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 12.12.2022
Сертифікат про участь у науковій школі «Я – географ, 2022» (10 годин (0,3 кредиту ЄКТС)). 13-17.06.2022
Подяка за вагоме сприяння у проведенні обласної конференції Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 14.12.2021
Сертифікат учасниці Міжнародної науково-практичної конференції «Музейна педагогіка в науковій освіті» (8 годин (0,3 кредиту ЄКТС)). 25.11.2021
Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021
Подяка за вагомий внесок у розвиток Природничого музею, популяризацію природничих наук та з нагоди Міжнародного дня музеїв. 19.05.2021
Подяка за вагомі наукові здобутки у 2020-2021 навчальному році. 2021
Подяка за вагоме сприяння у проведенні заочного етапу обласної конференції Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», формування патріотичної свідомості та національної гідності підростаючого покоління. 17.12.2020
Подяка за вагоме сприяння у проведенні IX зльоту юних туристів-краєзнавців, професіоналізм та формування патріотичної свідомості і національної гідності у підростаючого покоління. 27.02.2019
Подяка за активну участь та вагомий внесок у розвиток краєзнавчого руху на Буковині, формування патріотичної свідомості та національної гідності у підростаючого покоління. 2019

 

Публікації:

2022

 1. Чернега, П.І., Годзінська, І.Л. (2022). Загальна геологія: практичний курс : навчальний посібник, Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 140. Електронна версія посібника
 2. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника
 3. Годзінська, І.Л., Чернега, П.І. (2022). Практичне значення мінералогічних та петрографічних колекцій геолого-географічного відділу Природничого музею ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія, 839, 50-57. Електронна версія статті

2021

Публікації у науково-популярному журналі

 1. Годзінська, І., Ткебучава, І. (2021). Унікальні колекції Природничого музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Екологічний вісник, 4(128), 16-20. Електронна версія статті
 2. Hodzinska, I. (2021). Geographical features of formation of the reclamation system of the Bahna Valley. Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнародної наукової конференції (23–25 вересня, 2021), 97-98. Електронна версія статті

2020

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Круль В., Годзінська І. Сучасний екологічний стан Багненської меліоративної системи. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, (Львів,1−3 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 80–84.

Публікації у науково-популярному журналі

 1. Годзінська, І., Ткебучава, І., Самашко, А. (2020). Природничий музей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Всеукраїнський екологічний науково-популярний журнал «Зелені Карпати», 1-4, 144-150. Електронна версія статті

2019

Стаття в міжнародному періодичному фаховому виданні:

 1. Krool Volodymyr, Hodzinska Iryna. Soil and climatic conditions as a main factor of draining meliorations in the Bahna Valley, Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2019. № 9 (11). Р. 394–409. ISSN 2391-8306.

 2018

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Годзінська І. Л. Особливості геоморфологічної будови території на витоках р. Міхидри. Рельєф і клімат : матеріали ІІ Міжнар. конф., (Чернівці, 26−28 верес. 2018 р.). Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2018. С. 91–92.