Наукове співробітництво

Викладацька мобільність між Чернівецьким та Вроцлавським університетами

161

0

За програмою міжнародної викладацької мобільності Ersamus+ Partner Countries, проф. Богдан Рідуш прочитав серію лекцій для студентів Вроцлавського університету. Лекції прочитані англійською мовою, запитання та відповіді були як англійською, так і польською мовами. Теми лекцій: 1. «Bear caves» and other palaeontological cave sites of Ukraine / «Ведмежі печери» та інші печерні палеонтологічні місцезнаходження України 2. Taphonomy of cave sites: different types of bone accumulation / Тафономія печерних місцезнаходжень: різні типи акумуляції кісток 3. The huge trap-cave Emine-Bair-Khosar: the results of 13-years excavations and further research  / Величезна печера-пастка Еміне-Баїр-Хосар: результати 13-річних розкопок та подальших досліджень 4. Open Palaeolithic sites and alluvial…
Більше...
/ /
НДР/Наукове співробітництво/