Курсові роботи

ПОЛОЖЕННЯ «Про виявлення та запобігання академічному плагіату у ЧНУ імені Ю. Федьковича»

11

0

1.1. Положення про виявлення та запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (далі Положення) розроблено відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про наукову і науково-технічну експертизу», інших нормативно-правових актів та статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі Університету) з метою запобігання плагіату (запозиченням) у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних, творчих та інших роботах. 1.2. Мета положення: – створення системи ефективного виявлення та запобігання плагіату в роботах здобувачів вищої освіти всіх рівнів та форм навчання, наукових та науково-педагогічних працівників Університету; – дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальної власності інших…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/