014 Середня освіта. Географія (Бакалаври)

Відомості про самооцінювання. «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (бакалаври)

36

0

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію. Географічна освіта та наука в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розвиваються вже 145 років. Упродовж цього періоду підготовка фахівців-географів з педагогічною професійною придатністю незмінно ключова для навчального закладу. У контексті розширення спектру підготовки географів, переформатування спеціальностей педагогічного спрямування та реформування вищої освіти в Україні змінюються і освітні програми, за якими готують учителів географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Відповідно до…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Бакалаври)/