Докторські дисертації

Палеогеографічні реконструкції природних умов пізнього кайнозою півдня Східної Європи за результатами досліджень відкладів печер

23

0

Рідуш, Б.Т. (2013). Палеогеографічні реконструкції природних умов пізнього кайнозою півдня Східної Європи за результатами досліджень відкладів печер [Автореф. дис. докт. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія Науковий консультант: д.геогр.н., с.н.с. Матвіїшина Жанна Миколаївна Офіційні опоненти: д. г.-м. н., д.техн.н., проф. Рудько Георгій Ілліч д.геогр.н., проф. Стецюк Володимир Васильович д.геогр.н., проф. Ковальчук Іван Платонович
Більше...
/ /
НДР/Докторські дисертації/
Еколого-геохімічний аналіз природно-антропогенних ландшафтів (на прикладі Чрнівецької області та півночі Молдови)

20

0

Гуцуляк, В.М. (1994). Еколого-геохімічний аналіз природно-антропогенних ландшафтів (на прикладі Чрнівецької області та півночі Молдови) [Автореф. дис. докт. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Адаменко Олег Максимович д.геогр.н., проф. Горев Леонід Миколайович д.геогр.н., с.н.с. Пащенко Володимир Михайлович
Більше...
/ /
НДР/Докторські дисертації/