Монографії

Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області

400

0

Добинда, І.П. (2022). Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області : монографія, Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 332. У монографії викладені ідеї щодо вивчення історико-культурних ресурсів регіону, зокрема, Волинської області. Про-аналізовано ретроспективно-географічні особливості утворення та розвитку поселень, категорії історико-культурних ресурсів та їхнє використання. Здійснено історико-культурне районування Волинської області та на його основі запропоновані території пріоритетності розвитку історико-культурної рекреації регіону. Для викладачів і студентів географічних факультетів, тих хто цікавиться краєзнавством, туристичних підприємств регіону. ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ 1.1. Методологічні та методичні основи вивчення історико-культурних рекреаційних ресурсів 1.2. Класифікація історико-культурних рекреаційних ресурсів…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Ландшафти міста Чернівці

117

0

Гуцуляк, В.М. (Ред.). (2006). Ландшафти міста Чернівці : Монографія. Чернівці : Рута, 168. Книга присвячена дослідженню природно-географічного середовища території міста Чернівці та його околиць. На сучасному науковому рівні охарактеризовано природні компоненти – геологічну будову і рельєф, клімат, ґрунти, поверхневі води, рослинність, тваринний світ (частина 1) і ландшафтні комплекси (частина 2). Розглянуто питання структури, функціонування та оцінки екологічного стану, урболандшафтів, додатково викладений картографічний матеріал. Для географів, екологів, природознавців, викладачів і студентів, працівників проектних організацій міста, всіх, хто займається проблемами урбанізованих територій. ЗМІСТ Вступ Природні компоненти – фактори формування ландшафтних комплексів м. Чернівці Ландшафтні комплекси м. Чернівці Висновки Додатки Список літератури ПДФ-версія…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Ландшафтогенез і природокористування на закарстованих територіях

109

0

Проскурняк М.М., Андрейчук В.М. Ландшафтогенез і природокористування на закарстованих територіях. – Чернівці: Рута, 1999. – 87 с. Дослідження ландшафтогенезу закарстованих територій є однією з необхідних умов організації ефективної соціально-економічної та екологічної системи природокористування. Сучасні закарстовані ландшафти функціонують і розвиваються під дією як природних, так і антропогенних факторів. У результаті антропогенної діяльності відбувається порушення, зміна і перетворення природних процесів ландшафтогенезу, їх незворотними напрямками, а головне – часто призводить до катастрофічних наслідків. У книзі висвітлені питання вивчення факторів ландшафтогенезу закарстованих територій і деяких аспектів їх використання. На прикладах Кунгурського та Прут-Дністровського лісостепу розкриваються умови формування закарстованих ландшафтів і роль карсту, як провідного…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Ретроспективна етнічна географія поселень Прикарпаття

164

0

Круль В.П., Гищук Р.М. Ретроспективна етнічна географія поселень Прикарпаття : монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Фдьковича, 2019. – 312 с. Переднє слово Загальновідомо, що історична (ретроспективна) географія як наука розвивається на стику двох дисциплін: історії та географії. Проте пануючий погляд на історичну географію з позиції першої впродовж останніх десятиліть був украй упередженим, що спричинило її однобокість, відсутність повного та комплексного аналізу проблем географо-історичного спрямування. Нині вже немає сумніву, що недостатність географічних методів дослідження в ретроспективній географії України або окремих її регіонів (у т.ч. Івано-Франківської області) є певним недоліком. Більше того, така її особливість підсилюється теперішнім станом багатьох,…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Ретроспективна географія поселень Західної України

105

0

Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України : Монографія. – Чернівці : Рута, 2004. – 382 с. Переднє слово Ретроспективна (історична) географія є самодостатньою науковою дисципліною, що однаково дотикається як до географії, так і до історії. Таке її положення, здавалося б, необхідно визнати апріорно і не вдаватися до додаткових аргументацій на кшталт «білизни білого» чи «правильності правильного». Одначе сьогоднішня ситуація ускладнена позицією істориків, які на правах, ймовірно, першості прикметникової дефініції в означенні назви дисципліни «привласнюють» її цілком історичній науці. Однак у них вона займає не осібне місце, як, скажімо, археологія чи історіографія, а слугує допоміжною дисципліною у вивченні ретроспективної реальності…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Природа Місяця

120

0

Кирилюк С.М. Природа Місяця : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. 240 с. У монографії розглядаються питання походження, будови та еволюції географічної оболонки природного супутника Землі – Місяця. Детально описані тектонічні та геологічні процеси, їх прояв і роль у сучасній геодинаміці супутника. Особлива увага приділена номенклатурі Місяця. Висвітлено рельєфні особливості з описом типових для Місяця елементів поверхні. Наводяться авторські концепції щодо виділення й ідентифікації ландшафтів в умовах Місяця. Детально описуються типові для планети ландшафти. Комплексно характеризується природа супутника – від походження окремих природних об’єктів й до набуття ними сучасного вигляду. Для студентів географічних факультетів. Передмова Місяць…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Ландшафтно-екологічна оцінка Хотинської височини для садівництва

210

0

Кирилюк С.М. Ландшафтно-екологічна оцінка Хотинської височини для садівництва : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. 240 с. У монографії на базі емпіричної бази, зібраної протягом 2001–2006 рр., проаналізовано природні умови Хотинської височини та відібрано критерії оцінки її території, зважаючи на екологічну толерантність плодових культур по відношенню до умов природного середовища. Розроблено універсальний алгоритм ландшафтно-екологічної оцінки території щодо можливості якомога кращого підбору найоптимальніших умов для закладки плодових садів. Для викладачів і студентів географічних та агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, науковців і спеціалістів з географії та сільського господарства. Передмова У монографії викладені результати досліджень, здійснених автором протягом 1999–2006 рр. Значна…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Природа Меркурія

183

0

Природа Меркурія : монографія / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 344 с. У монографії розглядаються питання походження, будови та еволюції географічної оболонки планети Меркурій. Детально описані тектонічні та геологічні процеси, їх прояв і роль у сучасній геодинаміці планети. Особлива увага приділена номенклатурі Меркурія. Висвітлено рельєфні особливості планети з описом типових для Меркурія елементів поверхні. Наводяться авторські концепції щодо виділення й ідентифікації ландшафтів в умовах Меркурія. Детально описуються типові для планети ландшафти. Комплексну характеристику природи планети – від походження окремих природних об’єктів й до набуття ними сучасного вигляду. Для студентів географічних факультетів. Передмова…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/