014 Середня освіта. Географія (Магістри)

Експертний висновок про результати ГЕР щодо можливості акредитації ОП 014 Середня Освіта. Географія (Магістр), 2021

77

0

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Заклад вищої освіти Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Освітня програма  – 2399 Географія Рівень вищої освіти – Магістр Спеціальність – 014 Середня освіта Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи. Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01 «Освіта» у складі: Островська Катерина Олексіївна – головуючий, Андрощук Ігор…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Магістри)/
Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП «Географія», спец. – 014 Середня Освіта (Магістр)

71

0

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним агентством. Адміністрація Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича підтверджує високопрофесійну, продуктивну і змістовну співпрацю з експертною групою під…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Магістри)/
Відомості про самооцінювання. «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта

228

0

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження Географічна наука та освіта у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича розвиваються вже 145 років. Упродовж цього періоду спеціальність «Географія» незмінно ключова для географічного факультету. На зламі тисячоліть і до сьогодні постійно розширюється спектр підготовки фахівців та набір спеціальностей. Так, з 1 вересня 2016 року на факультеті географів готують на двох спеціальностях «Науки про…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Магістри)/