Видатні люди – вихідці з кафедри

Соловей Тетяна Василівна

261

0

Закінчила географічний факультет в 2000 році. Захистила докторську дисертацію «Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі» в 2013 р. Доктор географічних наук, науковий експерт в Комітеті геологічних наук Інституту Геології Польської АН. Тематика наукових досліджень - оцінка впливу гідрологічних чинників на гідрохімічний режим річок і боліт; оцінка якості поверхневих і підземних вод; дослідження антропогенної трансформації хімічного складу вод суходолу.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Рудько Георгій Ілліч

244

0

Доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, академік Академії гірничих наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014). Голова Державної комісії України з запасів корисних копалин. Професор Рудько Г.І. є засновником медичної геоекології. Автор понад 500 наукових праць, з них 62 монографії, понад 40 методичних розробок для гео¬лого-розвідувальної галузі, 15 підручників для вузів.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Мельничук Іван Васильович

142

0

Закінчив географічний факультет в 1961. Захистив докторську дисертацію на тему “Реконструкція плейстоценових ландшафтів і клімату басейну Дніпра, Дністра і Дунаю”у 1994 р. З 1994 по 2002 – завідувач кафедри геоморфології та палеогеографії Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Академік екологічної АН, з 2002 року професор. Досліджував четвертинні відклади України, проводив реконструкцію палеоландшафтів і клімату плейстоцену, займався міжрегіональною кореляцією четвертинних відкладів Європи. Співавтор Стратиграфічної схеми антропогену України, яка використовується при великомасштабному геолого-геоморфологічному та інженерно-геологічному зніманні для будівництва, меліорації та пошуків корисних копалин. Віце-президент Українського географічного товариства у 2000–2004 роках.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Кілінська Клавдія Йосифівна

130

0

Закінчила географічний факультет в 1982 році У 2008 - захистила докторську дисертацію на тему «Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України». Доктор географічних наук, професор. З 2008-го - завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування. Автор шести монографій і трьох навчально-методичних посібників.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Денисик Григорій Іванович

236

0

Закінчив географічний факультет в 1975 р. Захистив докторську дисертацію “Антропогенні ландшафти Правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація”. Завідувач кафедрою фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, академік екологічної АН. Сфера діяльності – природнича (фізична, історична, антропогенна) географія та ландшафтознавство (натуральне, історичне, антропогенне). Автор більш, ніж 400 наукових і науково-популярних праць, з яких 20 монографій та навчальних посібників.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Гуцуляк Василь Миколайович

142

0

Закінчив Чернівецький університет у 1958 році. Доктор географічних наук (1994), професор. У 1998 - 2005 – завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування. Наукові дослідження в галузі ландшафтознавства, геоекології, геохімії, екології людини (медичної географії). Застосував принципи та методи еколого-геохімічного аналізу геосистем західного регіону України, зокрема Буковини. Вперше в Україні розробив методику визначення інтегрального показника екологічної небезпеки ландшафтних систем.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Гожик Петро Феодосійович

152

0

Закінчив географічний факультет в 1959 р. Захистив докторську дисертацію на тему “Прісноводні молюски і кореляція верхньокайнозойських алювіальних відкладів півдня Східно-Європейської платформи”. Визнаний фахівець викопних прісноводних молюсків з неоген-четвертинних відкладів півдня Східної Європи. Їм присвячені численні статті та чотири монографії. Ним описано один новий рід, два підроди і 48 видів прісноводних молюсків. Президент Палеонтологічного товариства HAH України, голова Національного стратиграфічного комітету України, член Науково-технічної ради з досліджень Антарктики, член Комісії HAH України з проблем наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, голова секції нафти і газу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, головний редактор Збірника наукових праць Інституту…
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Андрейчу́к В’ячеслав Миколайович

154

0

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Випускник кафедри фізичної географії та раціонального природокористування 1982 року. Захистив докторську дисертацію у 1996 році. З 1982 по 1986 рік працював на посаді гідрогеолога у Львівській геолого-розвідувальній експедиції. У період з 1987 по 1995 рік був директором Кунгурського карстового стаціонару на Уралі (Уральське відділення Академії наук СРСР, потім Росії). З 1991 по 1996 рік працював на посаді доцента географічного факультету Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича. З 1996 року працює на посаді професора у наукових закладах Польщі: 1996-2014 – Сілезький університет, 2014-2018 – Вища Школа ім. Яна Павла II. Від року 2018 – професор Варшавського університету,…
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/