Атестація здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів вищої освіти 2022. Спеціальності: 014.07 – Середня освіта (Географія), 106 – Географія

81

0

Атестація випускників, які здобувають ступінь вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра здійснюється екзаменаційною комісією та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Якщо кваліфікаційна атестація випускників припадає на період надзвичайних ситуацій, то відповідно рішення університету (за роз’ясненням Міністерства освіти і науки України) факультети/інститути, випускові кафедри організують її у дистанційній формі. Випускові кафедри мають забезпечити методичну підготовку до прийняття екзамену дистанційно; керівники дипломних робіт і самі студенти мають забезпечити контроль якості робіт та не допускати проявів академічної недоброчесності. Перелік основних документів: Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 2020 Порядок захисту випускових кваліфікаційних…
Більше...
/ /
Студенту/Атестація здобувачів вищої освіти/