Гурток “Сталагміт”

Гурток «Сталагміт» (положення 2021)

156

0

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про студентський науковий гурток (далі - Положення) визначає порядок організації роботи студентського наукового гуртка, його завдання, функції, компетенції членів та керівництва. 1.2. Студентський науковий гурток – організаційне утворення, учасниками якого є широке коло здобувачів вищої освіти географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень. Діяльність наукового гуртка спрямована на здобуття та поглиблення студентами знань та умінь, пов’язаних з проведенням природничо-географічних досліджень із застосуванням передового світового досвіду, залученням їх до міжнародних наукових подій, організацій та співпраці у галузі. 1.3. Науковий гурток діє згідно з чинним законодавством України, Статутом ЧНУ…
Більше...
/ /
НДРС/Гурток "Сталагміт"/