Співробітники

Аліна Іванівна Дячук

201

0

Посада: Старший лаборант Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: a.diachuk@chnu.edu.ua Тематика наукових досліджень: Генезис та властивості міських ґрунтів, еколого-геохімічний моніторинг ґрунтів. Напрямки наукових досліджень: Демографія; Історія географії; Краєзнавство; Фізична географія; Ґрунтознавство і географія ґрунтів. Наукові профілі: Курси, що читає: Додаткова інформація: Народилась в с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області. У 2004 році закінчила біологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Агрохімія та ґрунтознавство», захищено дипломну роботу на тему: «Якісна характеристика гумусу ґрунтів міста Чернівці». Трудову діяльність розпочала на посаді фахівця навчально-наукової геофізичної обсерваторії ЧНУ. Із листопада 2004 року працює на посаді фахівця кафедри фізичної географії та раціонального природокористування.…
Більше...
/ /
Співробітники/Навчально-допоміжний персонал/
Алла Федорівна Самашко

268

0

Посада: завідуюча кафедральною лабораторією Поштова скринька: a.samashko@chnu.edu.ua Додаткова інформація: Випускниця кафедри фізичної географії та раціонального природокористування 1999 року. Завідуюча лабораторіями кафедри фізичної географії та раціонального природокористування. До завідування кафедральною лабораторією понад 10 років працювала лаборантом геолого-географічного музею. Народилась на території земель сільської громади с. Гвіздівці, що розташовані на Сокирянському вододільному ступінчасто-терасовому, лісостеповому районі Прут-Дністровської підвищеної рівнинної лісостепової області Східноєвропейської рівнини. Географічні координати 48°26′24″ пн. ш., 27°1′48″ сх. д.; середня висота над рівнем моря 264 м. Завжди готова допомогти і підтримати. Не дарма в одному прислів'ї йдеться, що людину фарбують добрі справи. З любовю розлиті Аллою Федорівною фарби надихають колег віддано,…
Більше...
/ /
Співробітники/Навчально-допоміжний персонал/
Петро Іванович Чернега

678

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: p.chernega@chnu.edu.ua Тематика наукових досліджень: Ландшафтознавство, зокрема ландшафти передгірських територій (Класи контактних ландшафтів). Науковий пошук зосереджено в межах Буковинського Передкарпаття і спрямовано на детальне вивчення і картування передгірських ландшафтних комплексів. Напрями наукових досліджень: Ландшафтознавство; Геоморфологія; Мінералогія і петрографія. Наукові профілі: Курси, що читає: Геологія загальна та історична; Геологія з основами геоморфології; Геологія та тектоніка України; Геологія та тектоніка регіонів Світу; Основи геофізики Землі; Методика проведення практичних робіт геолого-геоморфологічного змісту у шкільній географії; Загальногеографічні та галузеві практики. Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 1 2…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Богдан Тарасович Рідуш

1 084

0

Посада: завідувач кафедри Науковий ступінь: доктор географічних наук, кандидат історичних наук Поштова скринька: b.ridush@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: карст; спелеологія; відклади печер; геоморфологія річкових долин; палеогеографія квартеру; палеонтологія четвертинних ссавців; палеобіогеографія; тафономія; штучні підземні порожнини; заселення та використання печер в історичному минулому. Регіони досліджень: Поділля, Прикарпаття, Українські Карпати, Середнє Подніпров'я, Крим, Молдова, Памір, Тянь-Шань, Передуралля. Напрями наукових досліджень: Наукові профілі: SCOPUS ID ORCID Academy Research Gate Researcher ID Google Academy Курси які читає: Біогеографія Інженерна геологія Палеогеографія Палеогеографія квартеру Геоморфологія Додаткова інформація: Освіта,  досвід роботи: 1983 - закінчив географічний факультет Чернівецького державного університетету; спеціалізація - фізична географія. 1983-1984…
Більше...
/ /
Співробітники/Завідувач кафедрою/
Мирослав Михайлович Проскурняк

676

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: m.proskurnyak@chnu.edu.ua Тематика наукових досліджень: Ландшафтознавча, ландшафтознавчі дослідження сучасних та історичних, природних і культурних, карстових і ерозійних ландшафтів, проблем і напрямів їх збереження. Окрема наукова увага до збереження природної і культурної спадщини ландшафтів міст і містечок Буковини, Поділля та Покуття. Напрямки наукових досліджень: Ландшафтознавство; Ландшафтознавче картографування; Карстологія і карстові ландшафти; Культурне ландшафтознавство. Наукові профілі: Курси, що читає: Ландшафтознавство; Прикладне ландшафтознавство; Географія ґрунтів; Методологічні проблеми природничої географії. Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Галина Дмитрівна Ходан

610

0

Посада: асистент Вчений ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: g.hodan@chnu.edu.ua Тематика наукових досліджень: ландшафтознавство, геохімія, екологія. Курси, що читає: Фізична географія материків та океанів Основи ландшафтної екології Геоекологія Геоекологічні проблеми природокористування Екологічна безпека у шкільній географії Спецкурс з проблем викладання географії в школі Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Додаткова інформація: Народилася в мальовничому селі Данківці на Хотинщині. Випускниця кафедри фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету (2000р.). Працюваала вчителем географії…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Ірина Петрівна Добинда

690

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштов скринька: i.dobynda@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Історико-культурна складова рекреаційного потенціалу Волинської області; географо-краєзнавчі аспекти заселення регіону; ретроспективно-географічний аналіз заселенських процесів; краєзнавчі особливості регіонів; природоохоронні території України та світу. Напрями наукових досліджень: Історична географія; Краєзнавство; Етнографія; Країнознавство; Охорона природи. Наукові профілі: Web of Science ORCID ResearchGate Google Schoar Курси, що читає: Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус Краєзнавство Перейти 6 В ↓ (106 Гео.) Теорія і методологія географічної науки Перейти 8 О ↓ (106 Гео.) ↓ (014 Сер. Осв.) Географічні основи етногенезу Перейти 9 В ↓ (014 Сер. Осв.) Ретроспективна географія з…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Дарія Іванівна Холявчук

1 398

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: d.kholyavchuk@chnu.edu.ua Curriculum Vitae (CV): Відкрити CV Open CV in English Тематика наукових досліджень: 1) Регіональні і топокліматичні дослідження Карпат, річкових долин і височинних ландшафтів України, спрямовані на визначення регіональних і топокліматичних особливостей складнопобудованих поверхонь і порівняння із сусідніми подібними регіонами. 2) Кліматичні зміни. Виявлення короткочасових, десятилітних та столітніх флуктуацій кліматичних елементів гірських і височинних геосистем України та Карпат. Пояснення причин і прояву часових і просторових закономірностей регіональних кліматичних змін. Оцінка та інтерпретація кліматичних змін із застосуванням регіональних кліматичних моделей та кліматичного реаналізу. 3) Біокліматична оцінка комфортності кліматів гірських, річково-долинних ландшафтів і…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Сергій Миколайович Кирилюк

734

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: s.kyrylyuk@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Відкрити CV Тематика наукових досліджень: Коло наукових інтересів: планетологія, розвиток коеволюційної теорії походження планет Сонячної ситеми – спільних механізмів формування їхніх поверхонь під впливом єдиного енергоджерела, розробка універсальних концепцій щодо ідентифікації та інтерпретації поверхневих відмін (ландшафтів) планет земної групи та супутників планет-гігантів, а саме анагліфоносферної, аксіоматичної та ландшафтної концепції з позицій аксіоматичного методу, розробка авторського програмного забезпечення, спрямованого на вирішення задач автоматизованого геоморфологічного та ландшафтного картографування поверхонь землеподібних планет Сонячної системи. Окрім того наукова увага зосереджена на вирішенні ряду біогеографічних, агрономічних та мікрокліматичних задач. Напрями наукових досліджень: Ксенографія;…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/
Яна Анатоліївна Поп’юк

793

0

Посада: асистент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: y.popiuk@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: Досліджує природні умови та палеоландшафти квартеру за лесово-ґрунтовими та печерними серіями відкладів; здійснює реконструкції клімату та екологічних умов за фауною молюсків та хребетних; вивчає еволюцію природно-кліматичних змін за палеозаписами в долині Середнього Дністра, Верхнього Пруту, Українських Карпатах, Північному Причорномор'ї та Подніпров'ї. Напрями наукових досліджень: Палеогеографія; Палеомалакологія; Палеонтологія; Четвертинна геологія. Наукові профілі: SCOPUS ID ResearcherID ORCID ResearchGate Google Академія Курси, що читає: Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус Закономірності розвитку географічної оболонки Перейти 9 О ↓ (014 Сер. Осв.) Загальна та регіональна геодинаміка Перейти 9 В…
Більше...
/ /
Співробітники/Професорсько-викладацький склад/