Історія

Віталій Борисович Присакар

204

0

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат географічних наук Поштова скринька: v.prusakar@chnu.edu.ua Curriculum vitae (CV): Тематика наукових досліджень: геохімія, ландшафтна екологія,ландшафтознавство, медична географія. Напрями наукових досліджень: Ландшафтознавство; Геохімія; Екологія; Медична географія. Наукові профілі: Курси, що читає: Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус Загальне землезнавство Перейти Основи геохімії Перейти Ландшафтна екологія Перейти Прикладна фізична географія Перейти Антропогенне ландшафтознавство Перейти Медична географія Перейти Фізична географія материків та океанів Перейти 3-4 О   Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  …
Більше...
/ /
Історія/Колишні співробітники/
Александр Зупан – професор географії у Чернівецькому університеті

499

0

Александр Зупан народився в Інніхені, графстві Тіроль, а першу освіту здобув в гімназії Лайбаха (Любляни). Навчався в Університеті Граца (1866–1868) як вихованець історика Франца Кронеса, потім продовжив освіту у Віденському університеті та здобув ступінь доктора філософії в Граці в 1870 р. З 1871 по 1875 р. працював викладачем у школі в Лайбаху а також вивчав різні науки в Граці, Галле та Лейпцигу. З Чернівцями його професійна діяльність пов’язана з 1877 року, коли він призначений вчителем у гімназії, а уже з 1880  до 1884 року працює професором географії в Чернівецькому університеті. І хоча з 1884 року він переїжджає до Бреслау (Вроцлава),…
Більше...
/ /
Історія/Видатні природознваці університету/
Віктор Конрад і Чернівці

285

0

5 грудня 1907 року у межах філософського факультету наймолодшого в імперії Франца-Йосифа університету у Чернівцях створена кафедра космічної фізики як ефективна підтримка фізичного інституту в справі підготовки вчителів для природничих дисциплін гімназій та училищ. Надалі кафедра візьме на себе функції центру з організації і керівництва станціями спостереження на Буковині, а професор кафедри стане керівником метеорологічної обсерваторії в Чернівцях. Запрошення очолити нову кафедру прийняв молодий 34-річний голова обсерваторії Центральної установи з метеорології і геодинаміки у Відні приват-доцент віденського університету Віктор Конрад. Віктор Конрад народився 25 серпня 1876 року у передмісті Відня. Талант здібного  до експериментальної роботи учня формувався у Віденському університеті…
Більше...
/ /
Історія/Видатні природознваці університету/
Соловей Тетяна Василівна

261

0

Закінчила географічний факультет в 2000 році. Захистила докторську дисертацію «Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі» в 2013 р. Доктор географічних наук, науковий експерт в Комітеті геологічних наук Інституту Геології Польської АН. Тематика наукових досліджень - оцінка впливу гідрологічних чинників на гідрохімічний режим річок і боліт; оцінка якості поверхневих і підземних вод; дослідження антропогенної трансформації хімічного складу вод суходолу.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Рудько Георгій Ілліч

244

0

Доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, академік Академії гірничих наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014). Голова Державної комісії України з запасів корисних копалин. Професор Рудько Г.І. є засновником медичної геоекології. Автор понад 500 наукових праць, з них 62 монографії, понад 40 методичних розробок для гео¬лого-розвідувальної галузі, 15 підручників для вузів.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Мельничук Іван Васильович

142

0

Закінчив географічний факультет в 1961. Захистив докторську дисертацію на тему “Реконструкція плейстоценових ландшафтів і клімату басейну Дніпра, Дністра і Дунаю”у 1994 р. З 1994 по 2002 – завідувач кафедри геоморфології та палеогеографії Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Академік екологічної АН, з 2002 року професор. Досліджував четвертинні відклади України, проводив реконструкцію палеоландшафтів і клімату плейстоцену, займався міжрегіональною кореляцією четвертинних відкладів Європи. Співавтор Стратиграфічної схеми антропогену України, яка використовується при великомасштабному геолого-геоморфологічному та інженерно-геологічному зніманні для будівництва, меліорації та пошуків корисних копалин. Віце-президент Українського географічного товариства у 2000–2004 роках.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Кілінська Клавдія Йосифівна

130

0

Закінчила географічний факультет в 1982 році У 2008 - захистила докторську дисертацію на тему «Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України». Доктор географічних наук, професор. З 2008-го - завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування. Автор шести монографій і трьох навчально-методичних посібників.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Денисик Григорій Іванович

236

0

Закінчив географічний факультет в 1975 р. Захистив докторську дисертацію “Антропогенні ландшафти Правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація”. Завідувач кафедрою фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, академік екологічної АН. Сфера діяльності – природнича (фізична, історична, антропогенна) географія та ландшафтознавство (натуральне, історичне, антропогенне). Автор більш, ніж 400 наукових і науково-популярних праць, з яких 20 монографій та навчальних посібників.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Гуцуляк Василь Миколайович

142

0

Закінчив Чернівецький університет у 1958 році. Доктор географічних наук (1994), професор. У 1998 - 2005 – завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування. Наукові дослідження в галузі ландшафтознавства, геоекології, геохімії, екології людини (медичної географії). Застосував принципи та методи еколого-геохімічного аналізу геосистем західного регіону України, зокрема Буковини. Вперше в Україні розробив методику визначення інтегрального показника екологічної небезпеки ландшафтних систем.
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/
Гожик Петро Феодосійович

152

0

Закінчив географічний факультет в 1959 р. Захистив докторську дисертацію на тему “Прісноводні молюски і кореляція верхньокайнозойських алювіальних відкладів півдня Східно-Європейської платформи”. Визнаний фахівець викопних прісноводних молюсків з неоген-четвертинних відкладів півдня Східної Європи. Їм присвячені численні статті та чотири монографії. Ним описано один новий рід, два підроди і 48 видів прісноводних молюсків. Президент Палеонтологічного товариства HAH України, голова Національного стратиграфічного комітету України, член Науково-технічної ради з досліджень Антарктики, член Комісії HAH України з проблем наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, голова секції нафти і газу Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, головний редактор Збірника наукових праць Інституту…
Більше...
/ /
Історія/Видатні люди - вихідці з кафедри/