Професорсько-викладацький склад

Петро Іванович Чернега

678

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: p.chernega@chnu.edu.ua Тематика наукових досліджень: Ландшафтознавство, зокрема ландшафти передгірських територій (Класи контактних ландшафтів). Науковий пошук зосереджено в межах Буковинського Передкарпаття і спрямовано на детальне вивчення і картування передгірських ландшафтних комплексів. Напрями наукових досліджень: Ландшафтознавство; Геоморфологія; Мінералогія і петрографія. Наукові профілі: Курси, що читає: Геологія загальна та історична; Геологія з основами геоморфології; Геологія та тектоніка України; Геологія та тектоніка регіонів Світу; Основи геофізики Землі; Методика проведення практичних робіт геолого-геоморфологічного змісту у шкільній географії; Загальногеографічні та галузеві практики. Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 1 2…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Мирослав Михайлович Проскурняк

676

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: m.proskurnyak@chnu.edu.ua Тематика наукових досліджень: Ландшафтознавча, ландшафтознавчі дослідження сучасних та історичних, природних і культурних, карстових і ерозійних ландшафтів, проблем і напрямів їх збереження. Окрема наукова увага до збереження природної і культурної спадщини ландшафтів міст і містечок Буковини, Поділля та Покуття. Напрямки наукових досліджень: Ландшафтознавство; Ландшафтознавче картографування; Карстологія і карстові ландшафти; Культурне ландшафтознавство. Наукові профілі: Курси, що читає: Ландшафтознавство; Прикладне ландшафтознавство; Географія ґрунтів; Методологічні проблеми природничої географії. Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Галина Дмитрівна Ходан

610

0

Посада: асистент Вчений ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: g.hodan@chnu.edu.ua Тематика наукових досліджень: ландшафтознавство, геохімія, екологія. Курси, що читає: Фізична географія материків та океанів Основи ландшафтної екології Геоекологія Геоекологічні проблеми природокористування Екологічна безпека у шкільній географії Спецкурс з проблем викладання географії в школі Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Додаткова інформація: Народилася в мальовничому селі Данківці на Хотинщині. Випускниця кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету (2000р.). Працюваала вчителем географії…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Ірина Петрівна Добинда

690

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштов скринька: i.dobynda@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Історико-культурна складова рекреаційного потенціалу Волинської області; географо-краєзнавчі аспекти заселення регіону; ретроспективно-географічний аналіз заселенських процесів; краєзнавчі особливості регіонів; природоохоронні території України та світу. Напрями наукових досліджень: Історична географія; Краєзнавство; Етнографія; Країнознавство; Охорона природи. Наукові профілі: Web of Science ORCID ResearchGate Google Schoar Курси, що читає: Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус Краєзнавство Перейти 6 В ↓ (106 Гео.) Теорія і методологія географічної науки Перейти 8 О ↓ (106 Гео.) ↓ (014 Сер. Осв.) Географічні основи етногенезу Перейти 9 В ↓ (014 Сер. Осв.) Ретроспективна географія з…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Дарія Іванівна Холявчук

1 398

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: d.kholyavchuk@chnu.edu.ua Curriculum Vitae (CV): Відкрити CV Open CV in English Тематика наукових досліджень: 1) Регіональні і топокліматичні дослідження Карпат, річкових долин і височинних ландшафтів України, спрямовані на визначення регіональних і топокліматичних особливостей складнопобудованих поверхонь і порівняння із сусідніми подібними регіонами. 2) Кліматичні зміни. Виявлення короткочасових, десятилітних та столітніх флуктуацій кліматичних елементів гірських і височинних геосистем України та Карпат. Пояснення причин і прояву часових і просторових закономірностей регіональних кліматичних змін. Оцінка та інтерпретація кліматичних змін із застосуванням регіональних кліматичних моделей та кліматичного реаналізу. 3) Біокліматична оцінка комфортності кліматів гірських, річково-долинних ландшафтів і…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Сергій Миколайович Кирилюк

734

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: s.kyrylyuk@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Відкрити CV Тематика наукових досліджень: Коло наукових інтересів: планетологія, розвиток коеволюційної теорії походження планет Сонячної ситеми – спільних механізмів формування їхніх поверхонь під впливом єдиного енергоджерела, розробка універсальних концепцій щодо ідентифікації та інтерпретації поверхневих відмін (ландшафтів) планет земної групи та супутників планет-гігантів, а саме анагліфоносферної, аксіоматичної та ландшафтної концепції з позицій аксіоматичного методу, розробка авторського програмного забезпечення, спрямованого на вирішення задач автоматизованого геоморфологічного та ландшафтного картографування поверхонь землеподібних планет Сонячної системи. Окрім того наукова увага зосереджена на вирішенні ряду біогеографічних, агрономічних та мікрокліматичних задач. Напрями наукових досліджень: Ксенографія;…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Яна Анатоліївна Поп’юк

793

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: y.popiuk@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Досліджує природні умови та палеоландшафти квартеру за лесово-ґрунтовими та печерними серіями відкладів; здійснює реконструкції клімату та екологічних умов за фауною молюсків та хребетних; вивчає еволюцію природно-кліматичних змін за палеозаписами в долині Середнього Дністра, Верхнього Пруту, Українських Карпатах, Північному Причорномор'ї та Подніпров'ї. Напрями наукових досліджень: Палеогеографія; Палеомалакологія; Палеонтологія; Четвертинна геологія. Наукові профілі: SCOPUS ID ResearcherID ORCID ResearchGate Google Академія Курси, що читає: Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус Закономірності розвитку географічної оболонки Перейти 9 О ↓ (014 Сер. Осв.) Загальна та регіональна геодинаміка Перейти 9 В…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Ірина Леонідівна Годзінська

596

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: i.hodzinska@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Дослідження особливостей рельєфу Буковинського Передкарпаття, зокрема морфометричних показників та їх застосування на практиці; геоморфологічні дослідження долин малих річок передгірських територій; музейна справа та роль музеїв в освіті. Наукові профілі: ORCID Google Академія Курси, які читає: Геологія загальна та історична (практичні роботи); Інженерна геологія (практичні роботи); Геоморфологія (практичні роботи); Галузеві та загальногеографічні практики. Додаткова інформація: Випускниця 2007 року кафедри фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, “Магістр географії”. З вересня 2007 року працювала на посаді лаборанта геолого-географічного музею, а з 2011…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/