014 Середня освіта. Географія (Бакалаври)

Рішення ЕГ та ГЕР за наслідками розгляду ОПП 014.07 – Середня освіта (Географія), бакалаври 2022

52

0

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 2090/АС-21 щодо акредитації освітньої програми: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича освітня програма «Географія» (ідентифікатор у ЄДЕБО 2509), рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 014 Середня освіта, спеціалізація – 014.07 Географія, тип – Освітньо-професійна. Акредитаційна експертиза Експертна група, утворена для проведення акредитаційної експертизи, дійшла висновків щодо відповідності освітньої програми Критеріям оцінювання якості освітньої програми (далі – Критерії) за рівнями відповідності: Рівень F Рівень E Рівень B Рівень A – –…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Бакалаври)/
Експертний висновок про результати ГЕР щодо можливості акредитації ОП 014 Середня Освіта. Географія (Бакалавр), 2022

86

0

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Заклад вищої освіти Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Освітня програма  – 2509 Географія Рівень вищої освіти – Бакалавр Спеціальність – 014 Середня освіта Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи. Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01 «Освіта» у складі: Островська Катерина Олексіївна – головуючий, Андрощук Ігор…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Бакалаври)/
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Географія 014 Середня освіта (Бакалаври) 2022

81

0

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Освітня програма - 2509 Географія Рівень вищої освіти - Бакалавр Спеціальність - 014 Середня освіта Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Бакалаври)/
Відомості про самооцінювання. «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (бакалаври)

112

0

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію. Географічна освіта та наука в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розвиваються вже 145 років. Упродовж цього періоду підготовка фахівців-географів з педагогічною професійною придатністю незмінно ключова для навчального закладу. У контексті розширення спектру підготовки географів, переформатування спеціальностей педагогічного спрямування та реформування вищої освіти в Україні змінюються і освітні програми, за якими готують учителів географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Відповідно до…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Бакалаври)/