НДР

Палеогеографічні реконструкції природних умов пізнього кайнозою півдня Східної Європи за результатами досліджень відкладів печер

23

0

Рідуш, Б.Т. (2013). Палеогеографічні реконструкції природних умов пізнього кайнозою півдня Східної Європи за результатами досліджень відкладів печер [Автореф. дис. докт. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія Науковий консультант: д.геогр.н., с.н.с. Матвіїшина Жанна Миколаївна Офіційні опоненти: д. г.-м. н., д.техн.н., проф. Рудько Георгій Ілліч д.геогр.н., проф. Стецюк Володимир Васильович д.геогр.н., проф. Ковальчук Іван Платонович
Більше...
/ /
НДР/Докторські дисертації/
Еколого-геохімічний аналіз природно-антропогенних ландшафтів (на прикладі Чрнівецької області та півночі Молдови)

20

0

Гуцуляк, В.М. (1994). Еколого-геохімічний аналіз природно-антропогенних ландшафтів (на прикладі Чрнівецької області та півночі Молдови) [Автореф. дис. докт. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Адаменко Олег Максимович д.геогр.н., проф. Горев Леонід Миколайович д.геогр.н., с.н.с. Пащенко Володимир Михайлович
Більше...
/ /
НДР/Докторські дисертації/
Палеогеографічні умови формування низьких терас Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття (за фауною молюсків)

35

0

Поп’юк, Я.А. (2021). Палеогеографічні умови формування низьких терас Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття (за фауною молюсків) [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Рідуш Богдан Тарасович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Герасименко Наталія Петрівна к.геогр.н., доц. Дмитрук Роман Ярославович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Просторово-часова динаміка земельного фонду і людності фізико-географічних районів Чернівецької області

19

0

Дячук, А.І. (2021). Просторово-часова динаміка земельного фонду і людності фізико-географічних районів Чернівецької області [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.02 – економічна та соціальна географія Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Круль Володимир Петрович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Мальчикова Дар’я Сергіївна д.геогр.н., проф. Барановський Микола Олександрович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Географічні особливості формування та сучасний стан меліоративної системи Багненської долини

24

0

Годзінська, І.Л. (2021). Географічні особливості формування та сучасний стан меліоративної системи Багненської долини [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Круль Володимир Петрович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Яцентюк Юрій Васильович к.геогр.н., доц. Чижевська Лариса Тарасівна
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка

22

0

Добинда, І.П. (2016). Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області: суспільно-географічна оцінка [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.02 – економічна та соціальна географія Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Круль Володимир Петрович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Яворська Вікторія Володимирівна к.геогр.н., доц. Кузишин Андрій Васильович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Рекреаційний потенціал ландшафтів долини Середнього Дністра

19

0

Холявчук, Д.І. (2011). Рекреаційний потенціал ландшафтів долини Середнього Дністра [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Круль Володимир Петрович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Денисик Григорій Іванович к.геогр.н., доц. Коржик Віталій Павлович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області

20

0

Ходан, Г.Д. (2011). Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Гуцуляк Василь Миколайович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Мольчак Ярослав Олександрович д.геогр.н., доц. Царик Любомир Петрович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хот. вис.)

18

0

Кирилюк, С.М. (2007). Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської височини) [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Гуцуляк Василь Миколайович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Мельник Анатолій Васильович к.геогр.н., с.н.с. Гудзевич Анатолій Васильович
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/
Еколого-геохімічний аналіз та оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області

19

0

Присакар, В.Б. (2001). Еколого-геохімічний аналіз та оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області [Автореф. дис. канд. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Гуцуляк Василь Миколайович Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. Волошин Іван Миколайович к.геогр.н., с.н.с. Шевченко Лариса Миколаївна
Більше...
/ /
НДР/Кандидатські дисертації/