Експедиції, польові семінари

Навчальні польові семінари і практики кафедри

35

0

Навчальні семінари і практики є необхідною складовою професійної підготовки студента-географа, які забезпечують надійне закріплення теоретичного матеріалу, освоєння методики польових досліджень і формування практичних навиків спостереження, опису та картографування різноманітних явищ і процесів, а також порівняння, узагальнення і систематику здобутих емпіричних знань. Їхні маршрути охоплюють різноманітні ландшафтні об'єкти, історію та культурне надбання країни. Підготовку студентів до багатоденних експедиційних навчальних практик доречно (перцепційно-когнітивно) розпочинати з одноденних тематичних і загально-географічних польових семінарів у "рідних" теренах. Такі семінари, окрім набуття практичного польового досвіду, дозволяють мобільно апробовувати розділи теоретичного матеріалу, спостерігати сезонну динаміку ландшафту (геологічні, геоморфологічні, кліматичні, гідрологічні, ґрунтові, геоботанічні і господарські процеси), розуміти його…
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/
Експедиція Покутсько-Буковинським низькогір’ям

413

0

Колектив кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії здійснив експедицію Покутсько-Буковинським низькогір’ям та відвідав село Великий Рожин Кутської територіальної громади з метою налагодження співпраці у контексті розвитку збалансованого і безпечного природокористування між територіальною громадою та Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича. Зокрема, відбулась зустріч зі старостою села Іваном Івановичем Сащуком, в ході якої обговорено організацію співробітництва у сфері науково-аналітичної та практичної діяльності з метою підтримки та розвитку раціонального природокористування, для забезпечення сталого розвитку громади із залученням студентів університету спеціальностей «106 – Географія», «014.07 - Середня освіта (Географія)», «103 – Науки про Землю». Викладачі кафедри відвідали цікаві природні місця території громади та…
Більше...
/ /
НДР/Експедиції, польові семінари/