Публікації

Природні ресурси Білорусі, використання та охорона

102

0

Романов, В.С. (1985). Природные ресурсы БССР, использование и охрана. Москва : Знание, 48. Проблема взаємовідношення людини з природою сьогодні одна з найважливіших і невідкладних. Сучасне індустріальне виробництво з його багатовідхідною технологією чинить на природу суттєву негативну дію. Само по собі значення технічних аспектів забруднення навколишнього середовища не може вирішити проблему її охорони. У брошурі розглядаються природні ресурси Білорусі, їх значення для народного господарства, раціональне використання та охорона. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, вчителів географії, читачів, що цікавляться цією проблематикою. ЗМІСТ Вступ З історії Фізико-географічна характеристика Земельні ресурси Ресурси корисних копалин Водні ресурси Промисловість білорусі і проблеми…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Про походження нафтових і газових родовищ

7

0

Акрамходжаев, А.М. (1985). О происхождении нефтяных и газовых месторождений. Москва : Знание, 48. Тепер більшість спеціалістів вважає, що нафта і газ мають органічне походження. І є продуктами тривалого (мільйони років) хімічного перетворення різноманітних похованих речовин. Як відомо, критерій істини – практика, і практика пошукових робіт повністю підтверджує правоту прихильників гіпотези органічного походження нафти і газу. Автор брошури на основі експериментальних даних аргументовано підтверджує теорію органічного походження нафти, її велике практичне значення для пошуку нафтових родовищ. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів і читачів, що цікавляться цією проблематикою. ЗМІСТ Про сутність проблеми Генезис нафти і газу: пошуки істини,…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Нечорнозем’я: соціальна географія та економіка

15

0

Иоффе, Г.В. (1986). Нечерноземье: социальная география и хозяйство. Москва : Знание, 48. Вивчення сільського господарства методами економічної географії має давні традиції. У брошурі розповідається про сучасні тенденції в територіальній організації сільськогосподарського виробництва в нечорноземній зоні. Автор підходить до аналізу тенденцій з позицій соціальної географії. Велику увагу приділено зіставленню районів і господарств приміських і периферійних зон. Брошура розрахована на лекторів, читачів, що цікавляться питаннями соціальної географії, економіки і географії сільського господарства. ЗМІСТ Вступ Проблема нечорнозем’я і соціальна географія Сільське господарство в глибинних районах нечорнозем’я Сільське господарство в зоні впливу великого міста Нечорнозем’я: передмістя і периферія Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Історична геологія

13

0

Клюшников, М.М., Онищенко, О.М. (1975). Історична геологія. Київ : «Вища школа», 296. Історична геологія займається з’ясуванням процесів, які відбувалися в минулі періоди геологічної історії. Ці процеси зафіксовані в гірських породах, які складають земну кору, тому основним об’єктом вивчення історичної геології є гірські породи. Земна кора побудована з гірських порід , різних за складом та походженням. На одних ділянках ці породи лежать горизонтально або майже горизонтально, мало або зовсім не змінені і зберігають свої первинні особливості. В інших районах порушене початкове положення гірських порід і вони утворюють складні тектонічні структури – складки, куполи, скиди, насуви, тощо. У посібнику викладений матеріал про…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Науковий вісник Чернівецького університету : Географія, Том 839 (2022)

231

0

Науковий вісник Чернівецького університету : Географія (2022). Чернівці : Чернівецький національний університет, 839, 108 с. Перейти на офіційний сайт Наукового вісника Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, серія «Географія» видається з 1996 року. Журнал входить до переліку наукових фахових видань України – категорія «Б» (103 – Науки про Землю, 106 – Географія) відповідно до наказу МОН від 06 червня 2022 року №530. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, серія «Географія» – рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує останні розробки в галузі природничих наук, географії та наук про Землю зокрема. Тематика охоплює питання фізичної та суспільної…
Більше...
/ /
Публікації/Науковий вісник Чернівецького університету : Географія/
Імена географів і мандрівників на карті

36

0

Имена географов и путешественников на карте (1984). Москва : Знание, 48. У брошурі розповідається про географів, першопрохідців, дослідників нашої планети, імена яких нанесені на географічних картах і завдяки заслугам в науці і перед людством ці люди удостоєні честі бути увіковіченими на картах земної кулі. Брошура розрахована на лекторів, пропагандистів, слухачів і викладачів університетів, на всіх, кого цікавлять проблеми географічної науки. ЗМІСТ Пам’ятні імена на карті світу Топоніміка – вічно жива наука Радимо прочитати ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Скільки води під Землею?

46

0

Зекцер, И.С. (1986). Сколько воды под Землей? Москва : Знание, 48. Підземні води є одним з головних джерел питної води для потреб водозабезпечення населення. У брошурі розповідається про те, як вивчають запаси цієї корисної копалини, характеризується використання підземних вод в народному господарстві. Описані основні особливості формування підземного стоку в різних умовах, зв’язок підземних вод з іншими компонентами навколишнього середовища. Обговорюється перспектива практичного використання та охорони підземних вод. Брошура розрахована на слухачів і викладачів університетів, а також спеціалістів і читачів, які цікавляться цією проблемою ЗМІСТ Проблеми прісної води Найдорогоцінніша корисна копалина Підземні води на службі народного господарства Роль підземних вод у…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія)

542

0

Кирилюк, С.М., Холявчук, Д.І. (2022). Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія) : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 228. У навчальному посібнику розглядаються питання фізико-географічної номенклатури Африки в розрізі берегової лінії (моря, затоки, протоки, півострови, острови й архіпелаги). Описано їхню історію та природу – тектоніку, геологію, клімат, органічний світ (ґрунти, рослинність і тваринний світ). Видання ілюстровано історичними, геологічними та кліматичними картами. Навчальний посібник розроблено для фізико-географічних курсів, які читаються для спеціальностей 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 103 «Науки про Землю» – «Загальне землезнавство», «Фізична географія материків й океанів», «Геологія загальна та історична», «Геоморфологія», «Метеорологія та кліматологія»,…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області

400

0

Добинда, І.П. (2022). Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області : монографія, Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 332. У монографії викладені ідеї щодо вивчення історико-культурних ресурсів регіону, зокрема, Волинської області. Про-аналізовано ретроспективно-географічні особливості утворення та розвитку поселень, категорії історико-культурних ресурсів та їхнє використання. Здійснено історико-культурне районування Волинської області та на його основі запропоновані території пріоритетності розвитку історико-культурної рекреації регіону. Для викладачів і студентів географічних факультетів, тих хто цікавиться краєзнавством, туристичних підприємств регіону. ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ 1.1. Методологічні та методичні основи вивчення історико-культурних рекреаційних ресурсів 1.2. Класифікація історико-культурних рекреаційних ресурсів…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Циклони тропіків

21

0

Минина, Л.С., Безрукова, Н.А. (1984). Циклоны тропиков. Москва : Знание, 48. Циклони, що виникають в тропіках, – найбільш грізні явища природи. Вони породжують цілий комплекс явищ, кожне з яких уже саме по собі представляє велику загрозу. Відомо, що циклони тропіків супроводжуються сильними вітрами, інтенсивними зливами і викликають катастрофічні стихійні лиха. У брошурі розповідається про особливості тропічних циклонів. Особливу увагу приділено вивченню їхньої природи. Описуються найбільш жорсткі урагани і тайфуни та біди, які вони спричинили. Брошура розрахована на слухачів і викладачів університетів, а також спеціалістів і читачів, що цікавляться даною проблемою. ЗМІСТ Вступ Особливості циклонів, що зароджуються в тропіках Внутрішня структура…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/