Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: d.kholyavchuk@chnu.edu.ua

Curriculum Vitae (CV):

Відкрити CV

Open CV in English

Тематика наукових досліджень:

1) Регіональні і топокліматичні дослідження Карпат, річкових долин і височинних ландшафтів України, спрямовані на визначення регіональних і топокліматичних особливостей складнопобудованих поверхонь і порівняння із сусідніми подібними регіонами.

2) Кліматичні зміни. Виявлення короткочасових, десятилітних та столітніх флуктуацій кліматичних елементів гірських і височинних геосистем України та Карпат. Пояснення причин і прояву часових і просторових закономірностей регіональних кліматичних змін. Оцінка та інтерпретація кліматичних змін із застосуванням регіональних кліматичних моделей та кліматичного реаналізу.

3) Біокліматична оцінка комфортності кліматів гірських, річково-долинних ландшафтів і міст Західної України та аналіз коротко- і довготривалих змін біокліматичних індикаторів.

4) Мікрокліматичний моніторинг мінливості погод над складно побудованими поверхнями (каньйонні річкові долини, річкові долини з водосховищем, схилові поверхні височин, гірські долини і улоговини).

Наукові профілі:

 1. SCOPUS ID
 2. ResearcherID
 3. ORCID
 4. ResearchGate
 5. Academia
 6. Google Академія

Курси, що читає:

Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус
Загальне землезнавство Перейти 1 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (106 Рег. Розв.)
 3. ↓ (014 Сер. Осв.)
Метеорологія і кліматологія Перейти 3 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (106 Рег. Розв.)
 3. ↓ (014 Сер. Осв.)
Глобальні кліматичні зміни Перейти 4 В
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
 3. ↓ (загальноуніверс)
Регіональна кліматологія Перейти
Методика сезонних спостережень у викладанні географії Перейти 10 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Географічні прогнози у формуванні оцінно-ціннісного компоненту вивчення географії Перейти 10 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Практикум з розділів «Атмосфера» і «Клімати Землі» Перейти 10 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Проєктні технології у вивченні географії Перейти 9 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Основи проєктного навчання географії в сучасній школі Перейти 8 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)
Метеорологічна практика Перейти 4 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Загальногеографічна практика Перейти 2 О
 1. ↓ (106 Гео.)
 2. ↓ (014 Сер. Осв.)
Небезпечні природні процеси і явища Перейти 6 В
 1. ↓ (014 Сер. Осв.)

 

Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Додаткова інформація:

Народилась у Східній Європі, Західній Україні, Галичині, м. Калуш Івано-Франківської області, на лівому березі допливу Дністра – р. Лімниця. Життєвий шлях продовжила на Буковині, м. Чернівці, на правому березі допливу Дунаю – р. Прут, де у 2005 році успішно завершила Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича і стала дипломованим географом. З 2005 по 2007 р. працювала лаборантом кафедри фізичної географії та раціонального природокористування. З 2007 по 2010 р. навчалась в аспірантурі та проводила польові дослідження у каньйоні р. Дністер. У 2011 р. захистила дисертацію на тему «Рекреаційний потенціал ландшафтів долини Середнього Дністра».

З 2011 р. – асистент, а з 2019 р. – доцент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, що на п’ятій правобережній терасі р. Прут. Викладацька діяльність пов’язана із погодою, що мінлива під час проведення практичних занять на майданчику навчально-наукової геофізичної обсерваторії; різноманіттям кліматів, що змінюються на близьких та далеких маршрутах метеорологічних та загальногеографічних практик; та Землею, прогрес у пізнанні якої щороку неймовірний. Вони ж – предмети незмінної наукової зацікавленості. Кліматологічні наукові дослідження стосуються мінливості та змін регіональних та локальних кліматів Східних Карпат, гірських долин річок, західноукраїнських рівнинних регіонів, презентовані на румунських, польських, французьких та швейцарських теренах.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Certificate of participation in the 45th online course in Climate Times Series Analysis. 10.02.2023
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Навчальний посібник «Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія)». 10.01.2023
Сертифікат про участь у науковій школі «Я – географ, 2022» (10 годин (0,3 кредиту ЄКТС)). 13-17.06.2022
Certificate. Erasmus+ академічна мобільність у Західному університеті м. Тімішоара. 13.05.2022
Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021
Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection (1 година). 12.08.2021
Teaching and research in a contemporary university: challenges, solution, and perspectives. Faculty of Education, University of Bialystok (180 hours (6 ECTS)). 05.04.2021–14.05.2021
Вебінар «Складна тема «Ландшафт»: як заінтригувати учнів новим баченням і використанням поняття ладншафту» (2 години). 5.03.2021
Подяка за плідну співпрацю з Малою Академією Наук України, значний внесок у розвиток і виховання обдарованої молоді… 2021
Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю в системі освіти, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток дитячої обдарованості. 22.12.2020
GIS Data Acquisition and Map Design. 11.06.2020
Climate Change and Water in Mountains: A Global Concern. 13.04.2020
Atestat de competenţă lingvistică. Limba română. 21.09.2018
I International Scientific Conference. Hydrology in Natural and Antropogenic Environments. 4–7.09.2018
Certificate of Attendance. I International Scientific Conference. Hydrology in Natural and Antropogenic Environments. 4–7.09.2018
Aptis Forward thinking English testing. 30.05.2017
Certificate of Participation. The Use of Gridded Satellite Data for Climate Purposes. 20.02–24.03.2017

 

Публікації:

2022

Публікації у фахових журналах

 1. Gavrilă, I.G., Kholiavchuk, D., Holobâcă, I.H. et al. (2022). Tree-ring records of snow-avalanche activity in the Rodna Mountains (Eastern Carpathians, Romania). Nat Hazards (2022). https://doi.org/10.1007/s11069-022-05458-w Електронна версія статті
 2. Cebulska, M., Kholiavchuk, D. (2022). Variability of meteorological droughts in the polish and the Ukrainian Carpathians, 1984–2015. Meteorol Atmos Phys,  134(17 ). https://doi.org/10.1007/s00703-021-00853-7 Електронна версія статті
 3. Холявчук, Д., Алєксєєв, В. (2022). Застосування онлайн-ресурсів для інтегрованого вивчення розвитку природи землі у природничих шкільних курсах. Інноваційна педагогіка, 50(Т.2.)  https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2022/50.2.34 Електронна версія статті 
 4. Алєксєєв, В.В., Ковбиш, Б.Ю.,  Кушнірюк, І.Ю., Софійчук, І. Я., Холявчук, Д.І. (2022). Візуалізація географічної інформації (на прикладі українського степу). Інноваційна педагогіка, 48(Т.1.). https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/48.1.40 Електронна версія статті
 5. Холявчук Д.І., Зеленчук В.В. (2022). Дендрохронологічні методи у дослідженні небезпечних геоморфологічних процесів у Карпатах.  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія, 53 (2), 50-61. https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.7 Електронна версія статті
 6. Холявчук Д. (2022). Клімат Покутсько-Буковинських Карпат і Передкарпаття у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія, 839, 69-81. https://doi.org/10.31861/geo.2022.839.69-81 Електронна версія статті

Навчально-методичні праці

 1. Кирилюк, С.М., Холявчук, Д.І. (2022). Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія). Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 228.
 2. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Kholiavchuk,  Dariia (2022). Snow avalanches under climate change in the Ukrainian Carpathians. The Cryosphere in a changing climate – A scientific symposium in memory of Koni Steffen. Davos 23-24 June, 2022.Електронна версія статті
 2. Зеленчук В.В., Холявчук Д.І. (2022). Дендрохронологічні методи у дослідженні небезпечних геоморфологічних процесів.Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд. Матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару.Тернопіль, 27-28 травня 2022 року. 198-202  Eлектронна версія статті
 3. Kholiavchuk, D.; Zelenchuk, V.; Pasichnyk, M. (2022). Slope Processes In The Forest Ecosystems Of The Ukrainian Carpathians (Chornohora And Borzhava Massifs) Linked To Climate Change. International Mountain Conference 2022: Synthesize Mountains Of Knowledge. Abstracts. Innsbruck, September 11 – 15 2022.Електронна версія статті
 4. Холявчук Д. І. (2022). Інтерпретація кліматичної мінливості гірських ландшафтів із застосуванням грід-даних. Прикладне ландшафтознавство : історія, сучасність, перспективи: Матеріали Всеукраїнського наукового семінару пам’яті професора Анатолія Мельника (Львів – Ворохта, 6-9 жовтня 2022 року). 48-50. Електронна версія статті
 5. Shkaieva D. and Kholiavchuk D. Climate fluctuations in the Carpathians during the Little Ice Age.| Climate and Environmental Changes in Central-Eastern Europe. Past, Present and Future (CECCEE-2022). 24-27 November 2022, Vatra Dornei, Romania.  Book of Abstracts. Електронна версія статті

2021

Публікації у журналах

 1. Холявчук Д.І., & Шкаєва Д.І. (2021). Динаміка людського розвитку України на тлі глобальних кліматичних змін. Наукові записки сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 2(2), 124–142. https://doi.org/10.5281/zenodo.4782633 Електронна версія статті

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Kholiavchuk, D., Holobâcă, I., Ridush, B., Ridush, O. (2021). Climate control on snow avalanche activity in the Ukrainian and the Romanian Eastern Carpathians. 5th Edition of the Integrated Management of Environmental Resources Conference Suceava – Romania. Book of abstracts. 29 October 2021, Forestry Faculty, ”Ștefan cel Mare” University Suceava, RomaniaЕлекторнна версія статті
 2. Kholiavchuk, D., Cebulska, M. (2021). Precipitation Shortage in the High Ukrainian and Polish Carpathians. 2021 ”Air and Water – Components of the Environment” Conference Proceedings, Cluj-Napoca, Romania, p. 33-42, https://doi.org/10.24193/AWC2021_04.  Електронна версія публікації
 3. Kholiavchuk, D., Cebulska, M. (2021). Maximum monthly precipitation totals in the urbanised areas the Polish and Ukrainian Caprathian foreland, 1984-2016. Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 23-25 вересня, 2021), 36-38.
 4. Алєксєєв, В., Холявчук, Д. (2021). Візуалізація культурного ландшафту на уроках шкільної географії. Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 23-25 вересня, 2021), 123-124.
 5. Зеленчук, В., Холявчук, Д. (2021). Снігові лавини в хроніках місцевого населення Верховинського району. Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 23-25 вересня, 2021), 131-132.

2020

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Ridush, O., Ridush, B., and Kholiavchuk, D. Avalanche hazard in low-mountain part of Eastern Carpathians. EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-879. Електронна версія статті
 2. Холявчук Д., Киналь О. Регіональні дослідження ландшафтно-кліматичних властивостей рубіжних територій: проблеми, досвід, перспективи. П’яті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 9-11 жовтня 2020 р.). СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства. Суми, 2020. С. 131-135. Електронна версія публікації

2019

Публікації у фахових журналах

 1. Kholiavchuk, D. & Cebulska, M. The highest monthly precipitation in the area of the Ukrainian and the Polish Carpathian Mountains in the period from 1984 to 2013. Theor Appl Climatol 138, 1615–1628 (2019). Електронна версія статті
 2. Kholiavchuk, D. & Cebulska, M. Correction to: The highest monthly precipitation in the area of the Ukrainian and the Polish Carpathian Mountains in the period from 1984 to 2013. Theor Appl Climatol (2019). Pp. 1-2. Електронна версія статті
 3. Холявчук Д. І. Мінливість регіональної атмосферної циркуляції у розподілі опадів над передгір’ям Українських Карпат. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. № 3(54). 162-164.
 4. Холявчук Д. І. Радіаційні характеристики клімату Західної України: можливості ідентифікації змін. Фізична географія та геоморфологія. 2019. Вип. 94 (2), 45–51. Електронна версія статті

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Холявчук Д. Радіаційні характеристики кліматів західної України: можливості ідентифікації змін. Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Електронна версія публікації
 2. Kholiavchuk D. Meteorological triggers for snow avalanches in the Borzhava and Chornohora massifs of the Ukrainian Carpathians. Geoscience goes underground: understanding resources & processes. Abstract Volume. 17th Swiss Geoscience Meeting Fribourg, 22nd + 23rd November 2019. Електронна версія публікації

Навчально-методичні праці

 1. Холявчук Д.І. Регіональна кліматологія : навчальний посібник, Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. 168 с. Електронна версія навчального посібника

2018

Публікації у фахових журналах

 1. Киналь О. В. Холявчук Д. І. Бездощові періоди у регіоні Буковинського Передкарпаття (на прикладі Чернівців). Фізична географія та геоморфологія. Науковий збірник. Випуск 2 (90). Частина 1. Київ, 2018. С. 91-96.

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Kholiavchuk D. Exposition à la sécheressed ans l’avant-pays des Carpates orientales. Les risqué naturels dans le contexte du changement climatique. March, 15-17, 2018, Cluj-Napoca, Romania. Електронна версія публікації
 2. Холявчук Д.І., Киналь О.В. Рівнинні мезоклімати України: межі, прояв і мінливість. Географія в Київському національному університеті ім.. Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-31 березня 2018). К: Прінт-Сервіс, 2018. 361 с. Електронна версія публікації
 3. Cebulska M., Kholiavchuk D. Atmospheric droughts in the Polish and Ukrainian Carpathians in the years 1984-2015. Hydrology in natural and anthropogenic environments (Hydro2018). 4-7 September 2018, Kraków, Poland.

Навчально-методичні праці

 1. Холявчук Д., Поп’юк Я., Костюк У., Годзінська І. Буковинські Карпати: рельєф і клімат. Путівник польової екскурсії ІІ Міжнародної конференції «Рельєф і клімат» 26-28 вересня 2018 р. Чернівці, 2018. С. 110 – 134

2017

Публікації у фахових журналах

 1. Kyryliuk S., Kholiavchuk D. Geographic envelope of the Moon and the identification of Moon landscapes with the use of the axiomatic method.Open Astronomy, 26(1):48–61. Електронна версія статті
 2. Холявчук Д.І., Лазурка Д. Місцеві риси клімату Сучавського плато та їхня мінливість. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2017. Вип. 793: Географія. С. 101-108.
 3. Холявчук Д., Питюк О. Комфортні риси клімату низькогірних долин (на прикладі м. Яремче). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія. Київ, 2017. Вип. 3(68) С.52-56. Електронна версія статті

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Kholiavchuk D. Short-term fluctuations of periods with consecutive dry days in the context of centennial variability in the Eastern Carpathian foreland. Adaptation and resilience to droughts: historical perspectives in Europe and beyond.June 1-2, 2017, Strasbourg, France.
 2. Холявчук Д. І., Киналь О. В. Особливості бездощів’я у передгір’ях Українських Карпат (Ретроспективний аналіз). Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3-5 листопада, 2017 р.). Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2017. С. 51-53.

2016

Публікації у фахових журналах

 1. Kynal, O., Kholiavchuk, D., 2016.Climate variability in the mountain river valleys of the Ukrainian Carpathians. Quaternary International 415, 154-163. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.053. Електронна версія статті

Участь у наукових конференціях і семінарах

 1. Kholiavchuk D., 2016. Inter-annual fluctuations in the internal climate variability of the Eastern Carpathians foreland.Central and Eastern Europe Palaeoscience: From Local to Global perspectives: Georeview. Abstracts volume.
 2. Kholiavchuk D., Cebulska, M., 2016. Variability of the highest monthly precipitation in the area of Ukrainian and Polish Carpathian Mountains in the years 1984-2013. Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Conference abstracts. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016, Bucharest, Romania. Р. 99-100.
 3. Холявчук Д.І. Кліматична динаміка ландшафтів Західної України: десятиліття мінливість і тренди // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т.Київ : Прінт-Сервіс, 2016. Т. ІІІ. С.167-168.
 4. Kholiavchuk D. Inter-annual fluctuations in the internal climate variability of the Eastern Carpathians foreland deposits // Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global (23-24 May 2016). Book of abstracts. – Ştefan cel Mare University Press, Suceava, Romania, 2016. P.42-44.
 5. Холявчук Д.І. Дослідження клімату Українських Карпат у Чернівецькому університеті: минуле, сучасне, перспективи // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Мат-ли Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2016. С.87-88.

Інтерв’ю в медіа:

Двоє викладачів Чернівецького університету створили YouTube-канал про науку

Викладачі Чернівецького національного університету Дарія Холявчук та Сергій Кирилюк створили YouTube-канал «Цілком природно». Там розповідають про географію, кліматологію та інші природничі науки. Для відео вивчають наукові публікації. У такий спосіб хочуть популяризувати науку та створювати україномовний контент.

Робота зі студентами:

Нагороди:

 1. Владислав Алєксєєв (2022). Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році. Диплом

Публікації:

 1. Алєксєєв, В. (2022). Графічний мнемонічний підхід у вивченні шкільної природничої географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 4-5.
 2. Марко, І. (2022). Фізико-географічні особливості розподілу показників сонячної радіації у рівнинних умовах території України (на прикладі м. Чернівці та м. Нова Ушиця). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 22-23.
 3. Талабан, О. (2022). Топоклімати Середнього Придністер’я за результатами спостережень цифрових метеокомплексів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 34-35.
 4. Алєксєєв, В. (2021). Творча візуалізація як метод пізнання фізичної географії України. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  4-5.
 5. Марко, І. (2021). Тривалість сонячного сяйва як показник геліоенергетичного потенціалу Чернівецької області. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 24-25.
 6. Талабан, О. (2021). Клімат «теплого Поділля» на тлі глобальних кліматичних змін. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 36-37.
 7. Шкаєва, Д. (2021). Динаміка людського розвитку України на тлі глобальних кліматичних змін. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 42-43.
 8. Яблоцька, Д. (2021). Просторова мінливість кліматичних типів Кеппена на території України у ХХІ ст. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  46-47.
 9. Зеленчук, В. (2020). Дендрохронологічні методи у дослідженнях геоморфологічних процесів у Східних Карпатах. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 71-73.
 10. Євдокименко, В. (2018). Інтерпритація льодвикових цирків в Українських Карпатах. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 11. Літва, С. (2018). Екстремальні атмосферні явища на Буковині впродовж ХІХ –ХХІ ст. Рельєф і клімат : Матеріали ІІ міжнародної конференції (26-28 вересня 2018 р.). Чернівці : Чернівецький національний університет, 100-102.
 12. Літва, С. (2018). Екстремальні атмосферні явища на Буковині впродовж ХІХ –ХХІ ст. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 13. Крислата, Г. (2017). Зміни радіаційних характеристик клімату Буковинського Передкарпаття на початку XXI ст. (на прикладі м. Чернівці). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,  59-60.
 14. Холявчук Д., Питюк О. (2017). Комфортні риси клімату низькогірних долин (на прикладі м. Яремче). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія. Київ, 3(68), 52-56. Електронна версія статті
 15. Холявчук Д.І., Лазурка Д. (2017). Місцеві риси клімату Сучавського плато та їхня мінливість. Науковий вісник Чернівецького університету, Географія, 793, 101-108.
 16. Питюк О. (2016). Мінливість клімату м. Яремче на початку ХХІ ст. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2016 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,  100-101.