Кафедральний бібліотечний репозиторій

Природні ресурси Білорусі, використання та охорона

102

0

Романов, В.С. (1985). Природные ресурсы БССР, использование и охрана. Москва : Знание, 48. Проблема взаємовідношення людини з природою сьогодні одна з найважливіших і невідкладних. Сучасне індустріальне виробництво з його багатовідхідною технологією чинить на природу суттєву негативну дію. Само по собі значення технічних аспектів забруднення навколишнього середовища не може вирішити проблему її охорони. У брошурі розглядаються природні ресурси Білорусі, їх значення для народного господарства, раціональне використання та охорона. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, вчителів географії, читачів, що цікавляться цією проблематикою. ЗМІСТ Вступ З історії Фізико-географічна характеристика Земельні ресурси Ресурси корисних копалин Водні ресурси Промисловість білорусі і проблеми…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Про походження нафтових і газових родовищ

7

0

Акрамходжаев, А.М. (1985). О происхождении нефтяных и газовых месторождений. Москва : Знание, 48. Тепер більшість спеціалістів вважає, що нафта і газ мають органічне походження. І є продуктами тривалого (мільйони років) хімічного перетворення різноманітних похованих речовин. Як відомо, критерій істини – практика, і практика пошукових робіт повністю підтверджує правоту прихильників гіпотези органічного походження нафти і газу. Автор брошури на основі експериментальних даних аргументовано підтверджує теорію органічного походження нафти, її велике практичне значення для пошуку нафтових родовищ. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів і читачів, що цікавляться цією проблематикою. ЗМІСТ Про сутність проблеми Генезис нафти і газу: пошуки істини,…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Нечорнозем’я: соціальна географія та економіка

15

0

Иоффе, Г.В. (1986). Нечерноземье: социальная география и хозяйство. Москва : Знание, 48. Вивчення сільського господарства методами економічної географії має давні традиції. У брошурі розповідається про сучасні тенденції в територіальній організації сільськогосподарського виробництва в нечорноземній зоні. Автор підходить до аналізу тенденцій з позицій соціальної географії. Велику увагу приділено зіставленню районів і господарств приміських і периферійних зон. Брошура розрахована на лекторів, читачів, що цікавляться питаннями соціальної географії, економіки і географії сільського господарства. ЗМІСТ Вступ Проблема нечорнозем’я і соціальна географія Сільське господарство в глибинних районах нечорнозем’я Сільське господарство в зоні впливу великого міста Нечорнозем’я: передмістя і периферія Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Історична геологія

13

0

Клюшников, М.М., Онищенко, О.М. (1975). Історична геологія. Київ : «Вища школа», 296. Історична геологія займається з’ясуванням процесів, які відбувалися в минулі періоди геологічної історії. Ці процеси зафіксовані в гірських породах, які складають земну кору, тому основним об’єктом вивчення історичної геології є гірські породи. Земна кора побудована з гірських порід , різних за складом та походженням. На одних ділянках ці породи лежать горизонтально або майже горизонтально, мало або зовсім не змінені і зберігають свої первинні особливості. В інших районах порушене початкове положення гірських порід і вони утворюють складні тектонічні структури – складки, куполи, скиди, насуви, тощо. У посібнику викладений матеріал про…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Імена географів і мандрівників на карті

36

0

Имена географов и путешественников на карте (1984). Москва : Знание, 48. У брошурі розповідається про географів, першопрохідців, дослідників нашої планети, імена яких нанесені на географічних картах і завдяки заслугам в науці і перед людством ці люди удостоєні честі бути увіковіченими на картах земної кулі. Брошура розрахована на лекторів, пропагандистів, слухачів і викладачів університетів, на всіх, кого цікавлять проблеми географічної науки. ЗМІСТ Пам’ятні імена на карті світу Топоніміка – вічно жива наука Радимо прочитати ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Скільки води під Землею?

46

0

Зекцер, И.С. (1986). Сколько воды под Землей? Москва : Знание, 48. Підземні води є одним з головних джерел питної води для потреб водозабезпечення населення. У брошурі розповідається про те, як вивчають запаси цієї корисної копалини, характеризується використання підземних вод в народному господарстві. Описані основні особливості формування підземного стоку в різних умовах, зв’язок підземних вод з іншими компонентами навколишнього середовища. Обговорюється перспектива практичного використання та охорони підземних вод. Брошура розрахована на слухачів і викладачів університетів, а також спеціалістів і читачів, які цікавляться цією проблемою ЗМІСТ Проблеми прісної води Найдорогоцінніша корисна копалина Підземні води на службі народного господарства Роль підземних вод у…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Циклони тропіків

21

0

Минина, Л.С., Безрукова, Н.А. (1984). Циклоны тропиков. Москва : Знание, 48. Циклони, що виникають в тропіках, – найбільш грізні явища природи. Вони породжують цілий комплекс явищ, кожне з яких уже саме по собі представляє велику загрозу. Відомо, що циклони тропіків супроводжуються сильними вітрами, інтенсивними зливами і викликають катастрофічні стихійні лиха. У брошурі розповідається про особливості тропічних циклонів. Особливу увагу приділено вивченню їхньої природи. Описуються найбільш жорсткі урагани і тайфуни та біди, які вони спричинили. Брошура розрахована на слухачів і викладачів університетів, а також спеціалістів і читачів, що цікавляться даною проблемою. ЗМІСТ Вступ Особливості циклонів, що зароджуються в тропіках Внутрішня структура…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Земна кора і біосфера

58

0

Перельман, А.И. (1985). Земная кора и биосфера. Москва : Знание, 48. У сучасну епоху науково-технічної революції переосмислюється багато непорушних положень наук про Землю, які здавалися непорушними. У брошурі розповідається про важливу роль біосфери в земній корі. З вивченням земної кори і біосфери пов’язано вирішення найважливіших практичних проблем – мінеральної сировини й оточуючого середовища. Автор показує, який глибокий аналіз необхідний для вирішення цих питань. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, геологів і географів. ЗМІСТ Роль біосфери в земній корі – актуальна наукова проблема Радимо почитати Земна кора, біосфера, ноосфера Земна кора Біосфера Біосфера в земній корі Біосфера і ноосфера…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Дослідження Світового океана

39

0

Монин, А.С., Войтов, В.И. (1984). Исследование Мирового океана. Москва : Знание, 48. Брошура розповідає про океанологічну експедицію в рифтову зону Червоного моря. Описані цікаві геологічні і біологічні спостереження з підводних апаратів типу «Пайсис». Дані наукових досліджень трактуються з позицій теорії тектоніки плит. Океанологічні дослідження зазвичай проводяться надводними науково-дослідницькими кораблями. З їх борта в морські глибини спускаються гідрофізичні прилади, біологічні пристрої ловлі, геологічні трубки. Брошура розрахована на широке коло читачів, які цікавляться проблемами вивчення Світового океану. ЗМІСТ Балтика – Червоне море Рофтові зони в русі материків Подорож в Нептунію На дні Червоного моря Підводна Мекка океанологів Через море давніх цивілізацій Замість…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Навколо солі

43

0

Шмидель, Х. (1985). Вокруг соли. Москва : Знание, 48. Природні мінеральні солі. Важко переоцінити їх значення. Загальновідомо, що сіль необхідна для нормальної життєдіяльності людини і тварин. Хлорид натрію зазвичай представлений безколірними, білими або світло-сірими правильними кубічними кристалами. Та буває й так, що вони забарвлені: домішка оксиду заліза надає солі жовтуватого або червонуватого кольору, домішка міді – блакитного або зеленого, вугілля може зафарбовувати сіль в бурувато-сірий або антрацитово-чорний колір. Розплав чистого хлориду натрію завжди білий. У брошурі розповідається про мінералогію солі, про її родовища та способах видобутку. Наводяться корисні поради по використанню солі в медицині, кулінарії і побуті. ЗМІСТ Передмова Сіль…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/