Студентські публікації

Студентські публікації

69

0

Студентське життя не настільки просте, як деякі його позиціонують. Освітня програма включає обов’язкові публікації наукових статей, доповідей, тез на конференції. Студенти університету під керівництвом викладачів кафедри і у співпраці із науковими керівниками випускаючих кафедр щорічно проводять велику кількість досліджень із широкого кола питань, як то: карст; спелеологія; відклади печер; геоморфологія річкових долин; палеогеографія квартеру; палеонтологія четвертинних ссавців; палеобіогеографія; тафономія; штучні підземні порожнини; регіональні і топокліматичні дослідження; кліматичні зміни; біокліматична оцінка; мікрокліматичний моніторинг; заселення та використання печер в історичному минулому; ландшафтознавство; геоморфологія; мінералогія і петрографія; ландшафтознавче картографування; культурне ландшафтознавство; геохімія; екологія; історична географія; краєзнавство; етнографія, країнознавство; ксерографія тощо. СТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА…
Більше...
/ /
НДРС/Студентські публікації/