Публікації

Тектоніка плит і мінеральні ресурси

33

0

Зоненштайн, Л.П. (1984). Тектоника плит и минеральные ресурсы. Москва : Знание, 48. Як пояснити дрейф континентів і походження основних форм рельєфу нашої планети? Чому продовжують розширюватися Атлантичний та Індійський океани и зменшується Тихий океан? На ці питання, об’єднавши дані багатьох наук про Землю, змогла відповісти наука про тектоніку плит. У брошурі розповідається про розвиток сучасної геотектоніки. У ній наведені нові цікаві дані про тектоніку плит нашої планети. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів і читачів, що цікавляться цією проблематикою ЗМІСТ Метод рудознавців ще живий Наука в пошуках рецепта прогнозу пошуку корисних копалин Глобальні структури Землі Сейсмічні пояси і…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Нафтові і газові родовища світу

39

0

Нестеров, И.И., Рябухин, Г.Е. (1984). Нефтяные и газове месторождения мира. Москва : Знание, 48. У брошурі розглядається питання про світові запаси нафти і газу. Висвітлена геологія, історія відкриття нафтових і газових родовищ Західного Сибіру. Даються короткі відомості про нафтові і газові родовища Близького і Середнього Сходу та Північної Африки – багатих нафтових районів світу. Розглядаються проблеми видобутку нафти з великих глибин і акваторій. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, що цікавляться даними проблемами. ЗМІСТ Вступ Чи багато нафти і газу в надрах земної кулі? Родовища нафти і газу в Західному Сибіру Нафтові і газові родовища Близького і…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Географія зовнішньої торгівлі

20

0

Засухин, А.А. (1984). География внешней торговли СССР. Москва : Знание, 48. Брошура актуальна лише як ретроспективне джерело! У брошурі показані структура і географія зовнішньої торгівлі з країнами світу: країнами, що розвиваються і з промислово розвинутими країнами. Значна увага приділена іншим питанням зовнішньоекономічних зав’язків, спеціалізації і кооперації, науково-технічній співпраці, а також підготовці професіоналів. Брошура розрахована на лекторів, читачів, що цікавляться питаннями міжнародних економічних зв’язків. ЗМІСТ Зовнішня торгівля на службі миру і прогресу Вступ Економічна і науково-технічна співпраця з країнами Економічна співпраця з країнами, що розвиваються Торгово-економічна зв’язки з промислово розвинутими країнами ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Природні умови середньої частини Прут-Дністерського межиріччя

47

0

Гуцуляк, В.Н. (1978). Природне условия средней части Прут-Днестровского междуречья: учебное пособие. Черновцы : ЧГУ, 112. У книзі підсумовані матеріали дослідження природних умов середньої частини Прут-Дністерського міжріччя. Дається характеристика окремих компонентів (геолого-геоморфологічна, гідро-кліматична, біогенна) і природно-територіальні комплекси, які сформувалися в результаті їх взаємодії. Розглянуті питання раціонального використання природних ресурсів регіону. ЗМІСТ Вступ Географічне положення Геолого-геоморфологічна будова Гідро-кліматичні компоненти Біогенні компоненти (ґрунти, рослинність, тваринний світ) Місцевості вододільних просторів Схилові місцевості Долинно-терасові місцевості Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Географія і космос

43

0

Кондратьев, К.Я., Григорьев, А.А. (1984). География и космос. Москва : Знание, 48. Брошура знайомить читача з досягненнями космічної географії. В ній показано, яке широке застосування знаходять матеріали космічних знань Землі в різних розділах географії, у тому числі при вивченні геологічної будови, Світового океану, метеорологічних і гідрологічних явищ, природних ресурсів. Брошура розрахована на читачів, що цікавляться питаннями вивчення Землі з космосу. ЗМІСТ Про роль використання космічних засобів спостереження в географії Космічна географія Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Аерокосмічні дослідження природних ресурсів

17

0

Аковецкий, В.И. (1986). Аэрокосмические исследования природных ресурсов. Москва : Знание, 48. У брошурі розглядаються можливості використання матеріалів аерокосмічного знімання при вивченні природних ресурсів, у тому числі при вивченні геологічної будови, світового океану, метеорологічних і гідрологічних явищ. Аналізуються зміни природного середовища по знімках, отриманих в різний час. Брошура розрахована на читачів, що цікавляться питаннями вивчення Землі з космосу. ЗМІСТ Вступ Методи вивчення природних ресурсів Літосфера Гідросфера Біосфера Атмосфера Природно-територіальні комплекси Висновки Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Австралійське плем’я пінтубі

21

0

Локвуд, Д. (1984). Австралийское племя пинтуби. Москва : Знание, 48. У брошурі розповідається про важке життя австралійського племені, що проживає на території пустелі Гібона. Не знаючи ні скотарства, ні землеробства, вони живуть лише полюючи на дрібних тварин, але страшніше голоду – спрага. Книга Локвуда – цінний етнографічний документ, що розширює наші пізнання про народи, яка ще перебувають на низькому рівні розвитку. Дуглас Локвуд – відомий австралійський журналіст, автор багатьох книг, присвячених історії, природі, людям Австралії, у тому числі її аборигенам. Брошура розрахована на широке коло читачів. ЗМІСТ Передмова На окраїні білого суспільства Перша зустріч Джугуді вибирає цивілізацію Сліди без людей…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Сонячний камінь

91

0

Голицын, М.В. (1986). Солнечный камень. Москва : Знание, 48. У брошурі розповідається про склад та умови утворення кам’яного вугілля. Показано географію вугільних родовищ. Розглядаються проблеми видобутку кам’яного вугілля, перспективи його використання в різних галузях промисловості. У брошурі йтиметься про кам’яне вугілля, яке образно називають сонячним камінням, про його властивості й умови утворення, методи пошуку, розвідки, шляхах і перспективах його використання і місці вугілля серед інших енергетичних джерел. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, що цікавляться проблемами сучасної геології і гірсько промислової справи. ЗМІСТ Від автора З чого складається вугілля, його властивості? Як і де утворилося вугілля? Скільки…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Південні моря

28

0

Южные моря СССР (1984). Москва : Знание, 48. У брошурі популярно розповідається про природу південних морів СРСР – Аральського, Каспійського, Азовського, Чорного, їх геологічне минуле, клімат, річкові басейни. Розглянуті проекти, спрямовані на оптимізацію їх режиму, і міри, що приймаються по охороні цих унікальних природних комплексів. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, які цікавляться цими проблемами. ЗМІСТ Про сутність проблем Природно-господарські проблеми південних морів До записної книги лектора Словник термінів Радимо почитати ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Міжнародна співпраця географів

20

0

Международное сотрудничество географов (1984). Москва : Знание, 48. В останні десятиліття міжнародні наукові зв’язки стали важливою частиною діяльності географів і фактором пришвидшеного розвитку географічної науки. Для розвитку нових напрямків потрібно, насамперед, усвідомлювати таку діяльність для майбутнього географічної науки, побачити багатогранність, залежність спілкування географів різних країн від багатьох факторів. Залучити увагу географів до цих проблем. Брошура знайомить читачів з різноманітними формами міжнародної співпраці географів. Розповідається про вплив цих форм на розвиток географічних досліджень. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, які цікавляться цими проблемами. ЗМІСТ Вступ Тематичні статті Висновки Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/