Кафедральний бібліотечний репозиторій

Вітер

102

0

Різноманітні вітри світу! На мовах усіх народів можна знайти слова – назви різних вітрів. Їх так багато, що нелегко запам’ятати все відразу. Однак всі вони в даний час знайшли своє пояснення. Більш того – люди вивчили вплив вітру на наше життя, клімат, природу. Цей вплив виявилося величезним. Все життя Землі, в звичних нам формах, була б неможлива без вітру. Було доведено також, що вітер – це величезна, невичерпна дешева енергія. Велика наша Земля. Багато тисяч кілометрів потрібно проїхати по суші і проплисти по воді, щоб здійснити кругосвітню подорож. Але всюди, куди б ви не потрапили, як теплою ковдрою, Землю оточує…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Вивчення стратосфери

78

0

Вивчення атмосфери почалося багато століть тому. У Стародавньому Єгипті та Індії, ще в IV ст. до нашої ери, були прилади для вимірювання кількості дощу. Перша в світі книга під назвою «Метеорологія» була написана знаменитим грецьким вченим Арістотелем у III ст. до нашої ери. За 100 років до нашої ери в Афінах була побудована восьмикутна «вежа вітрів». Вісім її граней відповідали восьми вітровим румбам. У V ст. вірменським істориком Мовсесом Хоренаці був написаний науковий трактат про клімат Єгипту і Вірменії, який до нашого часу не втратив своєї значимості. Понад три століття тому були винайдені барометр і термометр. Нелегким був шлях до…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Білі плями безмежного океану

76

0

Найдивніше сховано в самій воді. Якщо в мікросвіті людина розширює свої пізнання за рахунок відкриття нових, раніше невідомих елементарних частинок, в космічному просторі – за рахунок відкриття якісно інших зірок – протонних, нейтронних, чорних дір, пульсарів тощо, то в світі води він робить це, маючи перед собою все ту ж знайому для кожного звичайну воду. Протягом всієї історії спілкування людини з водою вона продовжує залишатися «банальною» речовиною і в той же час з вражаючою послідовністю, століття за століттям, рік за роком розкриває перед дослідниками все нові свої властивості, одні цікавіші інших. Ми маємо право розглядати воду як неосяжну самостійну область…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Антарктика. Океан та атмосфера

78

0

У доступній формі автор розповідає про історію відкриття і наукових досліджень Антарктики. Книга присвячується опису атмосфери і океану Антарктики і процесів, що в них відбуваються. Однак в тепловій і динамічній взаємодії також бере участь поверхня материків загалом і в даному випадку поверхня заледеніння і його товща. Тому в книзі приділено чималу увагу долі Антарктиди в тепловому і речовинному балансі її заледеніння. Всі великомасштабні процеси в атмосфері і гідросфері формуються не ізольовано, а у взаємодії. Історія досліджень показує, що підхід до цієї проблеми з часом змінився. Книга має на меті не тільки висвітлити одну з проблем вивчення Антарктики, як одного з…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Агрокліматологія

88

0

Зміст книги відповідає програмі курсу агрокліматології, що читається в Одеському гідрометеорологічному інституті. Книга знайомить студентів з сучасними досягненнями агрокліматології в області сільськогосподарської оцінки клімату, з кліматичної оцінкою небезпечних агрометеорологічних явищ, принципами агрокліматичного районування, проблемою агрокліматичних ресурсів та рядом інших важливих питань. Вважаючи зв’язок агрокліматології з багатьма спорідненими і суміжними науками (загальною кліматологією, фізіологією рослин, рослинництвом тощо) досить тісним, автори прагнули створити такий посібник, який в певних межах враховував б досягнення цих наук. Тому пропонована книга може бути використана як навчальний посібник студентами не лише гідрометеорологічних, але і сільськогосподарських вузів. Ця книга є першою спробою систематизувати сучасні знання в області агрокліматології,…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Авіаційні спостереження та контроль над забрудненістю вод суші та морів

65

0

Ці Методичні вказівки є практичним посібником, яким належить керуватися при організації та проведенні авіаційних спостережень за поширенням і розподілом різних видів забруднень на поверхні морів, озер, річок і водосховищ. Організація та регулярне проведення авіаційних спостережень дозволить систематично стежити за просторово-часовим ходом процесів забруднення і самоочищення водних об’єктів, включаючи і ті з них, які недоступні або важкодоступні для берегових і корабельних спостережень. Матеріали, одержувані в процесі виконання авіаційних зйомок, є цінним доповненням до результатів гідрохімічних і гідробіологічних спостережень, проведених на прибережних станціях і кораблях. Метод авіаційних зйомок може бути ефективно використаний і для виконання функцій контролю за забрудненням водних об’єктів і…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/