Силабуси Бакалаври

Силабуси до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

426

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. Силабуси обов’язкових дисциплін: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Українська мова (за професійним спрямуванням) Геологія…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Бакалаври/
Силабуси до ОП “Географія”, спеціальність – 106 Географія

694

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 (Природничі науки), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов'язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. 1 КУРС Обов'язкові дисципліни: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Бакалаври/