Курсові роботи

Теми курсових робіт для вибору студентами 1 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальність: 106 – Географія

238

0

Курсова робота є проміжною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Курсову роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у студента навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень курсової роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
Результати вибору курсових робіт студентами 2 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальності: 106 – Географія, 014 – Середня освіта (Географія)

168

0

8 квітня відбулася інформаційна зустріч щодо вибору тем курсових здобувачами 2 курсу спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія. Представники деканату та завідувачі випускових кафедр – кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, кафедри економічної географії та екологічного менеджменту та кафедри географії України та регіоналістики – ознайомили здобувачів з процедурою вільного вибору тем курсових робіт та презентували наукові напрямки роботи кафедр. Кожна кафедра запропонувала орієнтовний перелік тем курсових, за якими здійснювався вибір. Результати вибору відображені в таблиці: Результати вибору курсових робіт студентами 2 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальності: 106 – Географія, 014 – Середня освіта (Географія) 014 – Середня освіта (Географія).…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
Теми курсових робіт для вибору студентів 1 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальність: 014 – Середня освіта (Географія)

431

0

Курсова робота є проміжною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Курсову роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у студента навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень курсової роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
Теми курсових робіт для вибору студентів 2 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальності: 106 – Географія 014 – Середня освіта (Географія)

336

0

Курсова робота є проміжною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Курсову роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у студента навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень курсової роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
ПОЛОЖЕННЯ «Про виявлення та запобігання академічному плагіату у ЧНУ імені Ю. Федьковича»

88

0

1.1. Положення про виявлення та запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (далі Положення) розроблено відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про наукову і науково-технічну експертизу», інших нормативно-правових актів та статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі Університету) з метою запобігання плагіату (запозиченням) у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних, творчих та інших роботах. 1.2. Мета положення: – створення системи ефективного виявлення та запобігання плагіату в роботах здобувачів вищої освіти всіх рівнів та форм навчання, наукових та науково-педагогічних працівників Університету; – дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальної власності інших…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/