Геологія

Кристали мінералів або кристалографічні сингонії (системи)

121

0

Майже усі мінерали утворюють окремі кристалічні форми, тобто однорідні тіла з впорядкованою будовою кристалічної решітки атомів, іонів та молекул. Вони мають певні геометричні форми та обмежені (в ідеалі) гладенькими поверхнями. Саме внутрішня структура кристалів, тобто розміщення атомів, іонів та молекул в кристалічній решітці – визначає фізичні властивості мінералів (зовнішню форму, твердість, спайність, злам, густину та оптичні властивості). Більшість мінералів не завжди утворюють добре виражені форми своїх кристалів, найчастіше вони спотворені. Однак, зазвичай, можна розрізнити які-небудь ознаки кристалічної будови – грані, штриховку або постійні кути між гранями тощо. В кристалографії кристали об’єднуються в сім кристалографічних систем, та називаються сингоніями. Різниця між…
Більше...
/ /
НП публікації/Геологія/
Таємниця назв…

304

0

Смара́гд (від лат. smaragdus, грец. σμάραγδος, smáragdos), або ізумру́д (від перс. زمرّد‎, zumurrud, тур. zümrüt) – давній термін, що застосовувався до мінералів зеленого кольору… Найдавніші назви мінералів належать до східних, грецьких та латинських мов, і не підпорядковуються єдиній системі. Перші назви пов’язували із зовнішніми ознаками, перш за все кольором, також місцезнаходженням та таємничими силами, які, нібито, приховані у каменях. Деякі із них виникли від так званого «жаргону» гірників, наприклад кварц або колчедан. Однак більшість, все ж таки, мають свою унікальну історію назви… Найбільшу групу мінералів налічують ті, що названі на честь видатних світових особистостей, тобто мають так звані персональні назви.…
Більше...
/ /
НП публікації/Геологія/
Справжні романтики нашого часу

271

0

«…я дуже хочу вас захопити, хочу, щоб ви почали цікавитись горами і каменеломнями, шахтами і копальнями, щоб ви почали збирати колекції мінералів, вирушили з міста, подалі, до течії річки, до її високих кам'янистих берегів, до вершин гір або скелястих берегів моря ... і, в мертвих скелях, пісках і каменях ми навчимося читати великі закони природи…» О. Ферсман «Занимательная минералогия», 1928 р. У 1657 році норвезький природознавець М. Ешольт (Mikkel Pederson Escholt) у книзі «Геологія Норвегії» (Geologia Norvegica) вперше увів термін «геологія».  Геологія (від давньогрецького γῆ — земля, і λογος — наука) – вчення про Землю, її склад, будову та розвиток…
Більше...
/ /
НП публікації/Геологія/