НДРС

How to cite?

18

0

Important! For all the club members and newcomers of the student club "Naturally"! On Friday, December the 17th, 6 p.m. another club meeting is announced. This time it is about citations in academic writing. What is academic integrity in terms of scientific works and academic written assignments? How to respect authorship? How to cite correctly? We will try to answer all the questions and find some useful applications for easy citing. As always, everyone is invited to join online here. Looking forward to seeing your academic citations!
Більше...
/ /
НДРС/Гурток "Naturally"/
Випускні кваліфікаційні роботи за другим (магістерським) рівнем

50

0

Наближається час атестації випускників-магістрів, який передбачає захист випускної кваліфікаціної роботи за спеціальністю 014.07. Середня освіта (Географія). З метою підготовки якісної студентської наукової кваліфікаційної роботи нагадуємо про основні вимоги: Назва магістерської роботи має бути, лаконічною, відповідати обраній спеціальності, з якої готується випускна робота та суті наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження. У назві роботи, як і її розділів, небажано використовувати термінологію псевдонаукового характеру та процеси, що виконувались під час дослідження, в яких не відбито суть мети та завдань наукової роботи. Зважаючи на предметну область спеціальності, принаймні один розділ наукової роботи повинен висвітлювати освітній (педагогічний) аспект досліджуваної тематики, а висновки дослідження…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
ПОЛОЖЕННЯ «Про виявлення та запобігання академічному плагіату у ЧНУ імені Ю. Федьковича»

11

0

1.1. Положення про виявлення та запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (далі Положення) розроблено відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про наукову і науково-технічну експертизу», інших нормативно-правових актів та статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі Університету) з метою запобігання плагіату (запозиченням) у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних, творчих та інших роботах. 1.2. Мета положення: – створення системи ефективного виявлення та запобігання плагіату в роботах здобувачів вищої освіти всіх рівнів та форм навчання, наукових та науково-педагогічних працівників Університету; – дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальної власності інших…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
Студентські публікації

69

0

Студентське життя не настільки просте, як деякі його позиціонують. Освітня програма включає обов’язкові публікації наукових статей, доповідей, тез на конференції. Студенти університету під керівництвом викладачів кафедри і у співпраці із науковими керівниками випускаючих кафедр щорічно проводять велику кількість досліджень із широкого кола питань, як то: карст; спелеологія; відклади печер; геоморфологія річкових долин; палеогеографія квартеру; палеонтологія четвертинних ссавців; палеобіогеографія; тафономія; штучні підземні порожнини; регіональні і топокліматичні дослідження; кліматичні зміни; біокліматична оцінка; мікрокліматичний моніторинг; заселення та використання печер в історичному минулому; ландшафтознавство; геоморфологія; мінералогія і петрографія; ландшафтознавче картографування; культурне ландшафтознавство; геохімія; екологія; історична географія; краєзнавство; етнографія, країнознавство; ксерографія тощо. СТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА…
Більше...
/ /
НДРС/Студентські публікації/
Теми магістерських робіт по кафедрі (2020-2021)

101

0

Магістерська робота є випускною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Магістерську роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у магістранта навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень магістерської роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Теми магістерських робіт по кафедрі (2021-2022)

116

0

Магістерська робота є випускною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Магістерську роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у магістранта навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень магістерської роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Гурток «Сталагміт» (положення 2021)

78

0

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про студентський науковий гурток (далі - Положення) визначає порядок організації роботи студентського наукового гуртка, його завдання, функції, компетенції членів та керівництва. 1.2. Студентський науковий гурток – організаційне утворення, учасниками якого є широке коло здобувачів вищої освіти географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень. Діяльність наукового гуртка спрямована на здобуття та поглиблення студентами знань та умінь, пов’язаних з проведенням природничо-географічних досліджень із застосуванням передового світового досвіду, залученням їх до міжнародних наукових подій, організацій та співпраці у галузі. 1.3. Науковий гурток діє згідно з чинним законодавством України, Статутом ЧНУ…
Більше...
/ /
НДРС/Гурток "Сталагміт"/
План роботи студентського наукового гуртка «Ксенограф» (2021/22)

46

0

Робота студентського наукового гуртка «Ксенограф» стартує у вересні 2021 року. Діяльність гуртка відбуватиметься у кількох площинах: Практична площина – члени гуртка відповідно до плану роботи гуртка (нижче) здійснюватимуть періодичні ксенографічні й астрономічні спостереження за допомогою телескопа Arsenal Synta 130/650 EQ2 (130650EQ2); займатимуться фотографуванням астрономічних об’єктів; виконуватимуть аналіз одержаних матеріалів й обговорюватимуть результати спостережень. Теоретична площина – члени гуртка відповідно до плану роботи гуртка вивчатимуть специфічні особливості природи Сонячної системи, які не висвітлюються в межах курсів, що читаються на географічному факультеті, а саме «Ксенографія з основами астрономії», «Фізична географія Сонячної системи», «Основи фізики Землі» тощо. Науково-дослідна площина – члени гуртка виконуватимуть…
Більше...
/ /
НДРС/Гурток "Ксенограф"/
Гурток “Ксенограф”

264

0

З 01 червня 2021 року стартує робота нового студентського гуртка «Ксенограф» під керівництвом доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Сергія Кирилюка. До участі запрошуються студенти будь-якої спеціальності географічного факультету із бажанням здійснення власних ксенографічних й астрономічних спостережень під час яких ви отримаєте необхідні знання для одержання якісної астрофотографії; зможете виконувати наукову роботу, сконцентровану на вивченні поверхонь планет Сонячної системи з можливістю публікацій в українських та міжнародних журналах; стати учасником олімпіад, конкурсів, форумів і лекторіїв у такий спосіб долучившись як до української, так і міжнародної наукової спільноти. Для реєстрації заповніть, будь-ласка, анкету Завантажити проєкт положення одним файлом можна за посиланням…
Більше...
/ /
НДРС/Гурток "Ксенограф"/
“Ну, постривай!” – льодовиковго періоду!

58

0

18.04.2021 відбувся польовий виїзд дослідницької групи кафедри під керівництвом проф. Б. Рідуша в район Дністровської ГЕС. Метою виїзду був моніторинг стану збереження палеолітичних стоянок в мікрорегіоні після зниження рівня води у водосховищі. У процесі дослідження студенткою 3-го курсу Юлією Станковською поблизу стоянки Новодністровськ-2 були знайдені рештки вовка і зайця, віком приблизно 25 тисяч років тому. Встановлено, що стоянка розмивається водами водосховища під час високого рівня води, тому потребує рятівник розкопок. Матеріали дослідження будуть використані Ю. Станковською при написанні курсової роботи. Юлія Станковська поблизу стоянки Новодністровськ-2
Більше...
/ /
НДРС/Гурткова робота/