Робочі навчальні плани

Робочі навчальні плани 2022/2023

58

0

1. Навчальний план є нормативним документом Університету, який визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін (освітніх компонентів), логічну послідовність їх вивчення, вид семестрового контролю, розподіл навчальних годин за видами занять і форму атестації. 2. Навчальні плани складаються на основі відповідної освітньої програми й графіка навчального процесу на весь термін навчання. 3. Робочі навчальні плани складаються на основі відповідних навчальних планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу й закріплення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік. 4. Навчальні й робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових кафедр…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Робочі навчальні плани/