106 Географія (Бакалаври)

Акредитація освітньої програми 106 Географія (бакалаври)

165

0

Географічна наука та освіта у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича розвиваються вже впродовж 145 років. Упродовж цього періоду спеціальність «Географія» незмінно ключова для географічного факультету. На зламі тисячоліть і до сьогодні постійно розширюється спектр підготовки фахівців та набір спеціальностей. Так, з 1 вересня 2016 року на факультеті географів готують на двох спеціальностях «Науки про Землю (Географія)» та Середня освіта»(Географія). Потреба у поверненні до базової комплексної підготовки географів спричинила необхідність розробки ОП із загальним фокусом у межах спеціальності 106 «Географія». Тому в грудні 2016 – лютому 2017 рр. активізована робота над розробкою ОП Географія, спрямованої на підготовку фахівців із широким…
Більше...
/ /
Акредитація/106 Географія (Бакалаври)/