РП Бакалаври

Робочі програми до ОП «Геосистеми та георизики», спеціальність – 103 Науки про Землю. Бакалаври. 2022

127

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Геосистеми та георизики, спеціальності 103 Науки про Землю, галузі знань 10 (Природничі науки), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. Робочі програми І курсу: Акутальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням)…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Бакалаври/
Робочі програми до ОП «Географія», спеціальність – 106 Географія. Бакалаври

266

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 (Природничі науки), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. Робочі програми обов’язкових дисциплін: 1 курс Географія грунтів з основами грунтознавства Геоекологія Геологія загальна та історична Загальногеографічна практика Основи раціонального природокористування та…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Бакалаври/
Робочі програми до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

470

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. Робочі програми обов’язкових дисциплін: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) французька Іноземна мова (за…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Бакалаври/