Дипломні і магістерські роботи

Матеріали захисту магістерських робіт студентами спеціальності 014.07 – Середня освіта (Географія) 2022

71

0

23 грудня 2022 року о 9.00 на засіданні екзаменаційної комісії Чернівецького національного університету відбувся публічний захист магістерських робіт здобувачів рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 014.07 – Середня освіта (Географія) 2020–2022 н.р. Голова ЕК Н.К. Куриш Тематика магістерських робіт відповідає вимогам сьогодення і спрямована на практичну реалізацію в системі загальної середньої освіти. В роботах чітко визначений понятійний апарат, достатньо глибоко розкрито теоретичний аспект дослідження, а їх практична значущість визначається представленими методиками проведення занять за розробленими методиками, значною кількістю дидактичного матеріалу, різноманітністю натуральних об’єктів, виконаних на належному науково-педагогічному рівні, що можуть бути успішно використані в навчальному процесі під час проведення теоретичних і…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Теми кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого рівня (вступ 2022 р.)

132

0

Магістерська робота є випускною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Магістерську роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у магістранта навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень магістерської роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Випускні кваліфікаційні роботи за другим (магістерським) рівнем

269

0

Наближається час атестації випускників-магістрів, який передбачає захист випускної кваліфікаціної роботи за спеціальністю 014.07. Середня освіта (Географія). З метою підготовки якісної студентської наукової кваліфікаційної роботи нагадуємо про основні вимоги: Назва магістерської роботи має бути, лаконічною, відповідати обраній спеціальності, з якої готується випускна робота та суті наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження. У назві роботи, як і її розділів, небажано використовувати термінологію псевдонаукового характеру та процеси, що виконувались під час дослідження, в яких не відбито суть мети та завдань наукової роботи. Зважаючи на предметну область спеціальності, принаймні один розділ наукової роботи повинен висвітлювати освітній (педагогічний) аспект досліджуваної тематики, а висновки дослідження…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Теми магістерських робіт по кафедрі (2020-2021)

246

0

Магістерська робота є випускною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Магістерську роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у магістранта навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень магістерської роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Теми магістерських робіт по кафедрі (2021-2022)

267

0

Магістерська робота є випускною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Магістерську роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у магістранта навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень магістерської роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/