Розклад занять

Розклад занять на ІІ семестр (2021-2022)

69

0

У другому семестрі (2021-2022 н.р.) викладачами кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії викладається 19 дисциплін: Годзінська, Ірина Леонідіївна, к.геогр.н., асист. (1. Інженерна геологія; 2. Геологія загальна та історична частина 2); Добинда, Ірина Петрівна, к.геогр.н., асист. (1. Шкільне географічне краєзнавство; 2. Теорія і методологія географічної науки); Кирилюк, Сергій Миколайович, к.геогр.н., доц. (1. Регіональна геоморфологія; 2. Фізична географія Сонячної системи); Поп’юк, Яна Анатоліївна, к.геогр.н., асист. (1. Біогеографія; 2. Геологія загальна та історична частина 1; 3. Фізична географія материків та океанів; 4. Регіональна геоморфологія); Проскурняк, Мирослав Михайлович, к.геогр.н., доц. (1. Прикладне ландшафтознавство; 2. Географія ґрунтів; 3. Ландшафтознавство; 4. Метоологічні проблеми географічної науки); Присакар,…
Більше...
/ /
Студенту/Розклад занять/
Розклад занять на І семестр (2021-2022)

160

0

У першому семестрі (2021-2022 н.р.) викладачами кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії викладається 19 дисциплін: Годзінська, Ірина Леонідіївна, к.геогр.н., асист. (1. Геоморфологія); Добинда, Ірина Петрівна, к.геогр.н., асист. (1. Основи раціонального природокористування; 2. Ретроспективна географія з основами етнографії); Кирилюк, Сергій Миколайович, к.геогр.н., доц. (1. Фізична географія материків та океанів; 2. Інноваційні технології навчання географії у сучасній школі; 3. Оцінка ландшафтів методами природної індикації; 4. Основи фізики Зенмлі; 5. Ксенографія з основами астрономії); Поп'юк, Яна Анатоліївна, к.геогр.н., асист. (1. Загальне землезнавство; 2. Фізична географія материків та океанів; 3. Загальна та регіональна геодинаміка; 4. Закономірностиі розвитку географічної оболонки); Проскурняк, Мирослав Михайлович, к.геогр.н., доц.…
Більше...
/ /
Студенту/Розклад занять/
Розклад занять на ІІ семестр (2020-2021)

178

0

У другому семестрі (2020-2021 н.р.) викладачами кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії викладається 18 дисциплін: Годзінська, Ірина Леонідіївна, к.геогр.н., асист. (1. Геологія загальна та історична); Добинда, Ірина Петрівна, к.геогр.н., асист. (1. Краєзнавство; 2. Теорія і методологія географічної науки); Кирилюк, Сергій Миколайович, к.геогр.н., доц. (1. Фізична географія Сонячної системи); Проскурняк, Мирослав Михайлович, к.геогр.н., доц. (1. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства; 2. Ландшафтознавство; 3. Методологічні проблеми географічної науки); Присакар, Віталій Борисович, к.геогр.н., доц. (1. Антропогенне ландшафтознавство; 2. Медична географія); Рідуш, Богдан Тарасович, д.геогр.н., проф. (1. Біогеографія; 2. Палеогеографія; 3. Загальна та регіональна геодинаміка); Ходан, Галина Дмитрівна, к.геогр.н., асист. (1. Фізична географія материків і…
Більше...
/ /
Студенту/Розклад занять/