25 травня 2021 у рамках заходів з популяризації академічної доброчесності проведено інформаційну годину для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Спільно з кафедрою економічної географії та екологічного менеджменту, гаранти освітніх програм та викладачі кафедри взяли участь в обговоренні питань, пов’язаних з дотриманням академічної доброчесності під час проведення контрольних заходів. Зокрема, здобувачів ознайомлено зі складом та функціями Комісії з питань етики й академічної доброчесності на географічному факультеті. Від кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії у комісію входить асистент кафедри Ходан Галина Дмитрівна.

Гаранти освітніх програм проінформували здобувачів про трактування та застосування нормативних документів, що регулюють дотримання академічної доброчесності під час проведення конторольних заходів:

1) Етичного кодексу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,

2) Правил академічної доброчесності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича,

3) Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича,

4) Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Гарант ОП за першим (бакалаврським) рівнем Чубрей О.С.
розтлучалила основні аспекти порушення академічної доброчесності

Завідувач кафедри Рідуш Б.Т.  розтлумачив оцінювання плагіату і недоброчесність
під час здачі заліків та іспитів здобувачами