Кафедральні теми

НДР. Реакція ландшафтів західного регіону України на глобальні кліматичні зміни та антропопресію

95

0

Термін виконання роботи:  01.01.2021 – 31.12.2025 р. Мета роботи  – Виявити реакцію ландшафтів на антропогенний тиск та глобальні кліматичні зміни / To identify the landscapes’ response to anthropogenic pressure and global climate change. Короткий зміст і очікувані результати. Досліджуються ландшафти західного регіону України під впливом глобальних кліматичних змін та антропопресії. З’ясовується реакція ландшафтів на антропогенний тиск та планетарну кліматичну динаміку, особливості перетворення ландшафтів через зміни поселенського й аграрного навантаження, а також ренатуралізацію природно-техногенних ландшафтів у випадках зменшення антропопресії внаслідок урбанізації. Це буде досягнуто через індикацію змін у ландшафтах, вивчення ходу динамічних процесів у ландшафтах на тлі глобальних кліматичних змін регіону…
Більше...
/ /
НДР/Кафедральні теми/
НДР. Динаміка і трансформація ландшафтів регіонів Західної України

89

0

Термін виконання роботи: 01.01.2016 р. – 31.12.2020 р. Мета роботи  – проаналізувати закономірності змін і перетворення ландшафтних комплексів регіону, встановити їх основні особливості та ступінь антропогенного перетворення. Короткий зміст і очікувані результати. Виявлення особливостей ландшафтних комплексів регіонального та топологічного рівня організації. Еволюція ландшафтів за природно-історичний період. З’ясування різноманітного антропогенного впливу на динамічні зміни природно-територіальних комплексів. Аналіз характеру трансформації та антропогенізації ландшафтів. Ретроспективно-географічна характеристика видів природокористування та встановлення ступеня антропогенного перетворення ландшафтних комплексів. 1) Волинь; 2) Прут-Дністерське межиріччя; 3) Покутсько-Буковинcьке Передкарпаття; 4) Поділля; 5) Карпати. КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ № п/п Зміст етапу Термін виконання (рік, квартал) Очікувані результати 1 Особливості та…
Більше...
/ /
НДР/Кафедральні теми/
НДР. Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій України

84

0

Термін виконання роботи:  01.01.2011 – 31.12.2015 р. Мета роботи  – Вивчення закономірностей формування та функціонування ландшафтних комплексів регіону. Короткий зміст і очікувані результати.  Характеристика ландшафтних комплексів регіонального та топологічного рівня організації. Динаміка ландшафтів за історичний період. Аналіз антропогенного впливу на зміну стану й еволюцію ландшафтів. Дослідження видів природокористування та ступеня антропопресії. 1) Аналіз карстових ландшафтів Карпат і Криму їхньої еволюції та антропогенізації; 2) Дослідження ландшафтів Прут-Дністерського межиріччя: їх еволюції та антропогенізації; 3) Вивчення ландшафтів Покутсько-Буковинського Передкарпаття: їхньої еволюції та антропогенізації; 4) Виявлення еволюції та антропогенізації ландшафтів Покутсько-Буковинських Карпат; 5) Характеристика ландшафтів Верхнього Пруту: їх еволюції та антропогенізації. КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ…
Більше...
/ /
НДР/Кафедральні теми/