Експедиції, польові семінари

Золота осінь. Польовий семінар. Перевал Німчич. Протяте каміння

257

0

Наші воїни героїчно б’ють загарбників на Сході, тому ми на Заході убезпечені і зобов’язані творчо навчатись і пізнавати Рідний край. Завдяки організації польового семінару 20.10.2022 (куратори 103, 105 груп, та гарант освітньої програми Середня освіта. Географія), підтримки деканату і ректорату студенти-першокурсники, майбутні вчителі географії, ознайомились з особливостями природної та культурної спадщини ландшафтів Буковинських Карпат. За автобусним (м. Чернівці – с. Виженка) і пішим (перевал Німчич – урочище Протяте каміння) маршрутами пізнавали природні й антропогенні процеси та неймовірне різноманіття їх результатів. Зауважували на різних формах використання та збереження цього спадку, який викликав подив і гордість за красу Природи і талант Людини,…
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/
Польовий семінар «Підземні форми карсту» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

66

0

14 квітня у рамках курсу «Геоморфологія карстових областей» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня відбувся польовий семінар на тему «Підземні форми карсту». Професор Богдан Рідуш подискутував зі здобувачами про процеси і умови формування підземного карсту на прикладі геологічної пам’ятки загальнодержавного значення «Печера Буковинка». У польовому семінарі взяла участь доктор геологічних наук, науковий співробітник ННУ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка Ксенія Бондар. Вона продемонструвала здобувачам техніку відбору зразків для палеомагнітного дослідження четвертинних печерних відкладів. До польового семінару також долучилась заступниця декана географічного факультету з наукової роботи та науковий керівник одного зі здобувачів Дарія Холявчук. Дарія Іванівна засвідчила важливість проведення польових форм…
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/
Міні-експедиція у долину річки Гуків

70

0

23 лютого відбулася міні-експедиція у долину річки Гуків. У ній брали участь викладачі, співробітники та студенти кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Сергій Кирилюк, Ірина Добинда, Ірина Годзінська, Марія Кулик та студентка 3-го курсу спеціальності 017.07 – Середня освіта (Географія) Ангеліна Коцюбан. Басейн річки Гуків – частина басейну річки Прут. Річка є водною артерією ІІІ порядку і класифікується, згідно з Водним Кодексом України, як мала річка, а відповідно до Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу (ВРД ЄС) – середня. Висотний тип водозбору річки – височинний. Середня спадистість схилів всього водозбірного басейну має 3,16°, середня густота гідрографічнї мережі не перевищує 1,11 км/км2,…
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/
Міжнародна експедиція з дослідження палеоліту

117

0

Протягом вересня у с. Дорошівці на Дністрі проходить польсько-українська палеолітична археологічна експедиція за міжнародним проектом «Середовище та культура граветських та епіграветських збирачів та мисливців в Середньому Подністров’ї». З польського боку в ній беруть участь науковці з Жешувського університету (керівник проф. Марта Полтович-Бобак». З українського боку беруть участь археологи з Інституту археології НАН України (керівник Лариса Кулаковська) та палеогеографи з кафедри фізичної географії, геоморфології ЧНУ імені Федьковича (керівник Богдан Рідуш). Також у розкопках беруть участь випускники ЧНУ як волонтери. Науковці досліджують рештки стоянки мисливців на північних оленів та мамонтів, яка існувала на берегах Дністра 25-22 тисячі років тому.
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/
Навчальні польові семінари і практики кафедри

100

0

Навчальні семінари і практики є необхідною складовою професійної підготовки студента-географа, які забезпечують надійне закріплення теоретичного матеріалу, освоєння методики польових досліджень і формування практичних навиків спостереження, опису та картографування різноманітних явищ і процесів, а також порівняння, узагальнення і систематику здобутих емпіричних знань. Їхні маршрути охоплюють різноманітні ландшафтні об'єкти, історію та культурне надбання країни. Підготовку студентів до багатоденних експедиційних навчальних практик доречно (перцепційно-когнітивно) розпочинати з одноденних тематичних і загально-географічних польових семінарів у "рідних" теренах. Такі семінари, окрім набуття практичного польового досвіду, дозволяють мобільно апробовувати розділи теоретичного матеріалу, спостерігати сезонну динаміку ландшафту (геологічні, геоморфологічні, кліматичні, гідрологічні, ґрунтові, геоботанічні і господарські процеси), розуміти його…
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/
Експедиція Покутсько-Буковинським низькогір’ям

508

0

Колектив кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії здійснив експедицію Покутсько-Буковинським низькогір’ям та відвідав село Великий Рожин Кутської територіальної громади з метою налагодження співпраці у контексті розвитку збалансованого і безпечного природокористування між територіальною громадою та Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича. Зокрема, відбулась зустріч зі старостою села Іваном Івановичем Сащуком, в ході якої обговорено організацію співробітництва у сфері науково-аналітичної та практичної діяльності з метою підтримки та розвитку раціонального природокористування, для забезпечення сталого розвитку громади із залученням студентів університету спеціальностей «106 – Географія», «014.07 - Середня освіта (Географія)», «103 – Науки про Землю». Викладачі кафедри відвідали цікаві природні місця території громади та…
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/