НДРС

Матеріали захисту магістерських робіт студентами спеціальності 014.07 – Середня освіта (Географія) 2022

71

0

23 грудня 2022 року о 9.00 на засіданні екзаменаційної комісії Чернівецького національного університету відбувся публічний захист магістерських робіт здобувачів рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 014.07 – Середня освіта (Географія) 2020–2022 н.р. Голова ЕК Н.К. Куриш Тематика магістерських робіт відповідає вимогам сьогодення і спрямована на практичну реалізацію в системі загальної середньої освіти. В роботах чітко визначений понятійний апарат, достатньо глибоко розкрито теоретичний аспект дослідження, а їх практична значущість визначається представленими методиками проведення занять за розробленими методиками, значною кількістю дидактичного матеріалу, різноманітністю натуральних об’єктів, виконаних на належному науково-педагогічному рівні, що можуть бути успішно використані в навчальному процесі під час проведення теоретичних і…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Теми кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого рівня (вступ 2022 р.)

132

0

Магістерська робота є випускною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Магістерську роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у магістранта навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень магістерської роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/
Матеріали студентської наукової конференції (19 – 20 квітня 2022 року)

194

0

Матеріали студентської наукової конференції (19 – 20 квітня 2022 року). Кафедра фізичної географії, геоморфології і палеогеографії. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 40 с. До збірника увійшли статті студентів кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, підготовлені до щорічної студентської наукової конференції університету. Молоді автори роблять спробу знайти підхід до вирішення і обґрунтування наукових питань у контексті геологічних, геоморфологічних, палеогеографічних, кліматологічних і ландшафтознавчих досліджень; розв’язання проблемних питань охорони природи й шкільної географічної освіти. ЗМІСТ Алєксєєв Владислав. Графічний мнемонічний підхід у вивченні шкільної природничої географії Анастасія Безушко. Ксенографія зір в…
Більше...
/ /
НДРС/Студентські публікації/
Матеріали студентської наукової конференції (20 – 21 квітня 2021 року)

71

0

Матеріали студентської наукової конференції (20 – 21 квітня 2021 року). Кафедра фізичної географії, геоморфології і палеогеографії. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. 48 с. До збірника увійшли статті студентів кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, підготовлені до щорічної студентської наукової конференції університету. Молоді автори роблять спробу знайти підхід до вирішення і обґрунтування наукових питань у контексті геологічних, геоморфологічних, палеогеографічних, кліматологічних і ландшафтознавчих досліджень; розв’язання проблемних питань охорони природи й шкільної географічної освіти. ЗМІСТ Алєксєєв Владислав. Творча візуалізація як метод пізнання фізичної географії України Біла Руслана. Застосування краєзнавчого підходу…
Більше...
/ /
НДРС/Студентські публікації/
Теми курсових робіт для вибору студентами 1 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальність: 106 – Географія

238

0

Курсова робота є проміжною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Курсову роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у студента навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень курсової роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
Результати вибору курсових робіт студентами 2 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальності: 106 – Географія, 014 – Середня освіта (Географія)

168

0

8 квітня відбулася інформаційна зустріч щодо вибору тем курсових здобувачами 2 курсу спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія. Представники деканату та завідувачі випускових кафедр – кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, кафедри економічної географії та екологічного менеджменту та кафедри географії України та регіоналістики – ознайомили здобувачів з процедурою вільного вибору тем курсових робіт та презентували наукові напрямки роботи кафедр. Кожна кафедра запропонувала орієнтовний перелік тем курсових, за якими здійснювався вибір. Результати вибору відображені в таблиці: Результати вибору курсових робіт студентами 2 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальності: 106 – Географія, 014 – Середня освіта (Географія) 014 – Середня освіта (Географія).…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
Теми курсових робіт для вибору студентів 1 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальність: 014 – Середня освіта (Географія)

431

0

Курсова робота є проміжною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Курсову роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у студента навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень курсової роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
Теми курсових робіт для вибору студентів 2 курсу 2021-2022 року навчання. Спеціальності: 106 – Географія 014 – Середня освіта (Географія)

336

0

Курсова робота є проміжною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Курсову роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у студента навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень курсової роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
How to cite?

73

0

Important! For all the club members and newcomers of the student club "Naturally"! On Friday, December the 17th, 6 p.m. another club meeting is announced. This time it is about citations in academic writing. What is academic integrity in terms of scientific works and academic written assignments? How to respect authorship? How to cite correctly? We will try to answer all the questions and find some useful applications for easy citing. As always, everyone is invited to join online here. Looking forward to seeing your academic citations!
Більше...
/ /
НДРС/Гурток "Naturally"/
Випускні кваліфікаційні роботи за другим (магістерським) рівнем

269

0

Наближається час атестації випускників-магістрів, який передбачає захист випускної кваліфікаціної роботи за спеціальністю 014.07. Середня освіта (Географія). З метою підготовки якісної студентської наукової кваліфікаційної роботи нагадуємо про основні вимоги: Назва магістерської роботи має бути, лаконічною, відповідати обраній спеціальності, з якої готується випускна робота та суті наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження. У назві роботи, як і її розділів, небажано використовувати термінологію псевдонаукового характеру та процеси, що виконувались під час дослідження, в яких не відбито суть мети та завдань наукової роботи. Зважаючи на предметну область спеціальності, принаймні один розділ наукової роботи повинен висвітлювати освітній (педагогічний) аспект досліджуваної тематики, а висновки дослідження…
Більше...
/ /
НДРС/Дипломні і магістерські роботи/